donderdag 28 mei 2015

Filosofen over het onderwijs: Tobben over zingeving blijft

Voorbeeld van belemmering zijnsontwikkeling

In het kader van het denken over het onderwijs van de toekomst werd aan 4 filosofen een bijdrage gevraagd. Hun bijdrage: "Het tobben over zingeving blijft, ook als je 21st century skills hebt."
Wat een armoede en wat een belemmering voor de ontwikkeling van leerlingen is dat. Sterker nog, het belemmert de ontwikkeling van het Zijn als zijnde de staat waarin de zingeving voltooid is. Daardoor houdt het het ego in stand terwijl het ego zelfdestructief is en nu de climax daarvan wordt bereikt. Wat blijven wetenschappers als gevolg van hun wetenschappelijke opleiding zich toch baseren op het maakbaarheididee en daardoor verstoken van het Zijn en de ontwikkeling ervan. Niet wetende wat ze daarmee het onderwijs en de samenleving onthouden. Het wordt dan ook tijd dat de politiek ingrijpt, want de wetenschap is een volkomen gesloten bolwerk ook al is het mede dankzij de wetenschap duidelijk dat het leven niet maakbaar is en de problemen dus niet op grond van dit maakbaarheididee opgelost kunnen worden.

Bron: Trouw, Letter en Geest 9 mei 2015

Jongeren lijden onder verwachting van succes


Voorbeeld van belemmering zijnsontwikkeling

De kwantumsprong van ego naar Zijn doet zijn werk. Dat houdt onder andere in dat het ego een overlevingsstrijd voert. Die strijd is in principe gebaseerd op het maakbaarheididee, dus op het het maken en daarmee hebben van zaken oftewel op het realiseren van succes. Dat leidt echter niet tot dat wat in wezen gewenst wordt, te weten de vervulling van het Zijn dat onafhankelijk is van succes. Wil je de jongeren helpen dan zal hen dus zijnsontwikkeling aangeboden moeten worden. Maar de sociaal psycholoog Karst Tjoelker is daar niet toe in staat vanwege het feit dat de wetenschap niets wil weten van zijnsontwikkeling. Die stelt dat jongeren te veel gepamperd zijn, dat wil zeggen te veel opgehemeld en te weinig grenzen gesteld in hun opvoeding en daardoor niet tegen een stootje kunnen als succes uitblijft. Maar dat is te kort door de bocht, want natuurlijk komen jongeren grenzen tegen in het leven en worden ze geconfronteerd met zichzelf. Het probleem is dat jongeren zijnsontwikkeling is onthouden en daardoor niet hebben geleerd bewust te zijn van wat ze voelen, verantwoordelijkheid te nemen voor hun gevoelens en in en door hun gevoelens te gaan. Daar zijn alle instituties die op het maakbaarheididee zijn gebaseerd en dat zo willen houden, zoals de wetenschap, de staat en de kerk, schuldig aan.

Zie ook: Meeste uitval door psychische kwaal

Bron: Trouw 26 mei 2015

Vraag het artikel, genaamd 'Jongeren lijden onder verwachting van succes', op via information@nlbe.nl

Meeste uitval door psychische kwaal


Voorbeeld van belemmering zijnsontwikkeling

De kwantumsprong van ego naar Zijn doet zijn werk. De evolutionaire druk op de vergroting van het bewustzijn en daarmee op het realiseren van het Zijn neemt toe. Mede doordat zijnsontwikkeling in de samenleving ontbreekt, is dat voor velen niet te dragen. Als gevolg van het ontbreken van zijnsontwikkeling kan hoogleraar Derksen het niet anders duiden dan stress veroorzaakt door het bezig zijn met het eigen geluk. En dus niet aangeeft wat de werkelijke oorzaak en de bijbehorende oplossing is. Want waarom is iedereen bezig met zijn eigen geluk? Omdat het ego vrij spel heeft en denkt dat het geluk zich bevindt in het hebben van zaken. Iets wat natuurlijk moeilijk zo niet onmogelijk te doen is en daardoor veel stress oplevert. Als de mensen wisten dat het geluk waar ze naar zoeken zich al in hen bevindt en ze alleen maar door middel van zijnsontwikkeling de blokkades ertoe moeten opruimen dan hoefden ze niet op zoek naar het hebben van zaken en zouden ze geen stress hebben.

Bron: Trouw 20 mei 2015. Auteur: Ingrid Weel

Vraag het artikel, genaamd 'Meeste uitval door psychische kwaal', op via information@nlbe.nl

zondag 3 mei 2015

Protestantse kerk: Aandacht loont meer dan actie

Voorbeeld van wegbereiding zijnsontwikkeling.

Dit is de conclusie van de Protestantse Kerk na een enquete onder 18000 leden. Dat betekent dat de kwantumsprong van ego naar Zijn zijn werk doet. Want die bevordert de aandacht voor en daarmee de acceptatie van de ervaring.

Bron: Trouw 1 mei 2015

Vraag het artikel, genaamd 'Aandacht loont meer dan actie', op via information@nlbe.nl

Joris Luyendijk: Het is tijd dat de moraal terugkeert

Voorbeeld van belemmering zijnsontwikkeling.Joris vindt dat het graaien alleen kan worden opgelost door de terugkeer van de moraal. Dit ondanks zijn besef dat die verdacht is geworden in een seculiere tijd.
Dat besef is belangrijk, want als gevolg van de kwantumsprong van ego naar Zijn willen de mensen geen dogma's meer. Oproepen tot morele waarden zal misschien kort werken, maar door de kwantumsprong weer teniet worden gedaan. Het gaat er derhalve om de kwantumsprong te voltooien. Als dat is geschied kan de oproep tot morele waarden effect hebben zonder het intrinsiek zelfdestructieve ego in stand te houden.

Bron: Trouw 28 april 2015

Vraag het artikel, genaamd 'Joris Luyendijk: Het is tijd dat de moraal terugkeert', op via information@nlbe.nl

Graaibankier is ons spiegelbeeld

Voorbeeld van wegbereiding zijnsontwikkeling.

Volgens Marc Colsen zijn in onze tijd autonomie, zelfontplooiing en materieel succes de hoogste waarden en is de rest minder belangrijk. Vragen naar zelfoverstijgende waarden hebben een naïeve klank gekregen. In die zin zijn wij hetzelfde als graaiende bankiers.

Daarmee bevestigt Marc het vrij spel van ons ego dat de eerste fase is van de kwantumsprong van ego naar Zijn. En draagt zijn artikel bij aan de wegbereiding van zijnsontwikkeling.

Bron: Trouw 25 april 2015. Auteur Marc Colsen

Vraag het artikel, genaamd 'Graaibankier is ons spiegelbeeld', op via information@nlbe.nl

Europarlementariërs eensgezind over heilzame werking van yoga

Voorbeeld van wegbereiding zijnsontwikkeling.Alle fracties van het Europees parlement hadden belangstelling voor yoga.
Dit werd duidelijk aan de hand van de bijeenkomst 'The yoga way' onder leiding van Sri Sri Ravi Shankar dat een initiatief was van de Indiase regering en bedoeld was om de heilzame werking van yoga onder europarlementariërs te verbreiden.

Een goede voorbereidende stap op de weg naar het Zijn.

Bron: Trouw 24 april 2015

Vraag het artikel, genaamd 'Europarlementariërs eensgezind over heilzame werking van yoga', op via information@nlbe.nl

Marcel van Dam: Gij zult renderen of ten onder gaan

 


Voorbeeld van wegbereiding zijnsontwikkeling.

De kwantumsprong van ego naar Zijn doet zijn werk. Daarin heeft in eerste instantie het ego vrij spel. Marcel van Dam beschrijft hoe dat eruit ziet.

Bron: Volkskrant 24 april 2015

Vraag het artikel, genaamd 'Gij zult renderen of ten onder gaan', op via information@nlbe.nl

Bewijs: Opwarming versterkt zichzelfVoorbeeld van wegbereiding zijnsontwikkeling.

De kwantumsprong van ego naar Zijn doet zijn werk. De crisis neemt toe om de mens te dwingen de kwantumsprong te voltooien. Deze boodschap draagt daaraan bij.

Bron: Volkskrant 31 maart 2015