woensdag 26 november 2014

Machteloze burger stort zich op Piet


Voorbeeld van wegbereiding zijnsontwikkeling.


Dorien Pessers zegt: "Dag in, dag uit berichten de media over het falen van het openbaar bestuur, over financiële schandalen, over de machteloosheid van naties in het internationale krachtenveld, over een dreigende nieuwe koude oorlog, over een desastreuze klimaatverandering, of over barbaars geweld van fanatieke moslims. Opgekropte en vaak en vaak door dezelfde media opgefokte angsten zoeken een uitweg. Niet via de vrijheid van weloverwogen meningsuitingen, maar via de veronderstelde vrijheid van ongeremde gevoelsuitingen."

Het is duidelijk, de kwantumsprong doet zijn werk. De mensen worden diep geconfronteerd om zich bewust te worden van hun gevoelens c.q. hun ego als zijnde de gevangenschap van gevoelens. Als gevolg van die gevangenschap zijn ze niet in staat om, zoals Dorien Pessers het zegt, te komen tot weloverwogen meningsuitingen, maar uiten ze zich via ongeremde gevoelens op Zwarte Piet. Dat is weer een voorbeeld van de verharding van de samenleving die helaas noodzakelijk is om tot bewustwording en daarmee tot zijnsontwikkeling te komen. In de media daarover spreken, zoals Dorien Pessers doet, bevordert die bewustwording en is derhalve wegbereidend voor zijnsontwikkeling.

Bron: Trouw 22 november 2014

Vraag het artikel, genaamd 'Machteloze burger richt zich op Piet', op via information@nlbe.nl .

zaterdag 22 november 2014

De mens kan prima zonder kerk

Voorbeeld van wegbereiding zijnsontwikkeling


Harry Kuitert: "Eén vraag kwam voortdurend terug: waarom gaat het met de kerken nou toch zo slecht? Dat komt door de leer van de kerk. Die houdt in dat de kerk zichzelf als spreekbuis van boven presenteert, en met die zelfinterpretatie haar gezag over de zielen legitimeert. Zo beroven kerkelijke ambtsdragers de gelovigen bewust of ombewust van hun vrijheid om zelf te kiezen. Maar daarmee zijn de kerken bezig hun eigen graf te graven. Sinds de Verlichting blijken mensen zich prima zonder kerk te kunnen redden."

De kwantumsprong van ego naar Zijn doet zijn werk. Harry Kuitert bereidt de weg voor zijnsontwikkeling. Want hij betwist de autoriteit van de kerk en bepleit de vrije keuze van de gelovigen.

Bron: Trouw 15 november. Auteur: Gerrit-Jan Kleinjan

Vraag het artikel, genaamd 'De mens kan prima zonder kerk', op via information@nlbe.nl .

Ouder ziet kind te positief

Voorbeeld van belemmering zijnsontwikkeling


Volgens deze studie schatten ouders hun kind te hoog in en strooien ze kwistig met complimentjes. Pedagoog Mischa de Winter, niet betrokken bij de studie, zegt hierover: "Ouders zijn de afgelopen decennia gebombardeerd met het advies dat goed opvoeden betekent dat je gewenst gedrag beloont en dat kritiek en straf niet erg aan te raden is."
Dit houdt in dat de zijnsontwikkeling van kinderen belemmerd wordt. Want grenzen stellen levert confrontatie op en dat is onmisbaar voor zijnsontwikkeling. Goed opvoeden is dus grenzen stellen en respect hebben voor de pijn die daardoor ervaren wordt zowel door de ouder als het kind. Dat is de Weg naar het Zijn en daarmee naar de volmaakte zelfwaardering waarin complimenten niet voor de ontwikkeling ervan nodig zijn.

Bron: Volkskrant 13 november 2014. Auteur Margreet Vermeulen.

Vraag het artikel, genaamd 'Ouder ziet kind te positief', op via information@nlbe.nl .

Waarom zou je niet dansen in de kerk?


Voorbeeld van wegbereiding zijnsontwikkeling.


Sacraal dansen in de Broederkerk in Deventer mag niet meer van kardinaal Eijk. Volgens hem is dat niet christelijk genoeg. Dat is precies de manier waarmee het instituut kerk de ontwikkeling van het Zijn, het één zijn met God, altijd tegengewerkt heeft en nog tegenwerkt. Alles wat tot het lichaam c.q. de aarde behoort is taboe. Men moet zich richten op de hemel, op God. De kerk weet dus niet dat het bewust zijn van de in het lichaam aanwezige gevoelens en het toelaten ervan tot het één zijn met God leidt. En de kerk weet ook niet dat de samenleving bezig is met het maken van de kwantumsprong van ego naar Zijn en dat dat hetgeen is wat realiseert waar de kerk altijd naar gestreefd heeft te weten het één zijn met God en dat bijvoorbeeld het sacraal dansen daar een onderdeel van is. Het is dus niet verwonderlijk dat de kerken leeglopen dan wel gebruikt worden voor spiritualiteit oftewel de ontwikkeling van het Zijn.

Bron: Trouw, 7 november 2014

Vraag het artikel, genaamd 'Waarom zou je niet dansen in de kerk', op via information@nlbe.nl

Staatssecretaris Dekkers liberale mal past onderwijs niet.


Voorbeeld van belemmering zijnsontwikkeling.


De kwantumsprong van ego naar Zijn doet zijn werk. Dat houdt in dat niet alleen het geloof als zodanig onder druk staat, maar ook het bijzonder onderwijs dat op het geloof is gebaseerd. Staatssecretaris Dekker poogt immers de vrijheid van onderwijs in te dammen. Titus Frankenmölle vindt dat onterecht omdat volgens hem de waarde van bijzonder onderwijs gigantisch is. De heer Frankenmölle wil dus het geloof op school in stand houden. Dat betekent dat hij het buiten de mens houden van God in stand wil houden en daarmee de ontwikkeling van het Zijn als zijnde het één zijn met God wil belemmeren. Dat is geen goede zaak gezien het feit dat het niet-Zijn c.q. het ego nu de climax bereikt van de intrinsieke zelfdestructie ervan. Dekkers liberale mal past het onderwijs dus uitstekend. Zie ook de onderstaande artikelen en het artikel 'Geloven is leren God te doden'.

Bron: Trouw 7 november 2014

Vraag het artikel, genaamd 'Dekkers liberale mal past het onderwijs niet', op via information@nlbe.nl .

Zie ook mijn artikel "Dekkers liberale mal past het onderwijs uitstekend'.

zaterdag 15 november 2014

Peter Rollins: Geloven is leren God te doden

Voorbeeld van bevordering zijnsontwikkeling


De kwantumsprong van ego naar Zijn doet zijn werk. Dat houdt o.a. in dat het geloven in God, dat God buiten de mens plaatst en zo de eenwording met God oftewel de ontwikkeling van het Zijn belemmert, moet verdwijnen. Peter Rollins helpt daarbij door te stellen dat geloven is leren God te doden. Daarmee bedoelt hij de zekerheden die het geloof biedt. Hij zegt: "Er is geen vaste waarheid, er zijn geen ultieme antwoorden, de hemel bestaat niet en het leven is moeilijk Deal with it. Het gaat mij om een manier van leven: niet weglopen voor je angsten, het leven in al zijn complexiteit omhelzen. Dat levert zeker wat op, al is het dan niet de hemel."
Dat opgeven van zekerheden en het niet weglopen voor je angsten is wat zijnsontwikkeling ook inhoudt. Desondanks is de boodschap van Rollins niet geheel in overeenstemming met zijnsontwikkeling. Hij stelt immers dat de hemel er niet mee bereikt wordt terwijl dat wel zo is, al heet het in zijnsontwikkeling niet de hemel maar het geheel, de eenheid, balans, God, je Ware Zelf, de ideale wereld. Wat Rollins dus eigenlijk doet is het kind met het badwater weggooien waarbij het kind God c.q. de hemel is. Dat betekent dat hij zijnsontwikkeling slechts bevordert in plaats van toepast.

Bron: Trouw, De Verdieping, 6 november 2014

Vraag het artikel, genaamd 'Geloven is leren God te doden', op via information@nlbe.nl.

Basisschool De Tweemaster te Naarden: Ben je boos? Praat erover in de klas

Voorbeeld van bevordering zijnsontwikkeling


In basisschool De Tweemaster te Naarden worden de leerlingen geholpen zich bewust te worden van hun gevoelens en wat die met ze doen. Daaruit blijkt dat ze beter presteren, minder pesten en beter kunnen samenwerken. Dat is logisch, want het is het begin van zijnsontwikkeling.
In het artikel 'Een kind heeft vage angstgevoelens. Hoe stel je hem gerust' wordt duidelijk dat gevoelens wel en niet serieus worden genomen en daardoor niet echt met zijnsontwikkeling wordt begonnen. Gevoelens worden namelijk wel serieus genomen, maar moeten opgelost oftewel bestreden worden. Er moet iets gebeuren waardoor de gevoelens verdwijnen. Dat is geen zijnsontwikkeling, omdat dat gaat over de onvoorwaardelijke acceptatie van gevoelens. Het is inherent aan de (pedagogisch) wetenschappelijke benadering, die nog de gevangene is van het ego-eigen maakbaarheididee, gevoelens te vermijden en te bestrijden en daardoor zijnsontwikkeling te belemmeren.
Bron: Trouw, De Verdieping, 5 november 2014
Auteur: Peggy van der Lee
Vraag het artikel, genaamd 'Ben je boos praat erover in de klas' waar ook voornoemd artikel 'Een kind heeft ....' in staat, op via information@nlbe.nl.

Christen Unie: Ban geloof niet uit het publieke domein

Voorbeeld van belemmering zijnsontwikkeling


De kwantumsprong doet zijn werk. Het geloven in God, dat God buiten de mens houdt, staat steeds meer onder druk. Dat maakt de weg vrij voor de acceptatie dat God (het Geheel) in je zit en via dat voor het één worden met God oftewel voor het realiseren van het Zijn. Maar het ego vecht terug, bijvoorbeeld door te stellen dat de samenleving religieuze organisaties nodig heeft. Daarmee hoopt het ego de ontwikkeling van het Zijn te belemmeren.
Bron: Trouw, Opinie, 5 november 2014
Vraag het artikel, genaamd 'Ban geloof niet uit publieke domein', op via information@nlbe.nl.

Prof. Smalbrugge: Afschaffen van religie werkt averechts


Voorbeeld van belemmering zijnsontwikkeling


Volgens Matthias Smalbrugge en Henk Leegte, werkt het afschaffen van religie averechts. Zij stellen dat religie in ons allemaal zit en dat derhalve het afschaffen ervan het afschaffen van onszelf is. Ze identificeren religie dus met onszelf. M.a.w. wij zijn religie. Maar is dat wel zo? Is religie iets wat we hebben of wat we zijn? Over het algemeen bestaat religie uit denkbeelden, overtuigingen en gevoelens en is het dus iets wat we hebben en niet wat we zijn. Wat we zijn is de waarnemer van wat we hebben, genaamd het Ware Zelf dat het Geheel, het goddelijke, de eenheid in onszelf is en waarmee het één zijn het verlicht/volmaakt/echt zijn of kortweg het Zijn is. Tot op heden zijn we op zoek naar dat Zijn en zijn we dus ons niet-Zijn, ons ego. Ons ego wil dat we ons identificeren met wat we hebben, dus dat we zijn wat we hebben, want zo blijft het in stand. Tot op heden is het ego daar succesvol in geweest. Maar we moeten ons bevrijden uit ons ego, omdat het dualistisch en dus de staat van onbalans is die zelfdestructief is en nu de climax van die zelfdestructie wordt bereikt in de vorm van problemen die onze beschaving en zelfs ons voortbestaan bedreigen. Om die reden staat de religie die ons ego in stand houdt onder druk. Maar het ego vecht terug. Bijvoorbeeld door religieuzen als Smalbrugge en Leegte te laten zeggen dat het afschaffen ervan averechts werkt. Oftewel dat daarmee de deugden van religie verdwijnen. Maar verdwijnen die daar echt mee? Nee, integendeel. Dankzij het verdwijnen van religie kunnen we het Zijn, het één zijn met God, dat intrinsiek harmonieus is en waar we altijd naar op zoek zijn geweest, realiseren. Smalbrugge zegt dat het belachelijk is dat mensen zich willen identificeren met God. Daarmee belemmert hij de ontwikkeling van het Zijn. Hoogtijd dat hij kennis neemt van het Zijn en de ontwikkeling ervan.
Bron: Trouw, De Verdieping, 17 oktober 2014
Vraag het artikel, genaamd 'Religie afschaffen werkt averechts', op via information@nlbe.nl