zondag 19 juni 2016

Eerherstel voor Maria Magdalena


Eerherstel-voor-Maria-Magdalena-00A


Voorbeeld van bevordering zijnsontwikkeling

De kwantumsprong van ego naar Zijn doet zijn werk. Dat houdt onder andere in dat er meer balans (gelijkwaardigheid) ontstaat. Hier gaat het over de gelijkwaardigheid tussen man en vrouw. En zelfs in de kerk tussen de mannelijke apostelen en de ene vrouwelijke genaamd Maria Magdalena.

Volgens Hans Stolp komt daardoor de aanpassing van de rolverdeling, bijvoorbeeld door de aanstelling van vrouwelijke priesters, in de kerk te laat. Hij zegt: "We hebben in deze tijd geen priesters meer nodig, maar mensen die ons de weg naar binnen wijzen." Dat zou een fundamentele verandering betekenen, want de kerk (de religie) plaatst God buiten en niet in de mens waardoor die nooit het Zijn (het één zijn met God) kan realiseren. Wanneer ze God in de mens plaatst en de mensen helpt één te worden met God dan verliest het instituut kerk haar positie als plaatsvervanger van God op Aarde en dus haar macht. Dus dat valt niet snel te verwachten.
Dit artikel en vooral de opmerking van Hans Stolp bevordert zijnsontwikkeling.

Vraag het artikel, genaamd 'Eerherstel voor Maria Magdalena', op via information@nlbe.nl

Bron: Trouw 19 juni 2016

Geen opmerkingen:

Een reactie posten