maandag 28 december 2015

Waarom steeds meer vrouwen samenkomen in een rode tent.

Waarom-steeds-meer-vrouwen-samenkomen-in-een-rode-tent-01
Voorbeeld van wegbereiding zijnsontwikkeling.
 
De kwantumsprong van ego naar Zijn doet zijn werk. Dat houdt onder andere in dat de onderlinge openheid over innerlijke roerselen toeneemt. De ontmoeting tussen vrouwen in de rode tent is een vorm daarvan. Het resultaat daarvan is dat de vrouwen zich gekend en bevrijd voelen. Een prachtig initiatief waarvoor je je kunt aanmelden op www.rodetent.nl of de website van oprichtster Guusje Wannet www.juniperlove.com.
Dit kan als wegbereidend voor zijnsontwikkeling worden aangemerkt. Het is te hopen dat zijnsontwikkeling wordt toegepast, want zonder dat beklijft de prettige ervaring niet.
Bron: Trouw 17 oktober 2015

Boris van der Ham: Erken het recht op afvalligheid en ongeloof

Boris van der Ham Erken het recht op afvalligheid en ongeloof 01
 
 
 
 
 
 
Boris van der Ham Erken het recht op afvalligheid en ongeloof 02
Voorbeeld van wegbereiding zijnsontwikkeling.
 
 
De kwantumsprong van ego naar Zijn doet zijn werk. Daardoor neemt de vrijheidsdrang toe. Maar de hogepriesters van de waarheid waaronder de religies willen dat niet. Zij bestrijden het al eeuwen en nog steeds. Daardoor bestrijden mensen het ook onderling. Boris van der Ham wil daar wat aan doen door het recht op afvalligheid en ongeloof te erkennen. Dat kan wellicht helpen, maar helpt pas echt als mensen geen houvast meer nodig hebben en dus ook niet van religies. Dat is in het Zijn het geval. NLbe heeft de heer Van der Ham daarop geattendeerd. Maar daar wil hij evenals overigend De Universiteit voor Humanistiek niets van weten. Waarschijnlijk, omdat ook het Humanistisch Verbond zichzelf een hogepriester van de waarheid vindt. Bezien we het werk van De Universiteit van Humanistiek dat louter wetenschappelijk is en derhalve niets wil weten van zijnsontwikkeling ook al is het Zijn het volmaakt mens zijn, dan bevestigt dat deze waarschijnlijkheid.
Bron: Volkskrant 10 december 2015

James Kennedy: Religie kan ook bevrijdend werken

James Kennedy Religie kan ook bevrijdend werken

 Voorbeeld van belemmering zijnsontwikkeling.
 
De kwantumsprong van ego naar Zijn doet zijn werk. Alle dogmaleverende instituties waaronder de religie liggen daardoor onder vuur. James Kennedy wil dat niet. Hij wil dat onze roep om Verlichting niet een beweging tegen de religie mag zijn. Want, zo stelt hij, de religie kan ook bevrijdend werken. Zie Martin Luther King die zijn vrijheidsideaal uit zijn geloof haalde. Dat mag zo zijn, maar religie is toch inherent aan behoud van dogma's en daarmee aan het behoud van het instituut. James Kennedy is wellicht bang dat we het kind met het badwater weggooien oftewel God met de religie weggooien. Maar dat is geenszins het geval, want met de voltooiing van de Verlichting wordt het één zijn met God gerealiseerd. Iets wat overigens door de religies altijd met hand en tand bestreden is. Religie is dus niet bevrijdend James, dat is alleen zijnsontwikkeling als zijnde de voltooiing van de Verlichting.
Bron: Trouw 18 november 2015

Prof. Gabriel van den Brink: De politiek is moreel leeg, dat is kwalijk

Prof Gabriel van den Brink 00
Voorbeeld van belemmering zijnsontwikkeling.
 
De kwantumsprong van ego naar Zijn doet zijn werk. Dat houdt onder andere in dat dogma's en dus moraliteit niet langer geaccepteerd wordt en ook moet worden om het Zijn te realiseren. Want het Zijn is innerlijk vrij en dus dogmavrij. Het ego wil de realisatie van het Zijn kost wat kost voorkomen en is daar tot op heden in geslaagd. De wetenschap en dus ook wetenschappers als de heer Van den Brink zijn over het algemeen nog de gevangene van het ego en  het daarmee samenhangende maakbaarheididee. Die zijn dus wars van de realisatie van het Zijn en kunnen daardoor niet anders dan moraliteit bepleiten voor de oplossing van problemen zoals in dit artikel. Niet wetende dat daarmee zijnsontwikkeling wordt belemmerd terwijl het ego zelfdestructief is en nu de climax daarvan wordt bereikt.
 
Bron: Trouw 27 november 2015

Philippe Bilger, Frans opiniemaker: Noodzaak alternatief voor geloof dat de dood aanprijst

Noodzaak-alternatief-voor-geloof-dat-de-dood-aanprijst-alles
 
Voorbeeld wegbereiding zijnsontwikkeling.
 
De kwantumsprong van ego naar Zijn doet zijn werk. Dat betekent onder andere dat de confrontatie toeneemt en zich nu zelfs manifesteert in de vorm van terreur. Om daar wat aan te doen zoekt men naarstig naar oplossingen. Maar als gevolg van het dominante ego zoekt men die in de vorm oftewel in gedragsbepalende normen en waarden en in andere sociaal economische omstandigheden. Het geloof daarin neemt echter drastisch af. Dus zoekt men het in iets wat dat overstijgt zoals ' Wat we nodig hebben is een onwrikbaar geloof in het goede, een geloof dat veel aantrekkelijker is dan het nihilisme van IS.' Dat 'goede' bestond tot op heden uit onze normen en waarden. Die waren effectief omdat we nog gevoelig waren voor autoriteit en we houvast nodig hadden. Maar als gevolg van de kwantumsprong neemt dat drastisch af. Tegelijkertijd weten we nog niet wat het nieuwe 'goede' dan kan zijn. Dit als gevolg van het taboe op het Zijn. Wat het Zijn is de staat van volmaakt zijn, van handelen vanuit eenheid c.q. harmonie en dus van het Goede zijn en doen waar we al naar streven sinds het begin van ons bestaan. Ook Philippe Bilger weet dit niet. Maar zijn oproep tot een onwrikbaar geloof in het ' goede' is wegbereidend voor zijnsontwikkeling.
Bron: Trouw, De Verdieping 17 november 2015

Hans Boutellier, directeur van het Verwey Jonker Instituut: De Westerse samenleving heeft ook zonder God genoeg morele veerkracht


Hans Boutellier 01

 
 
 
 
Hans Boutellier 02
 
 
 


Voorbeeld belemmering zijnsontwikkeling.
 
 
De kwantumsprong van ego naar Zijn doet zijn werk. Dat betekent onder andere dat de confrontatie toeneemt. En dankzij de aanslagen in Parijs zelfs zo sterk toeneemt dat de hele samenleving is geschokt en in doodsangst verkeert. Maar is dat het gevolg van ons verlies van het geloven in God? Dat lijkt het geval gezien het feit dat de terreur samenvalt met dat verlies. Maar dat is geenszins het geval. Het geval is namelijk dat de confrontatie toeneemt omdat we nog onvoldoende vrij zijn van dogma's zoals afkomstig uit het geloof in God. Met als gevolg dat we de ontwikkeling van ons Zijn, ons één zijn met God, belemmeren en daarmee ons zelfdestructieve ego in stand houden. De uitspraak van Hans Boutellier dat de Westerse samenleving ook zonder God voldoende morele veerkracht heeft, helpt niet ons te bevrijden van (morele) dogma's. Die uitspraak belemmert dus de ontwikkeling van ons Zijn. Hans Boutellier kan dat niet kwalijk worden genomen. Het Zijn en de ontwikkeling ervan zijn immers het grootste taboe van de mensheid en vooral van de wetenschap als zijnde een dogmaleverende hogepriester van de waarheid waar ook Boutellier toe behoort.
 
Meer weten? Lees zijn boek: 'Het seculiere experiment. Hoe we van God los gingen samenleven'.
 
Bron: Trouw, Letter en Geest

Dankzij Delft hoeft Einstein geen spoken meer te zien

Einstein geen spoken 01
 
 
 
 
Einstein geen spoken 02
 
 
 
Voorbeeld van wegbereiding zijnsontwikkeling.
 
De kwantumsprong ven ego naar Zijn doet zijn werk. Het Zijn is de staat van één zijn met het Geheel. Dat dit Geheel, waarin alles met alles ogenblikkelijk samenhangt, bestaat is nu dankzij de noodzaak van het maken van de kwantumsprong door Delft aangetoond. Dat is wegbereidend voor zijnsontwikkeling.
 
Bron: Trouw
 
Vraag het artikel, genaamd 'Dankzij Delft hoeft Einstein geen spoken meer te zien', op via information@nlbe.nl 

Prof. Ger Groot: Wetenschap is heilig

Wetenschap-is-heilig-allesA
Voorbeeld wegbereiding zijnsontwikkeling
 
De kwantumsprong van ego naar Zijn doet zijn werk. De dogma's en de bijbehorende instituties, de hoge prietsers van de waarheid, verliezen zeggingskracht. De religie, de hoogste hogepriester, is het eerst aan de beurt. Daardoor verlaten de mensen zich nu op de wetenschap. Vandaar dat professor Ger Groot de wetenschap heilig noemt. Ger vindt dat maar niks. Want hij eindigt zijn betoog met de opmerking: Een cultuur die op authentiek religieuze wijze in de wetenschap is gaan geloven moet vroeg of laat ontsporen. Welnu dat is precies wat er momenteel gebeurt. Dit als gevolg van het feit dat de instituties, waaronder de religie en de wetenschap, met hun dogma's en hun weerzin tegen het Zijn, het ego in stand hebben gehouden terwijl dat ego de staat van onbalans en dus zelfdestructief is en nu de climax daarvan wordt bereikt. Het gaat er dus niet om de religie weer als heilig te verklaren mocht de heer Groot dat bedoelen, maar om spirituele ontwikkeling of beter gezegd zijnsontwikkeling 'heilig te verklaren', want dat leidt echt tot het één zijn met God.
Dit artikel is wegbereidend voor zijnsontwikkeling omdat het de waarheid (waarheden) van de wetenschap ter discussie stelt.
NLbe heeft de heer Groot een email gestuurd waarin duidelijk wordt gemaakt dat het verlies van waarheid inherent is aan de kwantumsprong van ego naar Zijn, van waarheid hebben naar waarheid zijn. En dat het mede om die reden noodzakelijk is zijnsontwikkeling te bevorderen. De heer Groot heeft daar niet op gereageerd.
 
Bron: Trouw, De Verdieping 6 oktober 2015

Protestantse kerk: einde status volkskerk


Protestantse-kerk-einde-status-volkskerk-alles


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Voorbeeld wegbereiding zijnsontwikkeling.
 
De kwantumsprong van ego naar Zijn doet zijn werk. Het Zijn is dogmaloos. De kerk niet, dus de kerken lopen leeg en zijn naarstig op zoek naar vernieuwing. Vooralsnog zoeken ze dat in de verandering van de vorm in plaats van de inhoud. En daar waar ze de inhoud veranderen is dat niet conform zijnsontwikkeling en dus niet in de richting van het één worden met de intrinsiek dogmaloze God. Ze willen dus vasthouden aan dogma's en daarmee aan hun autoriteit. 
Bron: Trouw, De Verdieping 1 oktober 2015. Auteur: Gerrit-Jan Kleinjan
Vraag het artikel, genaamd 'Protestantse kerk: Einde status volkskerk', op via information@nlbe.nl

Verlies jezelf om jezelf te kennen

Verlies-jezelf-om-jezelf-te-kennen-allesA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorbeeld van toepassing zijnsontwikkeling.
 
De kwantumsprong van ego naar Zijn doet zijn werk. Daardoor zijn er steeds meer mensen die spirituele ervaringen krijgen. Er zijn zelfs mensen zoals de zangeres lenny Kuhr die het Zijn realiseren. Ze heeft daar zeven jaar over gedaan. Het boek die ze daarover schreef is getiteld ' Gekust door de eeuwigheid'. Met haar liedjes bevordert ze de ontwikkeling van het Zijn. Dat is haar vorm betreffende de toepassing van zijnsontwikkeling.
Bron: Trouw, De Verdieping
17 september 2015
 
Vraag het artikel, genaamd 'Verlies jezelf om jezelf te kennen', aan via information@nlbe.nl 
 

Liefde kan de markt redden

Liefde-kan-de-markt-redden-00
Voorbeeld van wegbereiding zijnsontwikkeling.
De kwantumsprong van ego naar Zijn doet zijn werk. Het Zijn is de staat van één zijn met alles oftewel in Liefde zijn. Die Liefde bestaat niet uit het gevoel van liefde of lief doen, maar uit neutraliteit. Dat nu zelfs de economen en bijgevolg het bedrijfsleven die liefde ontdekken en aanmerken als de redder van de markt is zondermeer een gevolg van de kwantumsprong en daarmee een wegbereider voor zijnsontwikkeling. Nu maar hopen dat ze ook de Liefde van het Zijn gaan ontdekken en aan daartoe aan zijnsontwikkeling gaan doen.
Bron: Trouw 17 september 2015
Vraag het artikel, genaamd 'Liefde kan de markt ontdekken', op via information@nlbe.nl

Geloven is voor haar verleden tijd

Geloven-is-voor-haar-verleden-tijd-website
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorbeeld van wegbereiding zijnsontwikkeling.
 
De kwantumsprong van ego naar Zijn doet zijn werk. Het Zijn is de staat van innerlijke vrijheid die onafhankelijk is van grenzen. Om dat te bereiken ontdoen steeds meer mensen zich van dogma's. Zo ook Inge Bosscha. Op haar site ' Ik ben een afvallige' of 'dogma-vrij' kan je er meer over te weten komen en kan je reageren.
Met je ontdoen van dogma's heb je nog niet het Zijn (het een zijn met God) gerealiseerd. Daartoe moet je aan zijnsontwikkeling doen. Maar het is wel een goede eerste stap waar vrijwel de hele samenleving mee bezig is. Dat betekent wel dat het ego niet meer door dogma's bepaald wordt en dus vrij spel heeft. Vanwege de dualiteit ervan veroorzaakt dit veel en heftige confrontaties. Dat is nodig om tot het Zijn te komen. Want het Zijn realiseer je door zijnsontwikkeling toe te passen op de geraakte gevoelens.
Vraag het artikel, genaamd 'Geloven is voor haar verleden tijd', op via information@nlbe.nl
Bron: Trouw, De Verdieping 20 augustus 2015

Intensief contact maakt isoleercel overbodig

Intensief-contact-maakt-isoleercel-overbodig-A
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorbeeld van wegbereiding zijnsontwikkeling.
 
De kwantumsprong van ego naar Zijn doet zijn werk. Die sprong wordt voltooid door zijnsontwikkeling als zijnde het  accepteren en toelaten van oftewel het contact maken met gevoelens. Dankzij de kwantumsprong is ook de psychiatrie er achter gekomen dat contact maken wonderen verricht en ze daardoor uit een boze droom wakker geworden zijn. Dat is wegbereidend voor zijnsontwikkeling. De volgende stap is hopelijk zijnsontwikkeling.
Bron: Trouw 26 juni 2015

Rutte trekt ten strijde tegen dikke IK

Rutte-ten-strijde-tegen-Dikke-Ik
Voorbeeld van wegbereiding zijnsontwikkeling
 
 
De kwantumsprong van ego naar Zijn doet zijn werk. In de huidige fase ervan heeft het ego vrij spel. Dat is nodig om ons ervan bewust te worden en via zijnsontwikkeling ons ervan te bevrijden. Zonder dit te beseffen maakt Rutte ons bewust van ons ego en bereidt zodoende de weg voor zijnsontwikkeling.
Bron: Volkskrant 30 mei 2015

Dikke IK

Dikke-Ik-Alles
Voorbeeld van wegbereiding zijnsontwikkeling.
 
De kwantumsprong van ego naar Zijn doet zijn werk. In de huidige fase ervan heeft het ego vrij spel. Premier Rutte verwoordde dat door het aan te duiden als het Dikke Ik, een term van hoogleraar Harry Kunneman. Rutte wil van het Dikke Ik af. Maar hij beperkt zich tot de uitwassen. Hij gaat dus niet in op de voedingsbodem.

Maar dat kan Rutte ook niet, omdat hij geen kennis heeft van het ego en van de kwantumsprong van ego naar Zijn en dat ook niet wil hebben als gevolg van het taboe erop.
 
Dit artikel is wegbereidend voor zijnsontwikkeling omdat het bewust maakt van het ego en het huidige vrij spel ervan als gevolg van de kwantumsprong. En deze bewustmaking de gelegenheid biedt  ons ervan te bevrijden.
 
Bron: Trouw 6 juni 2015
Auteur: Maaike van Houten

zaterdag 19 december 2015

Waarschuwing tegen mindfulness misplaatst


Waarschuwing-tegen-mindfulness-misplaatst
Voorbeeld belemmering zijnsontwikkeling

Door Van der Velde worden we ervoor gewaarschuwd dat mindfulness een sterk gestripte vorm van boeddhisme is waar we niet moeten intuinen.
Pothuma zegt dat die waarschuwing misplaatst is, omdat er grote overeenkomsten zijn tussen Christendom en Boeddhisme. Beide hebben, zoals uit het artikel blijkt, gedragsregels.
Dat betekent dat beide dogmatisch zijn en derhalve het ego in stand houden. Mindfulness is geen gedragsbepalende leer, maar een methoden om bewust te worden van wat er innerlijk leeft en dit los te laten door er zonder oordeel naar te kijken. Mindfulness is dus een stap in de ontwikkeling van het Zijn. En dus een stap in de realisatie van dat waar het Boeddhisme naar streeft. In die zin is mindfulness inderdaad een gestripte vorm van Boeddhisme. Maar vanwege het gedragsbepalende van het Boeddhisme en het tekortschietende van mindfulness leiden beide niet naar het Zijn en zijn ze dus belemmerend voor zijnsontwikkeling.

Vraag het artikel, genaamd 'Waarschuwing tegen mindfulness misplaatst', op via information@nlbe.nl
Vraag het artikel van Van der Velde, genaamd 'Zo religieus is mindfulness', op via information@nlbe.nl

Bron: Trouw 19 december 2015

donderdag 28 mei 2015

Filosofen over het onderwijs: Tobben over zingeving blijft

Voorbeeld van belemmering zijnsontwikkeling

In het kader van het denken over het onderwijs van de toekomst werd aan 4 filosofen een bijdrage gevraagd. Hun bijdrage: "Het tobben over zingeving blijft, ook als je 21st century skills hebt."
Wat een armoede en wat een belemmering voor de ontwikkeling van leerlingen is dat. Sterker nog, het belemmert de ontwikkeling van het Zijn als zijnde de staat waarin de zingeving voltooid is. Daardoor houdt het het ego in stand terwijl het ego zelfdestructief is en nu de climax daarvan wordt bereikt. Wat blijven wetenschappers als gevolg van hun wetenschappelijke opleiding zich toch baseren op het maakbaarheididee en daardoor verstoken van het Zijn en de ontwikkeling ervan. Niet wetende wat ze daarmee het onderwijs en de samenleving onthouden. Het wordt dan ook tijd dat de politiek ingrijpt, want de wetenschap is een volkomen gesloten bolwerk ook al is het mede dankzij de wetenschap duidelijk dat het leven niet maakbaar is en de problemen dus niet op grond van dit maakbaarheididee opgelost kunnen worden.

Bron: Trouw, Letter en Geest 9 mei 2015

Jongeren lijden onder verwachting van succes


Voorbeeld van belemmering zijnsontwikkeling

De kwantumsprong van ego naar Zijn doet zijn werk. Dat houdt onder andere in dat het ego een overlevingsstrijd voert. Die strijd is in principe gebaseerd op het maakbaarheididee, dus op het het maken en daarmee hebben van zaken oftewel op het realiseren van succes. Dat leidt echter niet tot dat wat in wezen gewenst wordt, te weten de vervulling van het Zijn dat onafhankelijk is van succes. Wil je de jongeren helpen dan zal hen dus zijnsontwikkeling aangeboden moeten worden. Maar de sociaal psycholoog Karst Tjoelker is daar niet toe in staat vanwege het feit dat de wetenschap niets wil weten van zijnsontwikkeling. Die stelt dat jongeren te veel gepamperd zijn, dat wil zeggen te veel opgehemeld en te weinig grenzen gesteld in hun opvoeding en daardoor niet tegen een stootje kunnen als succes uitblijft. Maar dat is te kort door de bocht, want natuurlijk komen jongeren grenzen tegen in het leven en worden ze geconfronteerd met zichzelf. Het probleem is dat jongeren zijnsontwikkeling is onthouden en daardoor niet hebben geleerd bewust te zijn van wat ze voelen, verantwoordelijkheid te nemen voor hun gevoelens en in en door hun gevoelens te gaan. Daar zijn alle instituties die op het maakbaarheididee zijn gebaseerd en dat zo willen houden, zoals de wetenschap, de staat en de kerk, schuldig aan.

Zie ook: Meeste uitval door psychische kwaal

Bron: Trouw 26 mei 2015

Vraag het artikel, genaamd 'Jongeren lijden onder verwachting van succes', op via information@nlbe.nl

Meeste uitval door psychische kwaal


Voorbeeld van belemmering zijnsontwikkeling

De kwantumsprong van ego naar Zijn doet zijn werk. De evolutionaire druk op de vergroting van het bewustzijn en daarmee op het realiseren van het Zijn neemt toe. Mede doordat zijnsontwikkeling in de samenleving ontbreekt, is dat voor velen niet te dragen. Als gevolg van het ontbreken van zijnsontwikkeling kan hoogleraar Derksen het niet anders duiden dan stress veroorzaakt door het bezig zijn met het eigen geluk. En dus niet aangeeft wat de werkelijke oorzaak en de bijbehorende oplossing is. Want waarom is iedereen bezig met zijn eigen geluk? Omdat het ego vrij spel heeft en denkt dat het geluk zich bevindt in het hebben van zaken. Iets wat natuurlijk moeilijk zo niet onmogelijk te doen is en daardoor veel stress oplevert. Als de mensen wisten dat het geluk waar ze naar zoeken zich al in hen bevindt en ze alleen maar door middel van zijnsontwikkeling de blokkades ertoe moeten opruimen dan hoefden ze niet op zoek naar het hebben van zaken en zouden ze geen stress hebben.

Bron: Trouw 20 mei 2015. Auteur: Ingrid Weel

Vraag het artikel, genaamd 'Meeste uitval door psychische kwaal', op via information@nlbe.nl

zondag 3 mei 2015

Protestantse kerk: Aandacht loont meer dan actie

Voorbeeld van wegbereiding zijnsontwikkeling.

Dit is de conclusie van de Protestantse Kerk na een enquete onder 18000 leden. Dat betekent dat de kwantumsprong van ego naar Zijn zijn werk doet. Want die bevordert de aandacht voor en daarmee de acceptatie van de ervaring.

Bron: Trouw 1 mei 2015

Vraag het artikel, genaamd 'Aandacht loont meer dan actie', op via information@nlbe.nl

Joris Luyendijk: Het is tijd dat de moraal terugkeert

Voorbeeld van belemmering zijnsontwikkeling.Joris vindt dat het graaien alleen kan worden opgelost door de terugkeer van de moraal. Dit ondanks zijn besef dat die verdacht is geworden in een seculiere tijd.
Dat besef is belangrijk, want als gevolg van de kwantumsprong van ego naar Zijn willen de mensen geen dogma's meer. Oproepen tot morele waarden zal misschien kort werken, maar door de kwantumsprong weer teniet worden gedaan. Het gaat er derhalve om de kwantumsprong te voltooien. Als dat is geschied kan de oproep tot morele waarden effect hebben zonder het intrinsiek zelfdestructieve ego in stand te houden.

Bron: Trouw 28 april 2015

Vraag het artikel, genaamd 'Joris Luyendijk: Het is tijd dat de moraal terugkeert', op via information@nlbe.nl

Graaibankier is ons spiegelbeeld

Voorbeeld van wegbereiding zijnsontwikkeling.

Volgens Marc Colsen zijn in onze tijd autonomie, zelfontplooiing en materieel succes de hoogste waarden en is de rest minder belangrijk. Vragen naar zelfoverstijgende waarden hebben een naïeve klank gekregen. In die zin zijn wij hetzelfde als graaiende bankiers.

Daarmee bevestigt Marc het vrij spel van ons ego dat de eerste fase is van de kwantumsprong van ego naar Zijn. En draagt zijn artikel bij aan de wegbereiding van zijnsontwikkeling.

Bron: Trouw 25 april 2015. Auteur Marc Colsen

Vraag het artikel, genaamd 'Graaibankier is ons spiegelbeeld', op via information@nlbe.nl

Europarlementariërs eensgezind over heilzame werking van yoga

Voorbeeld van wegbereiding zijnsontwikkeling.Alle fracties van het Europees parlement hadden belangstelling voor yoga.
Dit werd duidelijk aan de hand van de bijeenkomst 'The yoga way' onder leiding van Sri Sri Ravi Shankar dat een initiatief was van de Indiase regering en bedoeld was om de heilzame werking van yoga onder europarlementariërs te verbreiden.

Een goede voorbereidende stap op de weg naar het Zijn.

Bron: Trouw 24 april 2015

Vraag het artikel, genaamd 'Europarlementariërs eensgezind over heilzame werking van yoga', op via information@nlbe.nl

Marcel van Dam: Gij zult renderen of ten onder gaan

 


Voorbeeld van wegbereiding zijnsontwikkeling.

De kwantumsprong van ego naar Zijn doet zijn werk. Daarin heeft in eerste instantie het ego vrij spel. Marcel van Dam beschrijft hoe dat eruit ziet.

Bron: Volkskrant 24 april 2015

Vraag het artikel, genaamd 'Gij zult renderen of ten onder gaan', op via information@nlbe.nl

Bewijs: Opwarming versterkt zichzelfVoorbeeld van wegbereiding zijnsontwikkeling.

De kwantumsprong van ego naar Zijn doet zijn werk. De crisis neemt toe om de mens te dwingen de kwantumsprong te voltooien. Deze boodschap draagt daaraan bij.

Bron: Volkskrant 31 maart 2015

zaterdag 7 maart 2015

Einde rendementsdenken in de wetenschap

Einde-rendementsdenken-in-de-wetenschap


Voorbeeld van wegbereiding zijnsontwikkeling

De kwantumsprong van ego naar Zijn doet zijn werk. Dat houdt in eerste instantie in dat het op het 'hebben' gerichte ego vrij spel heeft. Dat komt in de wetenschap tot uitdrukking in de gerichtheid op rendement oftewel op zo veel mogelijk kwantitatief resultaat en daarmee op de afbraak van kwaliteit. Maar de ontwikkeling van de kwantumsprong houdt in dat het ego en daarmee de effecten ervan niet langer gewenst zijn. De opstand van de studenten tegen het rendementsdenken en het bijbehorende ondemocratische bestuur van de universiteiten is daar een uiting van. Zo wordt de weg bereid naar zijnsontwikkeling als zijnde het proces van bevrijding van het ego.
Bron: Volkskrant 4 maart 2015

woensdag 25 februari 2015

Obama's nationalistische oplossing van het extremisme

De-nationalistische-oplossing-01De-nationalistische-oplossing-02
De-nationalistische-oplossing-03


Voorbeeld van wegbereiding zijnsontwikkeling

De-nationalistische-oplossing-04Goed gesproken van David Brooks, columnist van The New York Times. IS-ers volgen een heroïsche impuls bestaande uit het zuiveren van de aarde middels het doden van de ongelovigen. Je kunt die volgens hem alleen tegengaan met een heroïsche visie die nog overtuigender is.

Welnu, de realisatie van het Zijn is die heroïsche visie. Want dat is de realisatie van de eenheid met God waarvoor je niet het relatief gemakkelijke middel van het doden van ongelovigen moet toepassen, maar het doden van je ego door het verantwoordelijkheid nemen voor en het toelaten van al je gevoelens hoe pijnlijk ook.

Bron: Volkskrant 24 februari 2015

Vraag het artikel, genaamd 'De nationalistische oplossing', op via information@nlbe.nl Daarin staat ook duidelijker wat Obama's oplossing is.

dinsdag 24 februari 2015

IS zal niet rusten voor Eindtijd is aangebroken

IS-zal-niet-rusten-voor-eindtijd-is-aangebroken-01

Voorbeeld van wegbereiding zijnsontwikkeling


IS-zal-niet-rusten-voor-eindtijd-is-aangebroken-02


De kwantumsprong van ego naar Zijn doet zijn werk. Dat houdt onder andere in dat de mens geconfronteerd wordt met de mogelijkheid van een Apocalyps, het Laatste Oordeel of zoiets als de Eindtijd. Dat is evolutionair nodig om de nu dreigende Apocalyps, bestaande uit de opwarming van de aarde, te voorkomen. Omdat die opwarming ons onvoldoende confronteert, heeft het leven de moslimextremist en -terrorist uitgevonden. Dat is slim, omdat die onze doodsangst raken en doodsangst ervaren en toegelaten oftewel zijnsontwikkeling toegepast moet worden om het ego letterlijk te doen sterven en zodoende het Zijn te realiseren. Als dat Zijn is gerealiseerd, is de andere betekenis van het woord Apocalyps zijnde openbaring - de openbaring van het verborgene te weten Het Geheel, God, het Ware Zelf in ons - gerealiseerd. Ook is dan het Laatste Oordeel gerealiseerd, omdat het Zijn singulair (non-dualistisch) en dus de staat van voorbij goed en kwaad en het oordeel daaromtrent is. En is de Eindtijd gerealiseerd, omdat het Zijn het einde van het ego, de afgescheidenheid van God, is. Is dan de komst van de Messias door IS afgedwongen? Ja, alleen niet in de vorm van een persoon, maar in de bewuste eenheid met God van ieder mens. Het wrange voor IS alsmede voor alle schriftgeleerden c.q. maakbaarheidsadepten is dan alleen dat het voor hen duidelijk zal worden dat zij zich hebben laten leiden door dogma's in plaats van de Wil van God in het hier en nu. Maar wat als het Zijn niet wordt gerealiseerd? Krijgen we dan wel een bloedige Apocalyps? Dat is afhankelijk van de bereidheid van de mens zijnsontwikkeling toe te passen. Gezien het feit dat dit nog vrijwel volledig ontbreekt in de samenleving lijkt die bloedige Apocalyps niet onmogelijk.

Bron: Volkskrant 21 februari 2015

Vraag het artikel, genaamd 'IS zal niet rusten voor Eindtijd is aangebroken', op via information@nlbe.nl

donderdag 12 februari 2015

Hou op met cliché over armoede en terrorisme

Hou-op-met-cliche-over-armoede-en-terrorisme-01Hou-op-met-cliche-over-armoede-en-terrorisme-02
Voorbeeld van wegbereiding zijnsontwikkeling
Goed stuk van Birgit Pfeifer waarin ze zegt dat syriëgangers niet in staat zijn om met hun existentiële vragen om te gaan. De grote vraag is of wij Nederlanders dat wel kunnen. Het antwoord moet helaas ontkennend zijn. Zijnsontwikkeling ontbreekt immers in de reguliere wereld terwijl dat de enige manier is om je ware existentie te realiseren en daarmee antwoord te krijgen op existentiële vragen. Op grond hiervan kun je van syriëgangers helemaal niet verwachten dat ze het kunnen. Goed om hiervan bewust te zijn en iets te doen aan het ontbreken van zijnsontwikkeling.

Bron: Volkskrant 22 januari

Vraag het artikel, genaamd 'Hou op met cliché over armoede en terrorisme', op via information@nlbe.nl

Wereld is volgens veiligheidsexperts 2 minuten dichter bij ondergang

Wereld-2minuten-dichter-bij-ondergang

Voorbeeld van wegbereiding zijnsontwikkeling


Het Bulletin of Atomic Scientists heeft zijn befaamde doomsday-clock woensdag 18 februari 2015 bijgesteld van 5 minuten voor middernacht naar 3 minuten voor. Zowel op het gebied van kernwapens als klimaat is de wereld er volgens het forum van veiligheidsexperts, waaronder 18 nobelprijswinnaars, slechter aan toe dan in voorgaande jaren.
De kwantumsprong van ego naar Zijn doet zijn werk. Het dwingt de mens via crises en wanneer daar geen gehoor aan wordt gegeven zelfs via existentiële crises de sprong te maken.

Vraag het artikel, genaamd 'Wereld 2 minuten dichter bij ondergang', op via information@nlbe.nl

Bron: Volkskrant 23 januari 2015
Auteur: Martijn van Calmthout

zaterdag 7 februari 2015

De ongelovigen halen de godsgelovigen in

Ongelovigen-halen-godsgelovigen-in-01
Voorbeeld van wegbereiding zijnsontwikkeling

Ongelovigen-halen-godsgelovigen-in-03


Ongelovigen-halen-godsgelovigen-in-02De kwantumsprong doet zijn werk. Dat houdt onder andere in dat het geloof in een door de instituties voorgestelde God, die zich buiten de mens bevindt, aan geloofwaardigheid inboet. Met als gevolg dat mensen zich niets meer laten voorschrijven, naar de eigen antwoorden gaan zoeken op hun vragen en God in zichzelf gaan zoeken.

Bron: Trouw 16 januari 2015

Vraag het artikel, genaamd 'Ongelovigen halen godsgelovigen in', via information@nlbe.nldinsdag 13 januari 2015

Désanne van Brederode: Spiritueel wegduiken voor het kwaad


Deze afbeelding stond op de voorpagina van de bijlage Letter&Geest van het blad Trouw naar aanleiding van een erin aanwezig essay van Désanne van Brederode. Ik vind die afbeelding en het essay een demonisering van de nieuwe spiritualiteit. Om die reden heb ik de hoofdredacteur erop aangesproken. Maar die ontkent dat. Hij zegt dat het niet de mening van Trouw is. Maar wat mij betreft kan het wel een demoniserend effect hebben. Om daar wat aan te doen heb ik het onderstaande artikel geschreven. Ik meen er goed aan te doen jullie hiervan op de hoogte te stellen via deze weblog en het NLbe-bericht (nieuw product van NLbe) dat daarover gaat zodat jullie ook een weerwoord hebben.

Het artikel van Désanne, genaamd Spiritueel wegduiken voor het kwaad, kun je opvragen via information@nlbe.nl 
 
 
 

Voorbeeld van belemmering zijnsontwikkeling.


Volgens Désanne van Brederode spelen de nieuwe spirituelen de in- en inslechte mensen in de kaart. Bijvoorbeeld door te zeggen dat de ellende van de ander het probleem van die ander is. Want dat maakt moreeldood.

Het is duidelijk dat Désanne niet zo veel begrijpt van spirituele ontwikkeling. De uitspraak jouw ellende is jouw probleem wil niet zeggen dat er geen compassie is en hulp kan ontstaan voor die ellende. Het wil wel zeggen dat iedereen verantwoordelijk is voor de gevoelens die ervaren worden in plaats van de vermeende veroorzaker ervan verantwoordelijk te stellen en daardoor de strijd met die ander aan te gaan. De spirituele ontwikkeling die dat oplevert is de acceptatie van de eigen gevoelens die vrij maakt van de in gedachten gevatte wil ervan. Een wil die intrinsiek dualistisch is en daardoor altijd uit is op de beheersing, op de onderdrukking, van de eigen gevoelens en in strijd is met de veroorzaker van de gevoelens. Het is derhalve onze gevangenschap van onze gevoelens, genaamd ons ego, die de ellende op de wereld veroorzaakt. Is men eenmaal vrij van de wil van gevoelens dan heeft men het verlicht/volmaakt/echt zijn of kortweg het Zijn gerealiseerd dat intrinsiek nondualistisch oftewel singulair (in eenheid met het Al, het leven zelf, God) en dus harmonieus is. Dit houdt in dat het handelen van het Zijn vanuit eenheid c.q. harmonie geschiedt ook al kan dat, bijvoorbeeld bij het trekken van grenzen, pijnlijk voor een ander zijn.

Désanne zegt dat de nieuwe spirituelen moreelloos zijn. Is het Zijn moreelloos? Ja, want het Zijn is innerlijk vrij van de dualiteit en dus van goed en kwaad en de daarop gebaseerde dogma's c.q. moraliteiten. Die harmonie is waar de mensheid al naar streeft sinds het begin van haar bestaan. Désanne zou dus blij moeten zijn met de nieuwe spirituelen.

Maar wat nu als ego's hun pijnvroorzakende gedrag goed praten met de opvatting dat de pijn van de ander het probleem van die ander is? Ego's hebben altijd argumenten om hun daden goed te praten. Misbruik van dit spirituele argument kan daar ook toe behoren. Maar is het erg? Nee, want het leven is op niets anders uit dan het Zijn oftewel op het herstellen van de afgescheidenheid van de mens van het leven en doet dat door middel van confrontatie. Want dat maakt bewust van onbewuste gevoelens en van de gevangenschap van de wil ervan en schept zo de mogelijkheid vrij te komen van die gevoelens oftewel het Zijn te realiseren.

Dit had Désanne aan haar artikel moeten toevoegen. Door dat na te laten belemmert ze zo de ontwikkeling van het Zijn dat ons diepste ideaal is en waar we al zo lang naar streven. Tegelijk houdt ze daarmee het dualistische ego in stand terwijl dat de staat van onbalans is die zelfdestructief is en nu de climax daarvan wordt bereikt in de vorm van problemen die ons voortbestaan bedreigen.

Bron: Trouw, Letter&Geest, 10 januari 2015

Vraag het artikel, genaamd 'Spiritueel wegduiken voor het kwaad', op via information@nlbe.nl

zaterdag 3 januari 2015

Nieuwsbrief 01-15, 3 januari 2015

Beste lezer,

Het begin van het nieuwe jaar biedt de gelegenheid terug te kijken op het oude. In de laatste krant van het oude jaar werd Youp van ’t Hek naar aanleiding van zijn oudejaarsconference gevraagd of hij een positief of een negatief wereldbeeld heeft. Hij zei: “Ik heb niet een heel positief wereldbeeld. Maar wie wel nog?” Als gevolg daarvan vroeg ik mij af wat mijn wereldbeeld is. Als ik dan kijk naar de ontwikkeling van de kwantumsprong van ego naar Zijn, dan kan ik zeggen dat dat positief is. Simpelweg omdat het een unieke ontwikkeling in de geschiedenis van de mensheid is. Maar als ik besef dat de voltooiing daarvan de enige manier is om de existentiële crisis op te lossen waar we ons nu in bevinden en me tegelijk besef dat die voltooiing nog ver weg lijkt, dan valt er wel wat van mijn positiviteit af te dingen. Maar ja, iets (God) heeft deze wereld geschapen en is kennelijk in staat ons buiten onze wil om, dus via de tijdgeest, de mogelijkheid te geven een kwantumsprong te maken. Dan lijkt het me waarschijnlijk dat hij ons niet toestaat onszelf te vernietigen. Tenzij hij de voltooiing van de kwantumsprong volledig aan ons overlaat en gewoon een nieuw wezen (mens?) creëert wanneer we onszelf uitgeroeid hebben. Spannende tijd dus. Ja zelfs van Bijbelse omvang als we bedenken dat de Bijbel het heeft over de Apocalyps en Het laatste oordeel.

De vraag is dan hoe het gaat met de voltooiing van de kwantumsprong. Om daar enig inzicht in te krijgen, stuur ik jullie deze nieuwsbrief. Daaruit blijkt dat er wel veel ontwikkelingen zijn die als wegbereidend voor zijnsontwikkeling kunnen worden aangemerkt, maar dat de toepassing ervan nog vrijwel volledig ontbreekt en dus de crises toenemen. Die crises kennen jullie hoogstwaarschijnlijk wel. Laten we het daar dus maar niet over hebben aan het hoopvolle begin van het nieuwe jaar. Laten we het maar over de lichtpuntjes hebben. Eén daarvan is de basisschool de Tweemaster te Naarden die leerlingen helpt zich bewust te maken van hun gevoelens en wat deze met hen doen (zie). Dat is een lichtpuntje omdat die hulp het begin van zijnsontwikkeling is. Jammer alleen dat deze hulp er ook op gericht is gevoelens te bestrijden (ze niet meer te voelen) en daardoor het ego toch nog winst boekt. Typisch voor de (pedagogisch) wetenschappelijke benadering van de dienstdoende orthopedagoge. Een ander lichtpuntje is het artikel over de Noord-Ierse theoloog en filosoof Peter Rollins (zie). Want hij zegt: “geloven is leren God te doden. Het gaat mij om een manier van leven: niet weglopen voor je angsten en het leven in als zijn complexiteit omhelzen. Vergelijk het met psychoanalyse. Die vraagt voortdurend van de patiënt dat hij zijn onderdrukte kanten onder ogen ziet.”

En laten we het ook hebben over de instituties, zoals de kerk, de wetenschap en wonderlijk genoeg ook de nieuwe spiritualiteit, die het ego in stand willen houden en daardoor de ontwikkeling van het Zijn belemmeren. Wat me daaromtrent de laatste tijd opvalt in de media is het verschijnen van artikelen die pleiten voor het behoud van het (Christelijk) geloof in de samenleving. Kennelijk ervaart men de druk van de kwantumsprong die er voor zorgt dat uiteindelijk alle houvast en dus ook die van het geloof losgelaten wordt. Zo verscheen er een artikel genaamd ‘Dekkers liberale mal past onderwijs niet’ van schoolbestuurder Titus Frankemölle (zie en zie mijn reactie) waarin hij zich verzet tegen het plan van staatssecretaris Dekker om scholen louter met kennisoverdracht bezig te laten houden en dus geloof achterwege te laten. Een plan dat ik toejuich omdat het past in de
kwantumsprong. Jammer alleen dat Dekker niet rept over zijnsontwikkeling als ontwikkeling die precies dat realiseert wat het geloof ook beoogt namelijk het opheffen van de afgescheidenheid van God (het Ware Zelf). Iets wat het geloof niet gelukt is en nooit zal lukken. Dit vanwege de dogmatiek en de weerstand ervan tegen de aarde c.q. het lichaam c.q. de gevoelens die de afgescheidenheid oftewel het op beheersing (maakbaarheid) gerichte ego in stand houden. Om Dekker bewust te maken van het belang van zijnsontwikkeling en van de kwantumsprong heb ik hem het artikel van Frankemölle en mijn reactie daarop gestuurd. Het is bemoedigend in zijn reactie te vernemen dat hij dat als een ondersteuning van zijn beleid ervaart en het meeneemt in zijn plannen voor de vernieuwing van het onderwijs

Verder valt me op dat de wetenschap steeds sterker onder druk wordt gezet om zich bescheidener op te stellen. Louise Fresco, de nieuwe bestuursvoorzitter van de Wageningen Universiteit, vindt dat van belang omdat er volgens haar een vertrouwenscrisis is tussen de wetenschap en de samenleving. De samenleving vindt steeds meer dat de wetenschappelijke waarheid ook maar een mening is. Dat is natuurlijk een goed teken, omdat de waarheid niet bestaat vanwege de intrinsieke waarschijnlijkheid en dus van de onzekerheid van alles in het Universum. Wat wel bestaat is Waarheid-zijn dat tot het Zijn behoort en de onbevangen, de niet door het ego gehinderde oftewel de door het Geheel/God gestuurde, manifestatie is. De wetenschap voelt dus ook de kwantumsprong aan den lijve. Ben benieuwd wanneer zij zover is dat aan zijnsontwikkeling wordt gedaan. Sommigen zijn al wel zo ver dat aan mindfulness of een andere oosterse meditatiemethode wordt gedaan. Maar helaas is dat wel een goed begin maar realiseert het het Zijn niet. Sterker nog, er schuilt een gevaar in en dat is de dissociatie van gevoelens waardoor zijnsontwikkeling wordt belemmerd. Die dissociatie is ook inherent aan de westerse methoden om tot het Zijn of anders gezegd tot de ideale wereld te komen. Die methoden zijn immers gericht op de (wetenschappelijke) beheersing van gevoelens. Beide zijn dus een vlucht bij de gevoelens (de materie, de incarnatie) vandaan. Daardoor resulteert de oosterse in een gevangenschap van de hemel en de westerse van de aarde. Reden waarom ze tot op heden het Zijn niet gerealiseerd hebben. Om het Zijn te realiseren zullen beide dus naar en door de gevoelens heen moeten oftewel aan zijnsontwikkeling moeten doen. Temeer daar het nu noodzakelijker is dan ooit omdat het niet-Zijn, het ego, zelfdestructief is en nu de climax daarvan wordt bereikt. De kwantumsprong van ego naar Zijn, die zowel bestaat uit steeds heftiger confrontatie als uit toenemende spirituele ontwikkeling, zorgt ervoor dat zijnsontwikkeling op gang kan komen en uiteindelijk tot stand komt, waarbij dat laatste helaas nog niet het geval is vanwege het dominante spiritueel materialisme. Omtrent dat laatste is het verbazingwekkend hoe subtiel dat werkzaam is. Zo blijkt De Poort, centrum voor zingeving en spirituele groei, in Groningen een verborgen agenda te hebben die een door mij aangeboden lezing over de ontwikkeling van het Zijn niet wil toelaten ook al is het Zijn het doel van spirituele ontwikkeling. Niet verwonderlijk gezien het feit dat de coördinatrice theologe is en de religie al die stromingen die vergelijkbaar zijn met zijnsontwikkeling altijd met hand en tand bestreden heeft. Ze gebruiken dus het woord ‘spiritualiteit’ om mensen te trekken, maar zijn eigenlijk uit op religiositeit. Dat houdt in dat God buiten de mens wordt geplaatst en hij bijgevolg in de gevangenschap van goed en kwaad c.q. het ego wordt gehouden zodat de schriftgeleerden hun autoriteit betreffende het oordeel over goed en kwaad kunnen behouden.

Maar niet alleen het spiritueel materialisme weerhoudt de mens van de ontwikkeling van zijn Zijn. Ook het non-dualisme van de Advaita doet dat ook al gaat dat over niets anders dan het Zijn. In het blad Inzicht is dat duidelijk waarneembaar. Daar wordt gedacht dat louter via inzicht het Zijn gerealiseerd kan worden. Dus dat inzicht in het Zijn het zijn van het Zijn is. Er is dan ook geen aandacht voor de functie van gevoelens zoals angst, machteloosheid, miskenningspijn, onzekerheid enz. voor de realisering van het Zijn. En dat terwijl het leven ons vrijwel constant met gevoelens confronteert ook al doen we nog zo ons best ze te vermijden. Hetgeen betekent dat het leven ons gevoelens heeft gegeven voor geen ander doel dan het realiseren van het Zijn, het één zijn met het leven.

Hartelijke groet en de beste wensen voor het nieuwe jaar.

Cor Bijl