woensdag 26 november 2014

Machteloze burger stort zich op Piet


Voorbeeld van wegbereiding zijnsontwikkeling.


Dorien Pessers zegt: "Dag in, dag uit berichten de media over het falen van het openbaar bestuur, over financiële schandalen, over de machteloosheid van naties in het internationale krachtenveld, over een dreigende nieuwe koude oorlog, over een desastreuze klimaatverandering, of over barbaars geweld van fanatieke moslims. Opgekropte en vaak en vaak door dezelfde media opgefokte angsten zoeken een uitweg. Niet via de vrijheid van weloverwogen meningsuitingen, maar via de veronderstelde vrijheid van ongeremde gevoelsuitingen."

Het is duidelijk, de kwantumsprong doet zijn werk. De mensen worden diep geconfronteerd om zich bewust te worden van hun gevoelens c.q. hun ego als zijnde de gevangenschap van gevoelens. Als gevolg van die gevangenschap zijn ze niet in staat om, zoals Dorien Pessers het zegt, te komen tot weloverwogen meningsuitingen, maar uiten ze zich via ongeremde gevoelens op Zwarte Piet. Dat is weer een voorbeeld van de verharding van de samenleving die helaas noodzakelijk is om tot bewustwording en daarmee tot zijnsontwikkeling te komen. In de media daarover spreken, zoals Dorien Pessers doet, bevordert die bewustwording en is derhalve wegbereidend voor zijnsontwikkeling.

Bron: Trouw 22 november 2014

Vraag het artikel, genaamd 'Machteloze burger richt zich op Piet', op via information@nlbe.nl .

zaterdag 22 november 2014

De mens kan prima zonder kerk

Voorbeeld van wegbereiding zijnsontwikkeling


Harry Kuitert: "Eén vraag kwam voortdurend terug: waarom gaat het met de kerken nou toch zo slecht? Dat komt door de leer van de kerk. Die houdt in dat de kerk zichzelf als spreekbuis van boven presenteert, en met die zelfinterpretatie haar gezag over de zielen legitimeert. Zo beroven kerkelijke ambtsdragers de gelovigen bewust of ombewust van hun vrijheid om zelf te kiezen. Maar daarmee zijn de kerken bezig hun eigen graf te graven. Sinds de Verlichting blijken mensen zich prima zonder kerk te kunnen redden."

De kwantumsprong van ego naar Zijn doet zijn werk. Harry Kuitert bereidt de weg voor zijnsontwikkeling. Want hij betwist de autoriteit van de kerk en bepleit de vrije keuze van de gelovigen.

Bron: Trouw 15 november. Auteur: Gerrit-Jan Kleinjan

Vraag het artikel, genaamd 'De mens kan prima zonder kerk', op via information@nlbe.nl .

Ouder ziet kind te positief

Voorbeeld van belemmering zijnsontwikkeling


Volgens deze studie schatten ouders hun kind te hoog in en strooien ze kwistig met complimentjes. Pedagoog Mischa de Winter, niet betrokken bij de studie, zegt hierover: "Ouders zijn de afgelopen decennia gebombardeerd met het advies dat goed opvoeden betekent dat je gewenst gedrag beloont en dat kritiek en straf niet erg aan te raden is."
Dit houdt in dat de zijnsontwikkeling van kinderen belemmerd wordt. Want grenzen stellen levert confrontatie op en dat is onmisbaar voor zijnsontwikkeling. Goed opvoeden is dus grenzen stellen en respect hebben voor de pijn die daardoor ervaren wordt zowel door de ouder als het kind. Dat is de Weg naar het Zijn en daarmee naar de volmaakte zelfwaardering waarin complimenten niet voor de ontwikkeling ervan nodig zijn.

Bron: Volkskrant 13 november 2014. Auteur Margreet Vermeulen.

Vraag het artikel, genaamd 'Ouder ziet kind te positief', op via information@nlbe.nl .

Waarom zou je niet dansen in de kerk?


Voorbeeld van wegbereiding zijnsontwikkeling.


Sacraal dansen in de Broederkerk in Deventer mag niet meer van kardinaal Eijk. Volgens hem is dat niet christelijk genoeg. Dat is precies de manier waarmee het instituut kerk de ontwikkeling van het Zijn, het één zijn met God, altijd tegengewerkt heeft en nog tegenwerkt. Alles wat tot het lichaam c.q. de aarde behoort is taboe. Men moet zich richten op de hemel, op God. De kerk weet dus niet dat het bewust zijn van de in het lichaam aanwezige gevoelens en het toelaten ervan tot het één zijn met God leidt. En de kerk weet ook niet dat de samenleving bezig is met het maken van de kwantumsprong van ego naar Zijn en dat dat hetgeen is wat realiseert waar de kerk altijd naar gestreefd heeft te weten het één zijn met God en dat bijvoorbeeld het sacraal dansen daar een onderdeel van is. Het is dus niet verwonderlijk dat de kerken leeglopen dan wel gebruikt worden voor spiritualiteit oftewel de ontwikkeling van het Zijn.

Bron: Trouw, 7 november 2014

Vraag het artikel, genaamd 'Waarom zou je niet dansen in de kerk', op via information@nlbe.nl

Staatssecretaris Dekkers liberale mal past onderwijs niet.


Voorbeeld van belemmering zijnsontwikkeling.


De kwantumsprong van ego naar Zijn doet zijn werk. Dat houdt in dat niet alleen het geloof als zodanig onder druk staat, maar ook het bijzonder onderwijs dat op het geloof is gebaseerd. Staatssecretaris Dekker poogt immers de vrijheid van onderwijs in te dammen. Titus Frankenmölle vindt dat onterecht omdat volgens hem de waarde van bijzonder onderwijs gigantisch is. De heer Frankenmölle wil dus het geloof op school in stand houden. Dat betekent dat hij het buiten de mens houden van God in stand wil houden en daarmee de ontwikkeling van het Zijn als zijnde het één zijn met God wil belemmeren. Dat is geen goede zaak gezien het feit dat het niet-Zijn c.q. het ego nu de climax bereikt van de intrinsieke zelfdestructie ervan. Dekkers liberale mal past het onderwijs dus uitstekend. Zie ook de onderstaande artikelen en het artikel 'Geloven is leren God te doden'.

Bron: Trouw 7 november 2014

Vraag het artikel, genaamd 'Dekkers liberale mal past het onderwijs niet', op via information@nlbe.nl .

Zie ook mijn artikel "Dekkers liberale mal past het onderwijs uitstekend'.

zaterdag 15 november 2014

Peter Rollins: Geloven is leren God te doden

Voorbeeld van bevordering zijnsontwikkeling


De kwantumsprong van ego naar Zijn doet zijn werk. Dat houdt o.a. in dat het geloven in God, dat God buiten de mens plaatst en zo de eenwording met God oftewel de ontwikkeling van het Zijn belemmert, moet verdwijnen. Peter Rollins helpt daarbij door te stellen dat geloven is leren God te doden. Daarmee bedoelt hij de zekerheden die het geloof biedt. Hij zegt: "Er is geen vaste waarheid, er zijn geen ultieme antwoorden, de hemel bestaat niet en het leven is moeilijk Deal with it. Het gaat mij om een manier van leven: niet weglopen voor je angsten, het leven in al zijn complexiteit omhelzen. Dat levert zeker wat op, al is het dan niet de hemel."
Dat opgeven van zekerheden en het niet weglopen voor je angsten is wat zijnsontwikkeling ook inhoudt. Desondanks is de boodschap van Rollins niet geheel in overeenstemming met zijnsontwikkeling. Hij stelt immers dat de hemel er niet mee bereikt wordt terwijl dat wel zo is, al heet het in zijnsontwikkeling niet de hemel maar het geheel, de eenheid, balans, God, je Ware Zelf, de ideale wereld. Wat Rollins dus eigenlijk doet is het kind met het badwater weggooien waarbij het kind God c.q. de hemel is. Dat betekent dat hij zijnsontwikkeling slechts bevordert in plaats van toepast.

Bron: Trouw, De Verdieping, 6 november 2014

Vraag het artikel, genaamd 'Geloven is leren God te doden', op via information@nlbe.nl.

Basisschool De Tweemaster te Naarden: Ben je boos? Praat erover in de klas

Voorbeeld van bevordering zijnsontwikkeling


In basisschool De Tweemaster te Naarden worden de leerlingen geholpen zich bewust te worden van hun gevoelens en wat die met ze doen. Daaruit blijkt dat ze beter presteren, minder pesten en beter kunnen samenwerken. Dat is logisch, want het is het begin van zijnsontwikkeling.
In het artikel 'Een kind heeft vage angstgevoelens. Hoe stel je hem gerust' wordt duidelijk dat gevoelens wel en niet serieus worden genomen en daardoor niet echt met zijnsontwikkeling wordt begonnen. Gevoelens worden namelijk wel serieus genomen, maar moeten opgelost oftewel bestreden worden. Er moet iets gebeuren waardoor de gevoelens verdwijnen. Dat is geen zijnsontwikkeling, omdat dat gaat over de onvoorwaardelijke acceptatie van gevoelens. Het is inherent aan de (pedagogisch) wetenschappelijke benadering, die nog de gevangene is van het ego-eigen maakbaarheididee, gevoelens te vermijden en te bestrijden en daardoor zijnsontwikkeling te belemmeren.
Bron: Trouw, De Verdieping, 5 november 2014
Auteur: Peggy van der Lee
Vraag het artikel, genaamd 'Ben je boos praat erover in de klas' waar ook voornoemd artikel 'Een kind heeft ....' in staat, op via information@nlbe.nl.

Christen Unie: Ban geloof niet uit het publieke domein

Voorbeeld van belemmering zijnsontwikkeling


De kwantumsprong doet zijn werk. Het geloven in God, dat God buiten de mens houdt, staat steeds meer onder druk. Dat maakt de weg vrij voor de acceptatie dat God (het Geheel) in je zit en via dat voor het één worden met God oftewel voor het realiseren van het Zijn. Maar het ego vecht terug, bijvoorbeeld door te stellen dat de samenleving religieuze organisaties nodig heeft. Daarmee hoopt het ego de ontwikkeling van het Zijn te belemmeren.
Bron: Trouw, Opinie, 5 november 2014
Vraag het artikel, genaamd 'Ban geloof niet uit publieke domein', op via information@nlbe.nl.

Prof. Smalbrugge: Afschaffen van religie werkt averechts


Voorbeeld van belemmering zijnsontwikkeling


Volgens Matthias Smalbrugge en Henk Leegte, werkt het afschaffen van religie averechts. Zij stellen dat religie in ons allemaal zit en dat derhalve het afschaffen ervan het afschaffen van onszelf is. Ze identificeren religie dus met onszelf. M.a.w. wij zijn religie. Maar is dat wel zo? Is religie iets wat we hebben of wat we zijn? Over het algemeen bestaat religie uit denkbeelden, overtuigingen en gevoelens en is het dus iets wat we hebben en niet wat we zijn. Wat we zijn is de waarnemer van wat we hebben, genaamd het Ware Zelf dat het Geheel, het goddelijke, de eenheid in onszelf is en waarmee het één zijn het verlicht/volmaakt/echt zijn of kortweg het Zijn is. Tot op heden zijn we op zoek naar dat Zijn en zijn we dus ons niet-Zijn, ons ego. Ons ego wil dat we ons identificeren met wat we hebben, dus dat we zijn wat we hebben, want zo blijft het in stand. Tot op heden is het ego daar succesvol in geweest. Maar we moeten ons bevrijden uit ons ego, omdat het dualistisch en dus de staat van onbalans is die zelfdestructief is en nu de climax van die zelfdestructie wordt bereikt in de vorm van problemen die onze beschaving en zelfs ons voortbestaan bedreigen. Om die reden staat de religie die ons ego in stand houdt onder druk. Maar het ego vecht terug. Bijvoorbeeld door religieuzen als Smalbrugge en Leegte te laten zeggen dat het afschaffen ervan averechts werkt. Oftewel dat daarmee de deugden van religie verdwijnen. Maar verdwijnen die daar echt mee? Nee, integendeel. Dankzij het verdwijnen van religie kunnen we het Zijn, het één zijn met God, dat intrinsiek harmonieus is en waar we altijd naar op zoek zijn geweest, realiseren. Smalbrugge zegt dat het belachelijk is dat mensen zich willen identificeren met God. Daarmee belemmert hij de ontwikkeling van het Zijn. Hoogtijd dat hij kennis neemt van het Zijn en de ontwikkeling ervan.
Bron: Trouw, De Verdieping, 17 oktober 2014
Vraag het artikel, genaamd 'Religie afschaffen werkt averechts', op via information@nlbe.nl

woensdag 8 oktober 2014

Staat de wereld heviger in brand dan ooit?


Voorbeeld wegbereiding zijnsontwikkeling


Juriaal Lahr, hoofd internationale hulpverlening van het Rode Kruis: “De wereld lijkt meer dan ooit in brand te staan.” Lijkt? Ja. Want hoe obsceen het ook mag klinken, we leven in de vredigste tijd van de menselijke geschiedenis. In zijn bestseller ‘Ons betere ik’ laat de psycholoog van Harvard University zien hoe we door scholing en ontwikkeling steeds vredelievender zijn geworden. Het is een verhaal dat in de zomer van 2014 op zijn minst merkwaardig klinkt. Juist de wreedheid lijkt in onze dagelijkse portie conflictnieuws aan een opmars bezig. Vroeger leek oorlog nog overzichtelijk, met twee regeringsleiders, een afgebakend slagveld en soldaten die zichzelf herkenbaar kleedden. Nu schuilt in elke burger een potentiële IS-strijder, kan zelfs een vluchtelingenkamp niet meer op veiligheid rekenen en is het aantal rebellengroepen nauwelijks bij te houden. Er is een soort wreedheidswedloop aan de gang: ‘Wie durft de wreedste dingen te doen?’

De kwantumsprong van ego naar Zijn doet zijn werk. Omdat het ego nog dominant is en de mensen daardoor niet willen/kunnen kiezen voor de ontwikkeling van hun Zijn bestaat de kwantumsprong in eerste instantie uit de toename van confrontatie. Ver van ons bed wreedheden in relatief overzichtelijke en daardoor beheersbare oorlogen zijn passé. De latente wreedheid is nu overal waardoor de beheersdrang van het ego niet werkt. Onze individuele existentiële angst wordt niet alleen geraakt door de existentiële bedreiging als gevolg van de opwarming van de aarde, maar ook door de wreedheden die op uiteenlopende plekken geschiedt en via (sociale) media constant tot ons komen. Dit betekent dat het leven, dat op niets anders uit is dan het realiseren van het Zijn, de druk opvoert om de mens te dwingen zijn ego als zijnde zijn afgescheidenheid van het leven op te heffen oftewel het Zijn te realiseren. Maar die boodschap wordt nog steeds niet verstaan. Niet in de reguliere en zelfs niet in de spirituele wereld. Sterker nog, men wil er niets van weten. Men blijft de oplossing zoeken op grond van het maakbaarheididee terwijl dat idee al lang theoretisch achterhaald is en in de praktijk door de mensen genegeerd wordt in de vorm van het feit dat ze zichzelf willen zijn en op zoek zijn naar hun Zijn (wie ze echt zijn). In een ander artikel las ik dat de mensen nu alleen op zoek zijn naar bevestiging. Het ego heeft het wezen van de mens miskend, dus is het logisch dat de kwantumsprong begint met de wens tot erkenning, tot bevestiging. Want het Zijn is de toestand van volledige zelferkenning of beter gezegd van volmaaktheid. Die wens tot bevestiging verklaart ten dele de onwelwillendheid om zich met de verandering die inherent is aan zijnsontwikkeling bezig te houden. Geduldig afwachten op de mensen die klaar zijn met deze ego-bevestiging is dus aan de orde.

Bron: Volkskrant, bijlage: Sir Edmund 30-08-2014. Auteur: Eline Huisman.

Weerstand tegen homeopathie is weerstand tegen zijnsontwikkeling

Weerstand-tegen-homeopathie-is-wwerstand-tegen-zijnsontwikkeling-00
Voorbeeld van bevordering zijnsontwikkeling


Homeopathisch arts Jan Scholten heeft een lintje gekregen en is daardoor Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Hij vindt het een erkenning van homeopathie. Maar de kritiek is niet van de lucht. Er zijn zelfs vragen in de Tweede Kamer over gesteld. Dat geeft niet alleen aan hoe groot de weerstand tegen homeopathie is, maar vooral tegen zijnsontwikkeling. Want wat homeopathie doet, is in beginsel hetzelfde als wat zijnsontwikkeling doet. Met dit verschil dat homeopathie doelgericht is en zijnsontwikkeling niet. Homeopathie richt zich immers op een bepaald gevoel terwijl zijnsontwikkeling het in aanvang onbekende gevoel dat relevant is vanzelf in het bewustzijn laat komen. Daarmee is het toegelaten en is een zekere mate van bevrijding ervan opgetreden. En het is precies die bevrijding van gevoelens die tot het Zijn leidt. Weerstand tegen homeopathie is dus weerstand tegen zijnsontwikkeling en daarmee tegen de echte oplossing van crises in het algemeen en de huidige existentiële in het bijzonder. Maar bewerkstelligt het ook de genezing van ziektes? Volgens Jan Scholten kan dat voor wat betreft homeopathie het geval zijn. Dat is logisch, want het niet-Zijn c.q. het ego is de staat van gevangenschap van de materie die de zelfdestructieve staat van onbalans is en die derhalve disharmonie zoals een ziekte teweeg kan brengen. Wordt de harmonie dan enigszins hersteld door de gevoelens die onder de ziekte liggen toe te laten, dan heeft dat een harmonieus effect op de ziekte.

Opmerking. Het feit dat Jan Scholten een lintje heeft gekregen kan worden opgevat als bevordering van zijnsontwikkeling. De weerstand ertegen als belemmering ervan. Maar het lintje is een doorbraak van deze belemmering en daardoor een bevordering. Vandaar dat dit bericht geplaatst is in de categorie 'bevordering zijnsontwikkeling'.

Bron: Volkskrant 3 juli 2014
Vraag het artikel, genaamd 'Weerstand tegen homeopathie is weerstand tegen zijnsontwikkeling', op via information@nlbe.nl

Fresco, kniel niet voor publiek

Fresco-Kniel-niet-voor-publiek-01


Fresco-Kniel-niet-voor-publiek-02

Voorbeeld van belemmering zijnsontwikkeling


Maarten Keulemans reageert op het hieronder staande artikel van Louise Fresco. Hij denkt dat zij bedoelt dat de wetenschap moet knielen voor het publiek. Of anders gezegd dat de wetenschap zich volledig moet neerleggen wat het publiek wil. Maar dat bedoelde Fresco volgens mij niet. Wat ze bedoelt is dat de wetenschap(per) accepteert dat ze niet de waarheid in pacht heeft en daardoor respect kan betonen voor andere waarheden. Zoals bijvoorbeeld de waarheid van de homeopathie. Een respect dat Maarten Keulemans kennelijk niet kan opbrengen gezien zijn van minachting doordrengt gebruik van de woorden 'pseudowetenschappelijk getoeter'. Keulemans heeft dus nog wat te leren. Kennis van de kwantumsprong van ego naar Zijn kan daarbij als onmisbaar worden aangemerkt.

Bron: Volkskrant 4 september 2014
Vraag het artikel, genaamd 'Fresco, kniel niet voor het publiek', op via information@nlbe.nl

Louise Fresco: Er is sprake van een vertrouwenscrisis tussen de wetenschap en de samenleving

 Louise-Fresco-Er-is-sprake-van-een-vertrouwenscrisis-tussen-de-wetenschap-en-de-samenleving-03Louise-Fresco-Er-is-sprake-van-een-vertrouwenscrisis-tussen-de-wetenschap-en-de-samenleving-01


Louise-Fresco-Er-is-sprake-van-een-vertrouwenscrisis-tussen-de-wetenschap-en-de-samenleving-02

Voorbeeld van wegbereiding zijnsontwikkeling


De kwantumsprong van ego naar Zijn doet zijn werk. Dat betekent dat de mens uiteindelijk al zijn houvast, waaronder kennis, verliest. Dat uit zich onder andere in de vertrouwenscrisis tussen de wetenschap en de samenleving die volgens Louise Fresco bestaat. Zij wil daar verandering in brengen door de dialoog met de samenleving aan te gaan. Daartoe lijkt het belangrijk dat zij kennis neemt van de kwantumsprong. Want daardoor kan zij duidelijk maken dat de betekenis van de kloof de wens van de mens is waarheid te zijn in plaats van te hebben en daarmee zelfsturend, autonoom, te zijn en het Goede te doen.

Bron: Volkskrant 30 augustus 2014 Auteur: Martijn van Calmthout
Foto: Marcel van den Bergh

Wetenschap roept achterdochtige reacties van publiek over zichzelf af.

Wetenschap-roept-achterdochtige-reacties-over-zichzelf-af-01

Wetenschap-roept-achterdochtige-reacties-over-zichzelf-af-02Voorbeeld van wegbereiding zijnsontwikkeling


De kwantumsprong van ego naar Zijn doet zijn werk. Dat betekent dat de mens uiteindelijk al zijn houvast, waaronder kennis, verliest. Dat uit zich onder andere in de achterdocht van het publiek jegens de wetenschap. Mevrouw Te Molder, hoogleraar strategische communicatie aan de Wageningen Universiteit, meent daarom duidelijk te moeten maken dat de wetenschap geen alleenrecht op de feiten heeft.

Bron: Volkskrant 28 augustus 2014
Auteur: Margreet Vermeulen

Zie ook het onderstaande artikel: Wij wetenschappers moeten pijnlijk eerlijk en nederig zijn van Heino Falcke.

dinsdag 7 oktober 2014

Wij wetenschappers moeten pijnlijk eerlijk en nederig zijn


Wetenschappers-moeten-eerlijk-en-nederig-zijn-01Wetenschappers-moeten-eerlijk-en-nederig-zijn-02Wetenschappers-moeten-eerlijk-en-nederig-zijn-03


Voorbeeld van belemmering zijnsontwikkeling.


De kwantumsprong van ego naar het houvastloze Zijn doet zijn werk. Dat houdt onder andere in dat de wetenschap als bieder van intrinsieke schijnwaarheid en daarmee van schijnhouvast nederig moet worden door, volgens Heino Falcke, te beseffen dat ze niet meer de alwetende goddelijke wezens zijn die vanuit hun ivoren torens neerkijken op de gewone stervelingen in de diepte. Dat is wegbereidend voor zijnsontwikkeling, omdat het de mogelijkheid schept dat de wetenschapper op zoek gaat naar de echte Waarheid van het Zijn, het Waarheid zijn in plaats van hebben.

Bron: Volkskrant 6 juni 2014

Vraag het artikel, genaamd 'wetenschappers moeten eerlijk en nederig zijn', op via information@nlbe.nl

vrijdag 4 juli 2014

Nieuwsbrief 03-14, 4 juli 2014


Beste lezer,

Zoals je weet, probeer ik de samenleving bewust te maken dat het realiseren van het Zijn nu noodzakelijker en gemakkelijker is dan ooit. Deze keer wil ik je inzicht geven in mijn algemene indruk en enkele ervaringen daaromtrent.

In zijn algemeenheid wordt het me steeds duidelijker dat zijnsontwikkeling de diepste weerstand van de mens oproept en daardoor zijn grootste taboe is. Eigenlijk is het verwonderlijk dat dit nog steeds het geval is. Velen zijn immers geïnteresseerd in spirituele ontwikkeling. Maar verdiep je je in de spirituele ontwikkeling van die wereld, dan wordt duidelijk waarom het taboe ook daar geldt. Die ontwikkeling is namelijk gericht op het realiseren van prettige gevoelens oftewel op het Licht (succes, balans, geluk, gezondheid, enz.) waarbij het donker, dus de onprettige gevoelens, vermeden, geëlimineerd of hooguit gedoogd worden. Zelfs het (oordeelloos) waarnemen ervan zoals in mindfulness het geval is, behoort daartoe vanwege de dissociatie van gevoelens ervan (zombie-effect). Voordien meende de wetenschap en de religie je aan dat Licht te kunnen helpen. Nu doet de nieuwe spiritualiteit dat. Maar zij bedient zich vooralsnog van dezelfde onsuccesvolle aannames als de wetenschap en de religie, te weten: het Zijn is maakbaar en er zijn vele wegen (methoden) naar het Zijn. Het aantal methoden is dan ook ontelbaar geworden. Gek eigenlijk, want we leven in het UNI-versum, dus waarom zou het één worden ermee, het Zijn, niet UNI-verseel oftewel oneindig eenvoudig zijn en voor iedereen gelden? Ook gek dat UNI-versiteiten dat niet (willen) weten.

Maar ondanks het ontbreken van zijnsontwikkeling als zijnde de UNI-versele methode voor het realiseren van het Zijn doen we kleine voorbereidende stapjes naar het Zijn. De categorie ‘Wegbereiding voor zijnsontwikkeling’ van de kwantumsprong van ego naar Zijn bevat immers vele voorbeelden. Intussen wordt de druk door de evolutionaire ontwikkeling, ook wel de tijdgeest genoemd, opgevoerd. De al dan niet wrede vormen van agressie zijn dagelijks in het nieuws en variëren van pesterijen tot zinloos geweld en onthoofdingen. En nog steeds vraagt de samenleving zich af wat er aan de hand is en wat we er aan kunnen doen. En nog steeds wil de gevestigde orde niets weten van het Zijn en de kwantumsprong van ego naar Zijn. Zelfs de Universiteit voor Humanistiek niet.
Een goed voorbeeld van de wijze waarop belangrijke mensen wezenlijke vraagstukken bespreken is het Nexus Instituut van de Universiteit van Tilburg. Dat blijft maar hangen op het niveau van de dualiteit en de maakbaarheid. Wetenschappelijk interessant, maar leidt niet tot de kern, de singulariteit, het Zijn als zijnde de ideale wereld terwijl ze wel naar de ideale wereld op zoek zijn.
Zelfs een spiritueel blad als Inzicht wil er niets van weten, ook al hebben ze het vrijwel volledig over het Zijn. Ik heb de uitgever daarop gewezen. Zijn reactie: “als we vertellen dat er een universele Weg naar het Zijn is, dan wordt ons blad wel erg saai”. Een uitspraak die ook het Nexus Instituut zou kunnen bezigen.

Kortom, het taboe wordt in onze westerse samenleving weliswaar niet zo sterk in stand gehouden als tijdens de inquisitie, maar dit taboe, dit inquisitievirus, is nog steeds springlevend. De laatste tijd vermeld ik in mijn contact met leiders van belangrijke instituten dat het Zijn en de ontwikkeling ervan het grootste taboe van de mensheid is. Ik doe dit in de hoop dat ze er wakker en misschien wel moedig door worden, en dat ze inzien dat zijnsontwikkeling niet de zoveelste trendy methode is voor persoonlijke ontwikkeling. Laatst heb ik dat in het kader van het pestprobleem geprobeerd bij de directeur van Het Nederlands Jeugdinstituut, het adviesorgaan voor de regering inzake de jeugd. “Onze focus ligt niet op de ontwikkeling van het Zijn”, was zijn antwoord op mijn email. Dus gaat hij maar door op basis van het maakbaarheididee ondanks het feit dat hij constateert dat er eigenlijk niet één van de vele beschikbare methoden echt werkt. Wel fijn dat zijn secretaresse volgens mij wel het belang van het Zijn begreep en me daarom telefonisch alle succes toewenste.
Of neem het probleem van de gewelddadige fundamentalisten waar de samenleving naarstig een oplossing voor zoekt. Als ik dan een artikel schrijf, getiteld ‘Help de fundamentalisten te doen wat God wil’, waarin ik stel dat hun normen en waarden niet de onze zijn en we dus met iets, te weten  zijnsontwikkeling, moeten komen dat voorbij normen en waarden gaat en hun wil om te doen wat God wil bevestigt, dan wordt dat artikel niet geaccepteerd. Zelfs niet door een blad als Trouw waarvan verwacht mag worden dat zij geïnteresseerd is in methoden die het mogelijk maken te doen wat God wil. Dus ook Trouw is nog de gevangene van het taboe, het inquisitievirus! Had ik eigenlijk wel kunnen weten gezien hun oriëntatie op religie die God buiten de mens plaatst en dat zo wil houden anders verliest het instituut kerk haar macht en bijgevolg haar inkomsten.

Bijzonder is ook het tv-programma ‘Het Filosofisch Kwintet’ dat 's-zondags op Nederland 1 wordt uitgezonden. Op de website van Human waar dit programma vermeld staat, staat een afbeelding die het programma aankondigt. In deze afbeelding staat centraal het handgeschreven woord ‘Zijnsvergetelheid’ (zie afbeelding). Maar als je verwacht dat de onderwerpen die ze bespreken enig verband daarmee hebben, dan kom je bedrogen uit. Zelfs in hun zoektocht naar wat ze ‘Het goede leven’ noemen (uitzending 29 juni 2014) komt het niet aan de orde. Ze blijven het zoeken in de vorm, in concepten, in de moraal, waar het niet te vinden is. Met gevolg dat het gesprek dood loopt.

En wat te denken van het feit dat zelfs de Tweede Kamer vragen heeft gesteld over het lintje dat homeopathisch arts Jan Scholten heeft gekregen omdat hij uitspraken doet als “aids, daar zit vaak het gevoel slecht te zijn onder”, “hooikoorts, dat kan een uiting van onderdrukte woede zijn” en “kanker, dat kan met schuld en ook verdriet te maken hebben” (zie). Uitspraken derhalve die ook van een coach in zijnsontwikkeling afkomstig kunnen zijn, alleen met dit verschil dat in zijnsontwikkeling er geen onzekerheid is over het gevoel dat met een kwaal verbonden is omdat het niet via analyse wordt vastgesteld maar zich via innerlijke openheid openbaart. De weerstand tegen homeopathie is dus eigenlijk weerstand tegen zijnsontwikkeling als zijnde dat waarop de homeopathie gebaseerd is. Dat zelfs de Tweede Kamer daar tegen ageert, geeft aan hoe groot voornoemd taboe, het inquisitievirus, is.

Zo hebben alle instituties inclusief de spirituele wereld hun redenen om zijnsontwikkeling buiten de deur te houden, ook al bewijzen ze lippendienst aan dat wat ermee bereikt wordt. Maar ja, de instituties zijn natuurlijk een afspiegeling van de samenleving waarin de mensen nu volop genieten van het feit dat het ego vrij spel heeft en zo de indruk hebben echt vrij te zijn en daardoor niet zitten te wachten op verandering. Zeker als ze het feit negeren dat de samenleving erdoor verhard is, de begeerte hoogtij viert en het milieu in een gevaarlijke toestand verkeert. Of zich zo verdoven met drugs, alcohol, nicotine, hebbedingen, het najagen van succes en geluk, enz. dat deze toestand volledig aan ze voorbij gaat. Voorlopig blijf ik dus een roepende in de woestijn in de hoop dat het gewelddadige inquisitievirus dat inmiddels in de moslimwereld weer actief is (doodt de ongelovigen) zich niet tegen mij keert.

Hartelijke groet,
Cor

dinsdag 1 juli 2014

Oudere berichten.

Oudere berichten dan de laatst hier getoonde kan je vinden in:


Webpagina 'De kwantumsprong': http://www.nlbe.nl/nieuws/samenleving/de-kwantumsprong

De verschillende nieuwsbrieven: http://www.nlbe.nl/producten/publicaties/nieuwsbrief

In de website kan je ook in het zoekscherm zoeken.