donderdag 8 september 2016

Human extinction in our lifetime


Voorbeeld van wegbereiding zijnsontwikkeling.


Global warming is real - and possibly even worse than we've been told. Could it lead to the destruction of human civilization within just a few decades? For tonight's Conversations With Great Minds - I'm joined by Guy McPherson - Professor Emeritus of Natural Resources - Ecology - and Evolutionary Biology at the University Arizona. Guy is one of America's most influential experts on global warming - and writes about a variety of climate change-related issues for the Arctic News and his own website - Nature Bats Last. In the field of climate science - Guy is best known for his assertion that runaway global warming is already on a path to cause the extinction of the human race - an idea he has written about in his book - "Going Dark."

Dit is schokkend nieuws. Zal de Apocalyps waar ik al jaren voor waarschuw dan toch gebeuren? We kunnen er nauwelijks omheen gezien de feiten genoemd door McPherson. Stel dat het waar is, is er dan niets wat we kunnen doen? Technisch niet, dat is duidelijk. Maar spiritueel? Wat mij betreft wel. Ik heb immers gezegd dat het ego als zijnde onze huidige bewustzijnsstaat intrinsiek zelfdestructief is en nu de climax daarvan wordt bereikt. En dat het dus noodzakelijker is dan ooit ons ervan te bevrijden door het realiseren van het Zijn. Dat is dus wat nu moet gebeuren. Voorkomen we daarmee ons uitsterven? Voor mij is het volstrekt duidelijk dat mijn werkelijkheid harmonieus is in het Zijn. Dat kan betekenen dat ik op de één of andere manier ontsnap aan mijn uitsterven samen met hen die ook het Zijn hebben gerealiseerd (scheiding der zielen). Of dat ik voordat de ellende toeslaat uit het leven genomen word? Ik zal het waarschijnlijk nog meemaken. Opmerkelijk is dat als McPherson gevraagd wordt naar de oplossing hij verwijst naar de manier waarop we met elkaar en onszelf omgaan. Dus naar een innerlijke verandering, naar het worden van een beter mens. Waaraan ik zou willen toevoegen, naar de volmaakte mens, naar het Zijn.

Vrij Nederland heeft hier op 24 augustus 2016 een artikel aan gewijd. Vraag het artikel, genaamd 'Guy McPherson uitsterving van de mensheid', op via information@nlbe.nl

Er is ook kritiek op wat McPherson beweert. Dat vindt je onder andere hier: How Guy McPherson gets it wrong. Of hier.

Het belangrijkste punt daarin is dat er in het verre verleden ook warmere klimaten zijn geweest zonder dat deze tot de uitbarsting van een alles vernietigende methaanbom hebben geleid.

Belangrijk is te beseffen dat het niet relevant is of McPherson of zijn critici gelijk hebben. Wat relevant is, is dat de ontwikkeling van het universum, de evolutie, om de ontwikkeling van het bewustzijn gaat en dat dat blijkbaar dient te geschieden via de mens. Het hele materiële universum is er dus voor de mens om zijn bewustzijn te vergroten via zijn bevrijding uit zijn gevangenschap van de materie (de dualiteit, het deel) en bijgevolg zijn eenwording met het geheel (het leven zelf, de natuur, het universum, God). Of kortweg om zijn Zijn te realiseren. Verder is het belangrijk te beseffen dat die eenwording, vanwege zijn gevangenschap van de dualiteit, niet kan zonder crisis (confrontatie) en aldus de uitsterving van de mens niet voor onmogelijk kan worden gehouden. Er wordt niet voor niets en al ver voor de huidige bedreiging van ons voortbestaan gesproken over De Apocalyps, het einde der tijden, het laatste oordeel, enz. Of dat werkelijk daartoe leidt of dat dat mogelijke vooruitzicht er is om ons te dwingen het Zijn te realiseren is de vraag. Gezien het taboe op het Zijn streven we nog steeds af op dat uitsterven. Maar wellicht redt de kwantumsprong ons.


De onderstaande lezing is met ondertiteling (selecteer onder tandwieltje, ook Nederlands is mogelijk).