vrijdag 25 maart 2016

Heeft het lijden een verhaal nodig?


Heeft het lijden een verhaal nodig 01

Heeft het lijden een verhaal nodig 02Heeft het lijden een verhaal nodig 03


Voorbeeld van belemmering zijnsontwikkeling.

Het is toch treurig dat volgens Hans Achterhuis, filosoof des vaderlands, er geen grote verhalen meer zijn om lijden een plaats te geven. Een opvatting die bijval krijgt van Gert-Jan van der Heiden, omdat het geven van zin aan het lijden wanstaltig zou zijn.

Het is duidelijk, beide heren hebben geen enkele kennis van het Zijn en de ontwikkeling en het belang ervan. Op die manier houden ze deze ontwikkeling tegen terwijl het niet-Zijn, het ego, de oorzaak is van alle ellende en deze ellende nu ons voortbestaan bedreigt.

Bron: Trouw 25 maart 2016

zaterdag 19 maart 2016

Allemaal ZZP'ers in het geloof

Allemaal-ZZPers-in-het-geloofVoorbeeld van wegbereiding zijnsontwikkeling.
 
De kwantumsprong van ego naar Zijn doet zijn werk. Dat houdt onder andere in dat er steeds minder mensen in God geloven. Het Zijn is immers het één zijn met God waardoor geloven in God een gepasseerd station is. De gelovigen vinden dat somber. Maar dat komt omdat ze zich niet bewust zijn van dat waar de kwantumsprong toe leidt. Ze wensen niet aan te nemen dat God in de mens huist, dat hij ons bewustzijn, onze waarnemer van onze gedachten en gevoelens, is. Ze zetten dan ook vraagtekens bij persoonlijke spiritualiteit, bij het zijn van ZZP'er in het geloof of anders gezegd bij het Zijn, het zijn van God. Ze vragen zich af waar de stevigheid blijft nu we zingeving bij elkaar sprokkelen. Natuurlijk vragen ze zich dat af. Want het Zijn is de staat van totale houvastloosheid, van de totale afwezigheid van stevigheid, want het is de staat van de overgave aan de Stroom van het leven, de Wil van God. En dat staat haaks op het geloof dat altijd houvast heeft geboden in de vorm van dogma's, rituelen, e.d. ondanks het feit dat het schijnhouvast is, omdat er geen vastigheid bestaat in het universum.
 
Bron: Trouw 18 maart 2016. Auteur: Wolter Huttinga.

God en geloof verdwijnen steeds meer uit Nederland


God-en-geloof-verdwijnen-verder-uit-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorbeeld van wegbereiding zijnsontwikkeling.
 
De kwantumsprong van ego naar Zijn doet zijn werk. Dat houdt onder andere in dat de mens zich steeds meer ontdoet van dogma's als van de religie, het geloof. Want het Zijn is de staat van één zijn met God waarin de mens innerlijk vrij oftewel dogmaloos is. Het geloof is dan natuurlijk ook verdwenen, want geloven in God kan alleen als je niet één bent ermee, als God ergens is zonder te weten waar hij is.
 
Bron: Trouw 14 maart 2016. Auteurs: Paul Ruiter en Nico de Fijter

Geen zijnsontwikkeling voor asielkinderen


Geen-zijnsontwikkeling-voor-asielkinderen-samen
Voorbeeld van belemmering zijnsontwikkeling
 
Getraumatiseerde asielkinderen krijgen op school niet de kans hun trauma te verwerken. Want de leerkracht weet niet hoe er mee omgegaan moet worden.
Dat weten hoe er mee omgegaan moet worden is een typisch gevolg van de dominantie van het ego-eigen maakbaarheididee die het wil manipuleren of weg krijgen.
Zouden ze kennis hebben van zijnsontwikkeling, dan zouden ze weten dat 'er alleen maar laten zijn' bevrijdend is. En dan zouden asielkinderen niet gedwongen worden hun gevoelens, hun pijn, weg te drukken en zo de kans vergroten dat ze er door bepaald worden en bijgevolg crimineel gedrag vertonen dan wel psychosomatische klachten ontwikkelen.
 
Bron: Trouw 26 februari 2016. Auteur Harriët Salm.
 

donderdag 10 maart 2016

Bestaat de vrije wil


Voorbeeld van belemmering van zijnsontwikkeling.

Onder de vrije wil verstaat Dennett het vermogen van gezonde volwassenen om autonoom en doordacht beslissingen te kunnen nemen. De mens is niet de knecht van zijn brein, maar heeft wel degelijk controle over zijn daden en gedrag.

Dat is precies hoe het ego de vrije wil ervaart en duidt. Het ego, als zijnde de gevangenschap van de materie, denkt dat het autonoom is als het beslissingen kan nemen en controle heeft over zijn daden en gedrag. Dennett weet dus niet wat het Zijn is. De vrije wil daarvan is niet afhankelijk van deze vermogens. Die is vrij als staat van zijn. Een vrijheid die is verkregen als gevolg van een (zijns)ontwikkelingsproces die vrij/los maakt van het ego oftewel van de in gedachten gevatte en dus kenbare wil van bewuste en onbewuste intrinsiek in de materie (dualiteit, ruimte en tijd, oorzaak en gevolg) gevangen gevoelens. Of kortweg van de knechting van het brein (het ego is dus per definitie de staat van geknecht zijn). En die de overgave realiseert aan de niet te kennen Wil van het Geheel, het leven zelf, God, het Ware Zelf als zijnde de waarnemer van gedachten en gevoelens. Van die Wil ben je dus niet vrij want die is niet te beïnvloeden, maar ervaar je wel als volmaakt vrij.

De beperkte kennis van Dennett belemmert de ontwikkeling van het Zijn.

Bron: Volkskrant 10 maart 2016