woensdag 25 februari 2015

Obama's nationalistische oplossing van het extremisme

De-nationalistische-oplossing-01De-nationalistische-oplossing-02
De-nationalistische-oplossing-03


Voorbeeld van wegbereiding zijnsontwikkeling

De-nationalistische-oplossing-04Goed gesproken van David Brooks, columnist van The New York Times. IS-ers volgen een heroïsche impuls bestaande uit het zuiveren van de aarde middels het doden van de ongelovigen. Je kunt die volgens hem alleen tegengaan met een heroïsche visie die nog overtuigender is.

Welnu, de realisatie van het Zijn is die heroïsche visie. Want dat is de realisatie van de eenheid met God waarvoor je niet het relatief gemakkelijke middel van het doden van ongelovigen moet toepassen, maar het doden van je ego door het verantwoordelijkheid nemen voor en het toelaten van al je gevoelens hoe pijnlijk ook.

Bron: Volkskrant 24 februari 2015

Vraag het artikel, genaamd 'De nationalistische oplossing', op via information@nlbe.nl Daarin staat ook duidelijker wat Obama's oplossing is.

dinsdag 24 februari 2015

IS zal niet rusten voor Eindtijd is aangebroken

IS-zal-niet-rusten-voor-eindtijd-is-aangebroken-01

Voorbeeld van wegbereiding zijnsontwikkeling


IS-zal-niet-rusten-voor-eindtijd-is-aangebroken-02


De kwantumsprong van ego naar Zijn doet zijn werk. Dat houdt onder andere in dat de mens geconfronteerd wordt met de mogelijkheid van een Apocalyps, het Laatste Oordeel of zoiets als de Eindtijd. Dat is evolutionair nodig om de nu dreigende Apocalyps, bestaande uit de opwarming van de aarde, te voorkomen. Omdat die opwarming ons onvoldoende confronteert, heeft het leven de moslimextremist en -terrorist uitgevonden. Dat is slim, omdat die onze doodsangst raken en doodsangst ervaren en toegelaten oftewel zijnsontwikkeling toegepast moet worden om het ego letterlijk te doen sterven en zodoende het Zijn te realiseren. Als dat Zijn is gerealiseerd, is de andere betekenis van het woord Apocalyps zijnde openbaring - de openbaring van het verborgene te weten Het Geheel, God, het Ware Zelf in ons - gerealiseerd. Ook is dan het Laatste Oordeel gerealiseerd, omdat het Zijn singulair (non-dualistisch) en dus de staat van voorbij goed en kwaad en het oordeel daaromtrent is. En is de Eindtijd gerealiseerd, omdat het Zijn het einde van het ego, de afgescheidenheid van God, is. Is dan de komst van de Messias door IS afgedwongen? Ja, alleen niet in de vorm van een persoon, maar in de bewuste eenheid met God van ieder mens. Het wrange voor IS alsmede voor alle schriftgeleerden c.q. maakbaarheidsadepten is dan alleen dat het voor hen duidelijk zal worden dat zij zich hebben laten leiden door dogma's in plaats van de Wil van God in het hier en nu. Maar wat als het Zijn niet wordt gerealiseerd? Krijgen we dan wel een bloedige Apocalyps? Dat is afhankelijk van de bereidheid van de mens zijnsontwikkeling toe te passen. Gezien het feit dat dit nog vrijwel volledig ontbreekt in de samenleving lijkt die bloedige Apocalyps niet onmogelijk.

Bron: Volkskrant 21 februari 2015

Vraag het artikel, genaamd 'IS zal niet rusten voor Eindtijd is aangebroken', op via information@nlbe.nl

donderdag 12 februari 2015

Hou op met cliché over armoede en terrorisme

Hou-op-met-cliche-over-armoede-en-terrorisme-01Hou-op-met-cliche-over-armoede-en-terrorisme-02
Voorbeeld van wegbereiding zijnsontwikkeling
Goed stuk van Birgit Pfeifer waarin ze zegt dat syriëgangers niet in staat zijn om met hun existentiële vragen om te gaan. De grote vraag is of wij Nederlanders dat wel kunnen. Het antwoord moet helaas ontkennend zijn. Zijnsontwikkeling ontbreekt immers in de reguliere wereld terwijl dat de enige manier is om je ware existentie te realiseren en daarmee antwoord te krijgen op existentiële vragen. Op grond hiervan kun je van syriëgangers helemaal niet verwachten dat ze het kunnen. Goed om hiervan bewust te zijn en iets te doen aan het ontbreken van zijnsontwikkeling.

Bron: Volkskrant 22 januari

Vraag het artikel, genaamd 'Hou op met cliché over armoede en terrorisme', op via information@nlbe.nl

Wereld is volgens veiligheidsexperts 2 minuten dichter bij ondergang

Wereld-2minuten-dichter-bij-ondergang

Voorbeeld van wegbereiding zijnsontwikkeling


Het Bulletin of Atomic Scientists heeft zijn befaamde doomsday-clock woensdag 18 februari 2015 bijgesteld van 5 minuten voor middernacht naar 3 minuten voor. Zowel op het gebied van kernwapens als klimaat is de wereld er volgens het forum van veiligheidsexperts, waaronder 18 nobelprijswinnaars, slechter aan toe dan in voorgaande jaren.
De kwantumsprong van ego naar Zijn doet zijn werk. Het dwingt de mens via crises en wanneer daar geen gehoor aan wordt gegeven zelfs via existentiële crises de sprong te maken.

Vraag het artikel, genaamd 'Wereld 2 minuten dichter bij ondergang', op via information@nlbe.nl

Bron: Volkskrant 23 januari 2015
Auteur: Martijn van Calmthout

zaterdag 7 februari 2015

De ongelovigen halen de godsgelovigen in

Ongelovigen-halen-godsgelovigen-in-01
Voorbeeld van wegbereiding zijnsontwikkeling

Ongelovigen-halen-godsgelovigen-in-03


Ongelovigen-halen-godsgelovigen-in-02De kwantumsprong doet zijn werk. Dat houdt onder andere in dat het geloof in een door de instituties voorgestelde God, die zich buiten de mens bevindt, aan geloofwaardigheid inboet. Met als gevolg dat mensen zich niets meer laten voorschrijven, naar de eigen antwoorden gaan zoeken op hun vragen en God in zichzelf gaan zoeken.

Bron: Trouw 16 januari 2015

Vraag het artikel, genaamd 'Ongelovigen halen godsgelovigen in', via information@nlbe.nl