vrijdag 4 juli 2014

Nieuwsbrief 03-14, 4 juli 2014


Beste lezer,

Zoals je weet, probeer ik de samenleving bewust te maken dat het realiseren van het Zijn nu noodzakelijker en gemakkelijker is dan ooit. Deze keer wil ik je inzicht geven in mijn algemene indruk en enkele ervaringen daaromtrent.

In zijn algemeenheid wordt het me steeds duidelijker dat zijnsontwikkeling de diepste weerstand van de mens oproept en daardoor zijn grootste taboe is. Eigenlijk is het verwonderlijk dat dit nog steeds het geval is. Velen zijn immers geïnteresseerd in spirituele ontwikkeling. Maar verdiep je je in de spirituele ontwikkeling van die wereld, dan wordt duidelijk waarom het taboe ook daar geldt. Die ontwikkeling is namelijk gericht op het realiseren van prettige gevoelens oftewel op het Licht (succes, balans, geluk, gezondheid, enz.) waarbij het donker, dus de onprettige gevoelens, vermeden, geëlimineerd of hooguit gedoogd worden. Zelfs het (oordeelloos) waarnemen ervan zoals in mindfulness het geval is, behoort daartoe vanwege de dissociatie van gevoelens ervan (zombie-effect). Voordien meende de wetenschap en de religie je aan dat Licht te kunnen helpen. Nu doet de nieuwe spiritualiteit dat. Maar zij bedient zich vooralsnog van dezelfde onsuccesvolle aannames als de wetenschap en de religie, te weten: het Zijn is maakbaar en er zijn vele wegen (methoden) naar het Zijn. Het aantal methoden is dan ook ontelbaar geworden. Gek eigenlijk, want we leven in het UNI-versum, dus waarom zou het één worden ermee, het Zijn, niet UNI-verseel oftewel oneindig eenvoudig zijn en voor iedereen gelden? Ook gek dat UNI-versiteiten dat niet (willen) weten.

Maar ondanks het ontbreken van zijnsontwikkeling als zijnde de UNI-versele methode voor het realiseren van het Zijn doen we kleine voorbereidende stapjes naar het Zijn. De categorie ‘Wegbereiding voor zijnsontwikkeling’ van de kwantumsprong van ego naar Zijn bevat immers vele voorbeelden. Intussen wordt de druk door de evolutionaire ontwikkeling, ook wel de tijdgeest genoemd, opgevoerd. De al dan niet wrede vormen van agressie zijn dagelijks in het nieuws en variëren van pesterijen tot zinloos geweld en onthoofdingen. En nog steeds vraagt de samenleving zich af wat er aan de hand is en wat we er aan kunnen doen. En nog steeds wil de gevestigde orde niets weten van het Zijn en de kwantumsprong van ego naar Zijn. Zelfs de Universiteit voor Humanistiek niet.
Een goed voorbeeld van de wijze waarop belangrijke mensen wezenlijke vraagstukken bespreken is het Nexus Instituut van de Universiteit van Tilburg. Dat blijft maar hangen op het niveau van de dualiteit en de maakbaarheid. Wetenschappelijk interessant, maar leidt niet tot de kern, de singulariteit, het Zijn als zijnde de ideale wereld terwijl ze wel naar de ideale wereld op zoek zijn.
Zelfs een spiritueel blad als Inzicht wil er niets van weten, ook al hebben ze het vrijwel volledig over het Zijn. Ik heb de uitgever daarop gewezen. Zijn reactie: “als we vertellen dat er een universele Weg naar het Zijn is, dan wordt ons blad wel erg saai”. Een uitspraak die ook het Nexus Instituut zou kunnen bezigen.

Kortom, het taboe wordt in onze westerse samenleving weliswaar niet zo sterk in stand gehouden als tijdens de inquisitie, maar dit taboe, dit inquisitievirus, is nog steeds springlevend. De laatste tijd vermeld ik in mijn contact met leiders van belangrijke instituten dat het Zijn en de ontwikkeling ervan het grootste taboe van de mensheid is. Ik doe dit in de hoop dat ze er wakker en misschien wel moedig door worden, en dat ze inzien dat zijnsontwikkeling niet de zoveelste trendy methode is voor persoonlijke ontwikkeling. Laatst heb ik dat in het kader van het pestprobleem geprobeerd bij de directeur van Het Nederlands Jeugdinstituut, het adviesorgaan voor de regering inzake de jeugd. “Onze focus ligt niet op de ontwikkeling van het Zijn”, was zijn antwoord op mijn email. Dus gaat hij maar door op basis van het maakbaarheididee ondanks het feit dat hij constateert dat er eigenlijk niet één van de vele beschikbare methoden echt werkt. Wel fijn dat zijn secretaresse volgens mij wel het belang van het Zijn begreep en me daarom telefonisch alle succes toewenste.
Of neem het probleem van de gewelddadige fundamentalisten waar de samenleving naarstig een oplossing voor zoekt. Als ik dan een artikel schrijf, getiteld ‘Help de fundamentalisten te doen wat God wil’, waarin ik stel dat hun normen en waarden niet de onze zijn en we dus met iets, te weten  zijnsontwikkeling, moeten komen dat voorbij normen en waarden gaat en hun wil om te doen wat God wil bevestigt, dan wordt dat artikel niet geaccepteerd. Zelfs niet door een blad als Trouw waarvan verwacht mag worden dat zij geïnteresseerd is in methoden die het mogelijk maken te doen wat God wil. Dus ook Trouw is nog de gevangene van het taboe, het inquisitievirus! Had ik eigenlijk wel kunnen weten gezien hun oriëntatie op religie die God buiten de mens plaatst en dat zo wil houden anders verliest het instituut kerk haar macht en bijgevolg haar inkomsten.

Bijzonder is ook het tv-programma ‘Het Filosofisch Kwintet’ dat 's-zondags op Nederland 1 wordt uitgezonden. Op de website van Human waar dit programma vermeld staat, staat een afbeelding die het programma aankondigt. In deze afbeelding staat centraal het handgeschreven woord ‘Zijnsvergetelheid’ (zie afbeelding). Maar als je verwacht dat de onderwerpen die ze bespreken enig verband daarmee hebben, dan kom je bedrogen uit. Zelfs in hun zoektocht naar wat ze ‘Het goede leven’ noemen (uitzending 29 juni 2014) komt het niet aan de orde. Ze blijven het zoeken in de vorm, in concepten, in de moraal, waar het niet te vinden is. Met gevolg dat het gesprek dood loopt.

En wat te denken van het feit dat zelfs de Tweede Kamer vragen heeft gesteld over het lintje dat homeopathisch arts Jan Scholten heeft gekregen omdat hij uitspraken doet als “aids, daar zit vaak het gevoel slecht te zijn onder”, “hooikoorts, dat kan een uiting van onderdrukte woede zijn” en “kanker, dat kan met schuld en ook verdriet te maken hebben” (zie). Uitspraken derhalve die ook van een coach in zijnsontwikkeling afkomstig kunnen zijn, alleen met dit verschil dat in zijnsontwikkeling er geen onzekerheid is over het gevoel dat met een kwaal verbonden is omdat het niet via analyse wordt vastgesteld maar zich via innerlijke openheid openbaart. De weerstand tegen homeopathie is dus eigenlijk weerstand tegen zijnsontwikkeling als zijnde dat waarop de homeopathie gebaseerd is. Dat zelfs de Tweede Kamer daar tegen ageert, geeft aan hoe groot voornoemd taboe, het inquisitievirus, is.

Zo hebben alle instituties inclusief de spirituele wereld hun redenen om zijnsontwikkeling buiten de deur te houden, ook al bewijzen ze lippendienst aan dat wat ermee bereikt wordt. Maar ja, de instituties zijn natuurlijk een afspiegeling van de samenleving waarin de mensen nu volop genieten van het feit dat het ego vrij spel heeft en zo de indruk hebben echt vrij te zijn en daardoor niet zitten te wachten op verandering. Zeker als ze het feit negeren dat de samenleving erdoor verhard is, de begeerte hoogtij viert en het milieu in een gevaarlijke toestand verkeert. Of zich zo verdoven met drugs, alcohol, nicotine, hebbedingen, het najagen van succes en geluk, enz. dat deze toestand volledig aan ze voorbij gaat. Voorlopig blijf ik dus een roepende in de woestijn in de hoop dat het gewelddadige inquisitievirus dat inmiddels in de moslimwereld weer actief is (doodt de ongelovigen) zich niet tegen mij keert.

Hartelijke groet,
Cor

dinsdag 1 juli 2014

Oudere berichten.

Oudere berichten dan de laatst hier getoonde kan je vinden in:


Webpagina 'De kwantumsprong': http://www.nlbe.nl/nieuws/samenleving/de-kwantumsprong

De verschillende nieuwsbrieven: http://www.nlbe.nl/producten/publicaties/nieuwsbrief

In de website kan je ook in het zoekscherm zoeken.