maandag 28 december 2015

Waarom steeds meer vrouwen samenkomen in een rode tent.

Waarom-steeds-meer-vrouwen-samenkomen-in-een-rode-tent-01
Voorbeeld van wegbereiding zijnsontwikkeling.
 
De kwantumsprong van ego naar Zijn doet zijn werk. Dat houdt onder andere in dat de onderlinge openheid over innerlijke roerselen toeneemt. De ontmoeting tussen vrouwen in de rode tent is een vorm daarvan. Het resultaat daarvan is dat de vrouwen zich gekend en bevrijd voelen. Een prachtig initiatief waarvoor je je kunt aanmelden op www.rodetent.nl of de website van oprichtster Guusje Wannet www.juniperlove.com.
Dit kan als wegbereidend voor zijnsontwikkeling worden aangemerkt. Het is te hopen dat zijnsontwikkeling wordt toegepast, want zonder dat beklijft de prettige ervaring niet.
Bron: Trouw 17 oktober 2015

Boris van der Ham: Erken het recht op afvalligheid en ongeloof

Boris van der Ham Erken het recht op afvalligheid en ongeloof 01
 
 
 
 
 
 
Boris van der Ham Erken het recht op afvalligheid en ongeloof 02
Voorbeeld van wegbereiding zijnsontwikkeling.
 
 
De kwantumsprong van ego naar Zijn doet zijn werk. Daardoor neemt de vrijheidsdrang toe. Maar de hogepriesters van de waarheid waaronder de religies willen dat niet. Zij bestrijden het al eeuwen en nog steeds. Daardoor bestrijden mensen het ook onderling. Boris van der Ham wil daar wat aan doen door het recht op afvalligheid en ongeloof te erkennen. Dat kan wellicht helpen, maar helpt pas echt als mensen geen houvast meer nodig hebben en dus ook niet van religies. Dat is in het Zijn het geval. NLbe heeft de heer Van der Ham daarop geattendeerd. Maar daar wil hij evenals overigend De Universiteit voor Humanistiek niets van weten. Waarschijnlijk, omdat ook het Humanistisch Verbond zichzelf een hogepriester van de waarheid vindt. Bezien we het werk van De Universiteit van Humanistiek dat louter wetenschappelijk is en derhalve niets wil weten van zijnsontwikkeling ook al is het Zijn het volmaakt mens zijn, dan bevestigt dat deze waarschijnlijkheid.
Bron: Volkskrant 10 december 2015

James Kennedy: Religie kan ook bevrijdend werken

James Kennedy Religie kan ook bevrijdend werken

 Voorbeeld van belemmering zijnsontwikkeling.
 
De kwantumsprong van ego naar Zijn doet zijn werk. Alle dogmaleverende instituties waaronder de religie liggen daardoor onder vuur. James Kennedy wil dat niet. Hij wil dat onze roep om Verlichting niet een beweging tegen de religie mag zijn. Want, zo stelt hij, de religie kan ook bevrijdend werken. Zie Martin Luther King die zijn vrijheidsideaal uit zijn geloof haalde. Dat mag zo zijn, maar religie is toch inherent aan behoud van dogma's en daarmee aan het behoud van het instituut. James Kennedy is wellicht bang dat we het kind met het badwater weggooien oftewel God met de religie weggooien. Maar dat is geenszins het geval, want met de voltooiing van de Verlichting wordt het één zijn met God gerealiseerd. Iets wat overigens door de religies altijd met hand en tand bestreden is. Religie is dus niet bevrijdend James, dat is alleen zijnsontwikkeling als zijnde de voltooiing van de Verlichting.
Bron: Trouw 18 november 2015

Prof. Gabriel van den Brink: De politiek is moreel leeg, dat is kwalijk

Prof Gabriel van den Brink 00
Voorbeeld van belemmering zijnsontwikkeling.
 
De kwantumsprong van ego naar Zijn doet zijn werk. Dat houdt onder andere in dat dogma's en dus moraliteit niet langer geaccepteerd wordt en ook moet worden om het Zijn te realiseren. Want het Zijn is innerlijk vrij en dus dogmavrij. Het ego wil de realisatie van het Zijn kost wat kost voorkomen en is daar tot op heden in geslaagd. De wetenschap en dus ook wetenschappers als de heer Van den Brink zijn over het algemeen nog de gevangene van het ego en  het daarmee samenhangende maakbaarheididee. Die zijn dus wars van de realisatie van het Zijn en kunnen daardoor niet anders dan moraliteit bepleiten voor de oplossing van problemen zoals in dit artikel. Niet wetende dat daarmee zijnsontwikkeling wordt belemmerd terwijl het ego zelfdestructief is en nu de climax daarvan wordt bereikt.
 
Bron: Trouw 27 november 2015

Philippe Bilger, Frans opiniemaker: Noodzaak alternatief voor geloof dat de dood aanprijst

Noodzaak-alternatief-voor-geloof-dat-de-dood-aanprijst-alles
 
Voorbeeld wegbereiding zijnsontwikkeling.
 
De kwantumsprong van ego naar Zijn doet zijn werk. Dat betekent onder andere dat de confrontatie toeneemt en zich nu zelfs manifesteert in de vorm van terreur. Om daar wat aan te doen zoekt men naarstig naar oplossingen. Maar als gevolg van het dominante ego zoekt men die in de vorm oftewel in gedragsbepalende normen en waarden en in andere sociaal economische omstandigheden. Het geloof daarin neemt echter drastisch af. Dus zoekt men het in iets wat dat overstijgt zoals ' Wat we nodig hebben is een onwrikbaar geloof in het goede, een geloof dat veel aantrekkelijker is dan het nihilisme van IS.' Dat 'goede' bestond tot op heden uit onze normen en waarden. Die waren effectief omdat we nog gevoelig waren voor autoriteit en we houvast nodig hadden. Maar als gevolg van de kwantumsprong neemt dat drastisch af. Tegelijkertijd weten we nog niet wat het nieuwe 'goede' dan kan zijn. Dit als gevolg van het taboe op het Zijn. Wat het Zijn is de staat van volmaakt zijn, van handelen vanuit eenheid c.q. harmonie en dus van het Goede zijn en doen waar we al naar streven sinds het begin van ons bestaan. Ook Philippe Bilger weet dit niet. Maar zijn oproep tot een onwrikbaar geloof in het ' goede' is wegbereidend voor zijnsontwikkeling.
Bron: Trouw, De Verdieping 17 november 2015

Hans Boutellier, directeur van het Verwey Jonker Instituut: De Westerse samenleving heeft ook zonder God genoeg morele veerkracht


Hans Boutellier 01

 
 
 
 
Hans Boutellier 02
 
 
 


Voorbeeld belemmering zijnsontwikkeling.
 
 
De kwantumsprong van ego naar Zijn doet zijn werk. Dat betekent onder andere dat de confrontatie toeneemt. En dankzij de aanslagen in Parijs zelfs zo sterk toeneemt dat de hele samenleving is geschokt en in doodsangst verkeert. Maar is dat het gevolg van ons verlies van het geloven in God? Dat lijkt het geval gezien het feit dat de terreur samenvalt met dat verlies. Maar dat is geenszins het geval. Het geval is namelijk dat de confrontatie toeneemt omdat we nog onvoldoende vrij zijn van dogma's zoals afkomstig uit het geloof in God. Met als gevolg dat we de ontwikkeling van ons Zijn, ons één zijn met God, belemmeren en daarmee ons zelfdestructieve ego in stand houden. De uitspraak van Hans Boutellier dat de Westerse samenleving ook zonder God voldoende morele veerkracht heeft, helpt niet ons te bevrijden van (morele) dogma's. Die uitspraak belemmert dus de ontwikkeling van ons Zijn. Hans Boutellier kan dat niet kwalijk worden genomen. Het Zijn en de ontwikkeling ervan zijn immers het grootste taboe van de mensheid en vooral van de wetenschap als zijnde een dogmaleverende hogepriester van de waarheid waar ook Boutellier toe behoort.
 
Meer weten? Lees zijn boek: 'Het seculiere experiment. Hoe we van God los gingen samenleven'.
 
Bron: Trouw, Letter en Geest

Dankzij Delft hoeft Einstein geen spoken meer te zien

Einstein geen spoken 01
 
 
 
 
Einstein geen spoken 02
 
 
 
Voorbeeld van wegbereiding zijnsontwikkeling.
 
De kwantumsprong ven ego naar Zijn doet zijn werk. Het Zijn is de staat van één zijn met het Geheel. Dat dit Geheel, waarin alles met alles ogenblikkelijk samenhangt, bestaat is nu dankzij de noodzaak van het maken van de kwantumsprong door Delft aangetoond. Dat is wegbereidend voor zijnsontwikkeling.
 
Bron: Trouw
 
Vraag het artikel, genaamd 'Dankzij Delft hoeft Einstein geen spoken meer te zien', op via information@nlbe.nl 

Prof. Ger Groot: Wetenschap is heilig

Wetenschap-is-heilig-allesA
Voorbeeld wegbereiding zijnsontwikkeling
 
De kwantumsprong van ego naar Zijn doet zijn werk. De dogma's en de bijbehorende instituties, de hoge prietsers van de waarheid, verliezen zeggingskracht. De religie, de hoogste hogepriester, is het eerst aan de beurt. Daardoor verlaten de mensen zich nu op de wetenschap. Vandaar dat professor Ger Groot de wetenschap heilig noemt. Ger vindt dat maar niks. Want hij eindigt zijn betoog met de opmerking: Een cultuur die op authentiek religieuze wijze in de wetenschap is gaan geloven moet vroeg of laat ontsporen. Welnu dat is precies wat er momenteel gebeurt. Dit als gevolg van het feit dat de instituties, waaronder de religie en de wetenschap, met hun dogma's en hun weerzin tegen het Zijn, het ego in stand hebben gehouden terwijl dat ego de staat van onbalans en dus zelfdestructief is en nu de climax daarvan wordt bereikt. Het gaat er dus niet om de religie weer als heilig te verklaren mocht de heer Groot dat bedoelen, maar om spirituele ontwikkeling of beter gezegd zijnsontwikkeling 'heilig te verklaren', want dat leidt echt tot het één zijn met God.
Dit artikel is wegbereidend voor zijnsontwikkeling omdat het de waarheid (waarheden) van de wetenschap ter discussie stelt.
NLbe heeft de heer Groot een email gestuurd waarin duidelijk wordt gemaakt dat het verlies van waarheid inherent is aan de kwantumsprong van ego naar Zijn, van waarheid hebben naar waarheid zijn. En dat het mede om die reden noodzakelijk is zijnsontwikkeling te bevorderen. De heer Groot heeft daar niet op gereageerd.
 
Bron: Trouw, De Verdieping 6 oktober 2015

Protestantse kerk: einde status volkskerk


Protestantse-kerk-einde-status-volkskerk-alles


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Voorbeeld wegbereiding zijnsontwikkeling.
 
De kwantumsprong van ego naar Zijn doet zijn werk. Het Zijn is dogmaloos. De kerk niet, dus de kerken lopen leeg en zijn naarstig op zoek naar vernieuwing. Vooralsnog zoeken ze dat in de verandering van de vorm in plaats van de inhoud. En daar waar ze de inhoud veranderen is dat niet conform zijnsontwikkeling en dus niet in de richting van het één worden met de intrinsiek dogmaloze God. Ze willen dus vasthouden aan dogma's en daarmee aan hun autoriteit. 
Bron: Trouw, De Verdieping 1 oktober 2015. Auteur: Gerrit-Jan Kleinjan
Vraag het artikel, genaamd 'Protestantse kerk: Einde status volkskerk', op via information@nlbe.nl

Verlies jezelf om jezelf te kennen

Verlies-jezelf-om-jezelf-te-kennen-allesA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorbeeld van toepassing zijnsontwikkeling.
 
De kwantumsprong van ego naar Zijn doet zijn werk. Daardoor zijn er steeds meer mensen die spirituele ervaringen krijgen. Er zijn zelfs mensen zoals de zangeres lenny Kuhr die het Zijn realiseren. Ze heeft daar zeven jaar over gedaan. Het boek die ze daarover schreef is getiteld ' Gekust door de eeuwigheid'. Met haar liedjes bevordert ze de ontwikkeling van het Zijn. Dat is haar vorm betreffende de toepassing van zijnsontwikkeling.
Bron: Trouw, De Verdieping
17 september 2015
 
Vraag het artikel, genaamd 'Verlies jezelf om jezelf te kennen', aan via information@nlbe.nl 
 

Liefde kan de markt redden

Liefde-kan-de-markt-redden-00
Voorbeeld van wegbereiding zijnsontwikkeling.
De kwantumsprong van ego naar Zijn doet zijn werk. Het Zijn is de staat van één zijn met alles oftewel in Liefde zijn. Die Liefde bestaat niet uit het gevoel van liefde of lief doen, maar uit neutraliteit. Dat nu zelfs de economen en bijgevolg het bedrijfsleven die liefde ontdekken en aanmerken als de redder van de markt is zondermeer een gevolg van de kwantumsprong en daarmee een wegbereider voor zijnsontwikkeling. Nu maar hopen dat ze ook de Liefde van het Zijn gaan ontdekken en aan daartoe aan zijnsontwikkeling gaan doen.
Bron: Trouw 17 september 2015
Vraag het artikel, genaamd 'Liefde kan de markt ontdekken', op via information@nlbe.nl

Geloven is voor haar verleden tijd

Geloven-is-voor-haar-verleden-tijd-website
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorbeeld van wegbereiding zijnsontwikkeling.
 
De kwantumsprong van ego naar Zijn doet zijn werk. Het Zijn is de staat van innerlijke vrijheid die onafhankelijk is van grenzen. Om dat te bereiken ontdoen steeds meer mensen zich van dogma's. Zo ook Inge Bosscha. Op haar site ' Ik ben een afvallige' of 'dogma-vrij' kan je er meer over te weten komen en kan je reageren.
Met je ontdoen van dogma's heb je nog niet het Zijn (het een zijn met God) gerealiseerd. Daartoe moet je aan zijnsontwikkeling doen. Maar het is wel een goede eerste stap waar vrijwel de hele samenleving mee bezig is. Dat betekent wel dat het ego niet meer door dogma's bepaald wordt en dus vrij spel heeft. Vanwege de dualiteit ervan veroorzaakt dit veel en heftige confrontaties. Dat is nodig om tot het Zijn te komen. Want het Zijn realiseer je door zijnsontwikkeling toe te passen op de geraakte gevoelens.
Vraag het artikel, genaamd 'Geloven is voor haar verleden tijd', op via information@nlbe.nl
Bron: Trouw, De Verdieping 20 augustus 2015

Intensief contact maakt isoleercel overbodig

Intensief-contact-maakt-isoleercel-overbodig-A
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorbeeld van wegbereiding zijnsontwikkeling.
 
De kwantumsprong van ego naar Zijn doet zijn werk. Die sprong wordt voltooid door zijnsontwikkeling als zijnde het  accepteren en toelaten van oftewel het contact maken met gevoelens. Dankzij de kwantumsprong is ook de psychiatrie er achter gekomen dat contact maken wonderen verricht en ze daardoor uit een boze droom wakker geworden zijn. Dat is wegbereidend voor zijnsontwikkeling. De volgende stap is hopelijk zijnsontwikkeling.
Bron: Trouw 26 juni 2015

Rutte trekt ten strijde tegen dikke IK

Rutte-ten-strijde-tegen-Dikke-Ik
Voorbeeld van wegbereiding zijnsontwikkeling
 
 
De kwantumsprong van ego naar Zijn doet zijn werk. In de huidige fase ervan heeft het ego vrij spel. Dat is nodig om ons ervan bewust te worden en via zijnsontwikkeling ons ervan te bevrijden. Zonder dit te beseffen maakt Rutte ons bewust van ons ego en bereidt zodoende de weg voor zijnsontwikkeling.
Bron: Volkskrant 30 mei 2015

Dikke IK

Dikke-Ik-Alles
Voorbeeld van wegbereiding zijnsontwikkeling.
 
De kwantumsprong van ego naar Zijn doet zijn werk. In de huidige fase ervan heeft het ego vrij spel. Premier Rutte verwoordde dat door het aan te duiden als het Dikke Ik, een term van hoogleraar Harry Kunneman. Rutte wil van het Dikke Ik af. Maar hij beperkt zich tot de uitwassen. Hij gaat dus niet in op de voedingsbodem.

Maar dat kan Rutte ook niet, omdat hij geen kennis heeft van het ego en van de kwantumsprong van ego naar Zijn en dat ook niet wil hebben als gevolg van het taboe erop.
 
Dit artikel is wegbereidend voor zijnsontwikkeling omdat het bewust maakt van het ego en het huidige vrij spel ervan als gevolg van de kwantumsprong. En deze bewustmaking de gelegenheid biedt  ons ervan te bevrijden.
 
Bron: Trouw 6 juni 2015
Auteur: Maaike van Houten

zaterdag 19 december 2015

Waarschuwing tegen mindfulness misplaatst


Waarschuwing-tegen-mindfulness-misplaatst
Voorbeeld belemmering zijnsontwikkeling

Door Van der Velde worden we ervoor gewaarschuwd dat mindfulness een sterk gestripte vorm van boeddhisme is waar we niet moeten intuinen.
Pothuma zegt dat die waarschuwing misplaatst is, omdat er grote overeenkomsten zijn tussen Christendom en Boeddhisme. Beide hebben, zoals uit het artikel blijkt, gedragsregels.
Dat betekent dat beide dogmatisch zijn en derhalve het ego in stand houden. Mindfulness is geen gedragsbepalende leer, maar een methoden om bewust te worden van wat er innerlijk leeft en dit los te laten door er zonder oordeel naar te kijken. Mindfulness is dus een stap in de ontwikkeling van het Zijn. En dus een stap in de realisatie van dat waar het Boeddhisme naar streeft. In die zin is mindfulness inderdaad een gestripte vorm van Boeddhisme. Maar vanwege het gedragsbepalende van het Boeddhisme en het tekortschietende van mindfulness leiden beide niet naar het Zijn en zijn ze dus belemmerend voor zijnsontwikkeling.

Vraag het artikel, genaamd 'Waarschuwing tegen mindfulness misplaatst', op via information@nlbe.nl
Vraag het artikel van Van der Velde, genaamd 'Zo religieus is mindfulness', op via information@nlbe.nl

Bron: Trouw 19 december 2015