dinsdag 23 februari 2016

Sedlacek: Tegen het evangelie van de economie

Voorbeeld van wegbereiding zijnsontwikkeling.
 
Tegen-het-evangelie-van-de-economie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De kwantumsprong van ego naar Zijn doet zijn werk. Dat houdt onder andere in dat in eerste instantie het altijd door (institutionele) dogama's geleide ego vrij spel heeft. Dat uit zich ondermeer in het (neo)liberale beleid van deze tijd die het evangelie van de economie volgt. Iets wat gerechtvaardigd wordt met het argument dat het moraalloos is, dat het geen geloof is. Maar daar is econoom Tomas Sedlacek het niet mee eens zoals uit dit artikel blijkt. Hij zegt: "De grootste truc van de duivel is mensen te laten geloven dat hij niet bestaat. In de economie geldt iets soortgelijks: we hebben het over geloof dat ontkent een geloof te zijn."
 
De politiek doet er niets aan. "Politici verschuilen zich achter economen omdat andere stemmen zwijgen. Waar zijn de wetenschappers van andere disciplines?"
 
Het probleem is dat geen enkele wetenschap in staat is het fundamentele probleem hiervan op te lossen. Dat probleem is volgens Sedlacek het feit dat er een existentieel gevoel van onvolkomenheid huist in de mens.
 
Daar slaat Sedlacek de spijker op zijn kop. Want de ontwikkeling van het Zijn is het enige dat die onvolkomenheid kan oplossen, maar is onderhevig aan het grooste taboe van de mens en van de wetenschap bij uitstek.
 
Remedie: De wetenschap moet zich verdiepen in de inhoud, de ontwikkeling en het belang van het Zijn.
 
Met zijn uitspraken is Sedlacek wegbereidend voor zijnsontwikkeling.
 
Bron: Trouw 23 februari 2016
Auteur: Stevo Akkerman

donderdag 18 februari 2016

De hele westerse wereld lijdt aan doorgeschoten polarisatie

De-hele-westerse-wereld-lijdt-aan-doorgeschoten-polarisatie
Voorbeeld van wegbereiding zijnsontwikkeling.
 
De kwantumsprong van ego naar Zijn doet zijn werk. In eerste instantie houdt dat in dat het dualistische ego vrij spel heeft en dus de polariteit toeneemt. Zo langzamerhand wordt het hoogtepunt daarvan bereikt. Lex Oomkes noemt dat de doorgeschoten polariteit. Die constatering help de kwantumsprong te herkennen en te voltooien. Die constatering is dus wegbereidend voor zijnsontwikkeling.
 
Bron: Trouw 17 februari 2016

Hoogleraar pedagogiek Gert Biesta: Niet wie je bent maar hoe je bent

Gert-Biesta-hoogleraar-pedagogiek-Niet-wie-je-bent-maar-hoe-je-bent
Voorbeeld van belemmering zijnsontwikkeling.
 
De kwantumsprong van ego naar Zijn doet zijn werk. Dat houdt onder andere in dat de traditionele krachten zichtbaarder worden die de ontwikkeling van het Zijn altijd tegengewerkt hebben. Gert Biesta vertegewoordigt die krachten ook al heeft hij het over een manier van zijn die niet egologisch is, dus die niet de logica van het ego volgt. Want hij veronderstelt dat dat een gerichtheid is op datgene wat buiten het ego ligt zoals andere mensen, de planeet. Dat is een onjuiste veronderstelling, omdat het buiten het ego zijn het Zijn is en het Zijn de staat van één zijn met alles is en dus niet een gerichtheid op iets. Bovendien bepleit hij de pedagogiek van de onderbreking. Daaronder verstaat hij het onderbreken van het 'bij jezelf zijn' dat tegenwoordig aan de orde is. Biesta: "wat ik voorsta kun je een onderbreking van identiteit noemen. Uiteindelijk gaat het niet om wie je bent maar hoe je bent. Het verlangen naar identiteit kan infantiel worden. De bedoeling van onderwijs is niet om een kind 5 jaar lang met zichzelf bezig te laten zijn en dan tot de ontdekking komen dat het niet met anderen kan samenleven."
 
Biesta heeft kennelijk geen weet van het Zijn en de ontwikkeling ervan en daardoor ook niet van de zich voltrekkende kwantumsprong van ego naar Zijn. Want anders had hij begrepen dat het 'bezig zijn met jezelf' het zoeken naar identiteit is dat inherent is aan de kwantumsprong van ego naar Zijn waarbij het ego moet verdwijnen om het Zijn te realiseren. En weet hij ook niet dat het Zijn de staat van eenheid met alles is en daarmee de volmaakte staat van samenleven met anderen die niet wordt bepaald door een manier van zijn oftewel door een hoe zijn.
Hiermee belemmert Biesta de ontwikkeling van het Zijn.
 
Bron: Trouw 16 februari 2016

vrijdag 12 februari 2016

Met toerantie alleen redden we het niet

Met-tolerantie-alleen-redden-we-het-niet-00Voorbeeld van wegbereiding zijnsontwikkeling.

De kwantumsprong van ego naar Zijn doet zijn werk. Dat houdt onder andere in dat bestaande middelen ter realisatie van een harmonieuze samenleving, zoals tolerantie, niet meer werken. De reden daarvan is dat het maakbaarheididee, als zijnde onze tot op heden gehanteerde grondslag van ontwikkeling en probleemoplossing, door de wetenschap is achterhaald en door de samenleving drastisch aan zeggingskracht verliest getuige de wens van de mensen zichzelf te zijn.
En toch wordt er weer op dit maakbaarheididee voortgeborduurd. Zo pleit Nussbaum voor het kweken van de juiste gevoelens door middel van onderwijs en kunst en cultuur. Daaraan toevoegende dat die ook weer kunnen verdwijnen als je ze niet moedig onderhoudt en bevestigt.
Het is duidelijk, Nussbaum heeft geen kennis van zijnsontwikkeling en dus ook niet van de zich in de samenleving voltrekkende kwantumsprong van ego naar Zijn. Want dat gaat voorbij aan het niet langer gewenste maken van mensen en creëert een blijvende staat van eenheid en daarmee van mededogen en dus precies wat Nussbaum wil.
Maar weet Nussbaum wel wat mededogen is? Is het medelijden? Is het grenzenloze tolerantie? Of is het niets van dat al? Het artikel biedt geen duidelijkheid. Dus doe ik dat maar. Het ego is niet in staat tot mededogen, want het is een typische eigenschap van het Zijn. Het is dan ook niet een bepaald gedrag of een bepaald gevoel. Het is het eenheidsbewustzijn van het Zijn dat nonintentioneel in overgave is aan de niet te kennen maar wel te ervaren Wil van het Geheel, het Al, Het Ware Zelf, God dat zich op allerlei manieren kan manifesteren. Het is de staat van zijn die vrij is van de dualiteit van het ego en derhalve bestaat uit volmaakte betrokkenheid en volmaakte afstandelijkheid tegelijk.
Ook al leiden haar methoden voor het realiseren van mededogen niet naar het Zijn, haar pleidooi ervoor is wel wegbereidend voor zijnsontwikkeling.
 
Vraag het artikel, genaamd 'Met tolerantie alleen redden we het niet', op via information@nlbe.nl
 
Bron: Trouw 4 februari 2016

Geloven voorbij God

Geloven voorbij God 01 300x261Geloven voorbij God 01A 300x209
Voorbeeld van wegbereiding zijnsontwikkeling.
 
De kwantumsprong van ego naar Zijn doet zijn werk. Dat houdt onder andere in dat de mensen geen dogma's meer willen. De rGeloven voorbij God 04 300x131eligie heeft dat kennelijk ook begrepen. Want deze drie theologen pleiten voor een liberale geloofshouding. Dat begint volgens hen met naastenliefde, met dienstbaar zijn aan anderen, met eerbied voor het leven, met respect voor de traditie. "Het gaat er niet om dat wij God doorgronden, maar dat wij gekend zijn. Waar wij afstand van nemen is het idee van een soort almachtig opperwezen. Ons vertrekpunt is dat God geen wezen is, maar een dynamische werkelijkheid die inwerkt in onze wereld. Het leven is mij gegeven met een hoog doel, namelijk humaniteit verwerkelijken. Het gaat erom bevrijd te worden van je grote ego, van je dikke IK. Het gaat erom echt mens te worden."
Dat lijkt erg op zijnsontwikkeling. Toch is het dat niet. Dit vanwege het feit dat het gaat over gedrag (naastenliefde, dienstbaarheid, respect) terwijl het Zijn geen manier van doen is. Het wekt de indruk dat met dit gedrag de bevrijding van het ego wordt gerealiseerd terwijl dat niet wordt gerealiseerd door verandering van gedrag. Toch kan het als wegbereiding van zijnsontwikkeling worden aangemerkt, omdat het gaat over het bevrijden van het ego, het worden van een echt mens (is het Zijn) en de aanname dat God een dynamische werkelijkheid is die inwerkt in onze wereld oftewel over de Wil van het geheel dat de Wil van het Zijn is.
 
Vraag het artikel, genaamd 'Geloven voorbij God', op via information@nlbe.nl
 
Bron: Trouw 30 januari 2016

dinsdag 2 februari 2016

Draai-pluriformiteit-omroep-niet-de-nek-om
Voorbeeld van belemmering zijnsontwikkeling.
 
De kwantumsprong van ego naar Zijn doet zijn werk. Dat houdt onder andere in dat levensbeschouwingen als zijnde de leveranciers van dogma's moeten verdwijnen ten behoeve van de innerlijk vrije staat van het Zijn. Daar is de heer Siebe, een aanhanger van levensbeschouwingen, tegen zoals uit dit artikel blijkt. Hij vindt het zelfs een historische vergissing. Hij vergeet kennelijk dat de hechting aan een levensbeschouwing tot heel veel ellende heeft geleid en nog leidt. En dat het de mens belemmert om het innerlijk vrije Zijn, zijn diepste ideaal, te realiseren. Bovendien vergeet hij of weet hij niet dat het realiseren van het Zijn nu noodzakelijker is dan ooit omdat het dualistische ego de climax bereikt van de zelfdestructieve staat van onbalans ervan in de vorm van problemen die in ultimo het voortbestaan van de mens bedreigen. Het zou dus een historische vergissing zijn de levensbeschouwingen in de wet te laten.
 
Met dit artikel belemmert de heer Siebe zijnsontwikkeling.
 
Bron: Trouw 2 februari 2016