woensdag 8 oktober 2014

Staat de wereld heviger in brand dan ooit?


Voorbeeld wegbereiding zijnsontwikkeling


Juriaal Lahr, hoofd internationale hulpverlening van het Rode Kruis: “De wereld lijkt meer dan ooit in brand te staan.” Lijkt? Ja. Want hoe obsceen het ook mag klinken, we leven in de vredigste tijd van de menselijke geschiedenis. In zijn bestseller ‘Ons betere ik’ laat de psycholoog van Harvard University zien hoe we door scholing en ontwikkeling steeds vredelievender zijn geworden. Het is een verhaal dat in de zomer van 2014 op zijn minst merkwaardig klinkt. Juist de wreedheid lijkt in onze dagelijkse portie conflictnieuws aan een opmars bezig. Vroeger leek oorlog nog overzichtelijk, met twee regeringsleiders, een afgebakend slagveld en soldaten die zichzelf herkenbaar kleedden. Nu schuilt in elke burger een potentiële IS-strijder, kan zelfs een vluchtelingenkamp niet meer op veiligheid rekenen en is het aantal rebellengroepen nauwelijks bij te houden. Er is een soort wreedheidswedloop aan de gang: ‘Wie durft de wreedste dingen te doen?’

De kwantumsprong van ego naar Zijn doet zijn werk. Omdat het ego nog dominant is en de mensen daardoor niet willen/kunnen kiezen voor de ontwikkeling van hun Zijn bestaat de kwantumsprong in eerste instantie uit de toename van confrontatie. Ver van ons bed wreedheden in relatief overzichtelijke en daardoor beheersbare oorlogen zijn passé. De latente wreedheid is nu overal waardoor de beheersdrang van het ego niet werkt. Onze individuele existentiële angst wordt niet alleen geraakt door de existentiële bedreiging als gevolg van de opwarming van de aarde, maar ook door de wreedheden die op uiteenlopende plekken geschiedt en via (sociale) media constant tot ons komen. Dit betekent dat het leven, dat op niets anders uit is dan het realiseren van het Zijn, de druk opvoert om de mens te dwingen zijn ego als zijnde zijn afgescheidenheid van het leven op te heffen oftewel het Zijn te realiseren. Maar die boodschap wordt nog steeds niet verstaan. Niet in de reguliere en zelfs niet in de spirituele wereld. Sterker nog, men wil er niets van weten. Men blijft de oplossing zoeken op grond van het maakbaarheididee terwijl dat idee al lang theoretisch achterhaald is en in de praktijk door de mensen genegeerd wordt in de vorm van het feit dat ze zichzelf willen zijn en op zoek zijn naar hun Zijn (wie ze echt zijn). In een ander artikel las ik dat de mensen nu alleen op zoek zijn naar bevestiging. Het ego heeft het wezen van de mens miskend, dus is het logisch dat de kwantumsprong begint met de wens tot erkenning, tot bevestiging. Want het Zijn is de toestand van volledige zelferkenning of beter gezegd van volmaaktheid. Die wens tot bevestiging verklaart ten dele de onwelwillendheid om zich met de verandering die inherent is aan zijnsontwikkeling bezig te houden. Geduldig afwachten op de mensen die klaar zijn met deze ego-bevestiging is dus aan de orde.

Bron: Volkskrant, bijlage: Sir Edmund 30-08-2014. Auteur: Eline Huisman.

Weerstand tegen homeopathie is weerstand tegen zijnsontwikkeling

Weerstand-tegen-homeopathie-is-wwerstand-tegen-zijnsontwikkeling-00
Voorbeeld van bevordering zijnsontwikkeling


Homeopathisch arts Jan Scholten heeft een lintje gekregen en is daardoor Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Hij vindt het een erkenning van homeopathie. Maar de kritiek is niet van de lucht. Er zijn zelfs vragen in de Tweede Kamer over gesteld. Dat geeft niet alleen aan hoe groot de weerstand tegen homeopathie is, maar vooral tegen zijnsontwikkeling. Want wat homeopathie doet, is in beginsel hetzelfde als wat zijnsontwikkeling doet. Met dit verschil dat homeopathie doelgericht is en zijnsontwikkeling niet. Homeopathie richt zich immers op een bepaald gevoel terwijl zijnsontwikkeling het in aanvang onbekende gevoel dat relevant is vanzelf in het bewustzijn laat komen. Daarmee is het toegelaten en is een zekere mate van bevrijding ervan opgetreden. En het is precies die bevrijding van gevoelens die tot het Zijn leidt. Weerstand tegen homeopathie is dus weerstand tegen zijnsontwikkeling en daarmee tegen de echte oplossing van crises in het algemeen en de huidige existentiële in het bijzonder. Maar bewerkstelligt het ook de genezing van ziektes? Volgens Jan Scholten kan dat voor wat betreft homeopathie het geval zijn. Dat is logisch, want het niet-Zijn c.q. het ego is de staat van gevangenschap van de materie die de zelfdestructieve staat van onbalans is en die derhalve disharmonie zoals een ziekte teweeg kan brengen. Wordt de harmonie dan enigszins hersteld door de gevoelens die onder de ziekte liggen toe te laten, dan heeft dat een harmonieus effect op de ziekte.

Opmerking. Het feit dat Jan Scholten een lintje heeft gekregen kan worden opgevat als bevordering van zijnsontwikkeling. De weerstand ertegen als belemmering ervan. Maar het lintje is een doorbraak van deze belemmering en daardoor een bevordering. Vandaar dat dit bericht geplaatst is in de categorie 'bevordering zijnsontwikkeling'.

Bron: Volkskrant 3 juli 2014
Vraag het artikel, genaamd 'Weerstand tegen homeopathie is weerstand tegen zijnsontwikkeling', op via information@nlbe.nl

Fresco, kniel niet voor publiek

Fresco-Kniel-niet-voor-publiek-01


Fresco-Kniel-niet-voor-publiek-02

Voorbeeld van belemmering zijnsontwikkeling


Maarten Keulemans reageert op het hieronder staande artikel van Louise Fresco. Hij denkt dat zij bedoelt dat de wetenschap moet knielen voor het publiek. Of anders gezegd dat de wetenschap zich volledig moet neerleggen wat het publiek wil. Maar dat bedoelde Fresco volgens mij niet. Wat ze bedoelt is dat de wetenschap(per) accepteert dat ze niet de waarheid in pacht heeft en daardoor respect kan betonen voor andere waarheden. Zoals bijvoorbeeld de waarheid van de homeopathie. Een respect dat Maarten Keulemans kennelijk niet kan opbrengen gezien zijn van minachting doordrengt gebruik van de woorden 'pseudowetenschappelijk getoeter'. Keulemans heeft dus nog wat te leren. Kennis van de kwantumsprong van ego naar Zijn kan daarbij als onmisbaar worden aangemerkt.

Bron: Volkskrant 4 september 2014
Vraag het artikel, genaamd 'Fresco, kniel niet voor het publiek', op via information@nlbe.nl

Louise Fresco: Er is sprake van een vertrouwenscrisis tussen de wetenschap en de samenleving

 Louise-Fresco-Er-is-sprake-van-een-vertrouwenscrisis-tussen-de-wetenschap-en-de-samenleving-03Louise-Fresco-Er-is-sprake-van-een-vertrouwenscrisis-tussen-de-wetenschap-en-de-samenleving-01


Louise-Fresco-Er-is-sprake-van-een-vertrouwenscrisis-tussen-de-wetenschap-en-de-samenleving-02

Voorbeeld van wegbereiding zijnsontwikkeling


De kwantumsprong van ego naar Zijn doet zijn werk. Dat betekent dat de mens uiteindelijk al zijn houvast, waaronder kennis, verliest. Dat uit zich onder andere in de vertrouwenscrisis tussen de wetenschap en de samenleving die volgens Louise Fresco bestaat. Zij wil daar verandering in brengen door de dialoog met de samenleving aan te gaan. Daartoe lijkt het belangrijk dat zij kennis neemt van de kwantumsprong. Want daardoor kan zij duidelijk maken dat de betekenis van de kloof de wens van de mens is waarheid te zijn in plaats van te hebben en daarmee zelfsturend, autonoom, te zijn en het Goede te doen.

Bron: Volkskrant 30 augustus 2014 Auteur: Martijn van Calmthout
Foto: Marcel van den Bergh

Wetenschap roept achterdochtige reacties van publiek over zichzelf af.

Wetenschap-roept-achterdochtige-reacties-over-zichzelf-af-01

Wetenschap-roept-achterdochtige-reacties-over-zichzelf-af-02Voorbeeld van wegbereiding zijnsontwikkeling


De kwantumsprong van ego naar Zijn doet zijn werk. Dat betekent dat de mens uiteindelijk al zijn houvast, waaronder kennis, verliest. Dat uit zich onder andere in de achterdocht van het publiek jegens de wetenschap. Mevrouw Te Molder, hoogleraar strategische communicatie aan de Wageningen Universiteit, meent daarom duidelijk te moeten maken dat de wetenschap geen alleenrecht op de feiten heeft.

Bron: Volkskrant 28 augustus 2014
Auteur: Margreet Vermeulen

Zie ook het onderstaande artikel: Wij wetenschappers moeten pijnlijk eerlijk en nederig zijn van Heino Falcke.

dinsdag 7 oktober 2014

Wij wetenschappers moeten pijnlijk eerlijk en nederig zijn


Wetenschappers-moeten-eerlijk-en-nederig-zijn-01Wetenschappers-moeten-eerlijk-en-nederig-zijn-02Wetenschappers-moeten-eerlijk-en-nederig-zijn-03


Voorbeeld van belemmering zijnsontwikkeling.


De kwantumsprong van ego naar het houvastloze Zijn doet zijn werk. Dat houdt onder andere in dat de wetenschap als bieder van intrinsieke schijnwaarheid en daarmee van schijnhouvast nederig moet worden door, volgens Heino Falcke, te beseffen dat ze niet meer de alwetende goddelijke wezens zijn die vanuit hun ivoren torens neerkijken op de gewone stervelingen in de diepte. Dat is wegbereidend voor zijnsontwikkeling, omdat het de mogelijkheid schept dat de wetenschapper op zoek gaat naar de echte Waarheid van het Zijn, het Waarheid zijn in plaats van hebben.

Bron: Volkskrant 6 juni 2014

Vraag het artikel, genaamd 'wetenschappers moeten eerlijk en nederig zijn', op via information@nlbe.nl