zondag 19 juni 2016

Eerherstel voor Maria Magdalena


Eerherstel-voor-Maria-Magdalena-00A


Voorbeeld van bevordering zijnsontwikkeling

De kwantumsprong van ego naar Zijn doet zijn werk. Dat houdt onder andere in dat er meer balans (gelijkwaardigheid) ontstaat. Hier gaat het over de gelijkwaardigheid tussen man en vrouw. En zelfs in de kerk tussen de mannelijke apostelen en de ene vrouwelijke genaamd Maria Magdalena.

Volgens Hans Stolp komt daardoor de aanpassing van de rolverdeling, bijvoorbeeld door de aanstelling van vrouwelijke priesters, in de kerk te laat. Hij zegt: "We hebben in deze tijd geen priesters meer nodig, maar mensen die ons de weg naar binnen wijzen." Dat zou een fundamentele verandering betekenen, want de kerk (de religie) plaatst God buiten en niet in de mens waardoor die nooit het Zijn (het één zijn met God) kan realiseren. Wanneer ze God in de mens plaatst en de mensen helpt één te worden met God dan verliest het instituut kerk haar positie als plaatsvervanger van God op Aarde en dus haar macht. Dus dat valt niet snel te verwachten.
Dit artikel en vooral de opmerking van Hans Stolp bevordert zijnsontwikkeling.

Vraag het artikel, genaamd 'Eerherstel voor Maria Magdalena', op via information@nlbe.nl

Bron: Trouw 19 juni 2016

maandag 13 juni 2016

Heel Europa snakt naar een betekenisvol verhaal.


Heel Europa snakt naar een betekenisvol verhaal
Voorbeeld wegbereiding zijnsontwikkeling.

De kwantumsprong van ego naar Zijn doet zijn werk. Dat houdt onder andere in dat het maakbaarheididee als zijnde de tot op heden gehanteerde grondslag van ontwikkeling en probleemoplossing aan zeggingskracht verliest. Dit met als gevolg dat er geen maakbaarheidsverhaal voor de samenleving meer is. En dat terwijl de problemen, mede gelet op het klimaatprobleem, groter zijn dan ooit. Zelfs het geloof is niet in staat dat verhaal te leveren. Want God is dood, althans de institutionele God, de God van de religies, de kerk, de dogmatische God.
Wat is het alternatief?
Smalbrugge zegt: "In heel Europa snakken we naar een verhaal dat gebaseerd is op een mensbeeld dat ons vertrouwen geeft in samenleven, de ruimte biedt aan menselijke kwetsbaarheid en imperfecties."
Mooi gezegd, maar onder vertrouwen in samenleven wordt over het algemeen vertrouwen in pijnloosheid verstaan. Dus een verhaal dat bij de pijn vandaan gaat in plaats van er naartoe. Het maakbaarheididee heeft dat soort verhalen opgeleverd, maar daar is nu een eind aan gekomen. Het moet dus een verhaal zijn dat naar de pijn toe gaat, dat de pijn toelaat. Dat verhaal is de ontwikkeling van het Zijn, het diepste ideaal van de mens. Een verhaal dat niet gaat over vorm, maar over geest of beter gezegd over bewustzijn. Zijnsontwikkeling is echter het grootste taboe van de mens en ontbreekt derhalve in de samenleving. Dat betekenisvolle verhaal zal dus nog wel enige tijd op zich laten wachten.

Bron: Volkskrant 13 juli 206


zaterdag 4 juni 2016

We raken steeds meer gevangen in een dodelijk egoïsme


We-raken-meer-en-meer-gevangen-in-een-dodelijk-egoisme
Voorbeeld wegbereiding zijnsontwikkeling

De kwantumsprong van ego naar Zijn doet zijn werk. Dat houdt onder andere in dat in eerste instantie het ego vrij spel krijgt. Nelleke Noordervliet heeft dat in de gaten zoals uit dit artikel blijkt. De mensen keren zich af van de politiek en stemmen tegelijk op die partij die de politiek reduceert tot nep-politiek en daarmee ongeloofwaardig maakt. De politiek verliest daardoor haar traditionele autoriteit van hogepriester van de waarheid. In het Zijn is de mens innerlijk vrij en dus vrij van autoriteit. Hetgeen niet betekent dat de mens niet kan uitvoeren wat de politiek wil. Dat geschiedt dan niet door het intrinsiek onvrije en dus ongewenste ego, maar door het vrije Zijn.
Opmerkelijk is dat ze het heeft over een dodelijk egoïsme. Ze voelt kennelijk aan dat het intrinsiek zelfdestructief is.
Mooi voorbeeld van wegbereiding van zijnsontwikkeling.

Bron: Trouw 4 juni 2016