maandag 3 oktober 2016

Nieuwsbrief 16-02


Beste ............,

Ik stuur je deze nieuwsbrief omdat je tot mijn contacten behoort. Wil je je uitschrijven dan kan dat onderaan deze nieuwsbrief.

Allereerst wil ik graag de mensen die voor het eerst de NLbe nieuwsbrief krijgen van harte welkom heten. De bedoeling van deze nieuwsbrief tref je hiernaast aan.


Eindelijk is na 30 jaar mijn levensopdracht voltooid. Die opdracht bestond uit het zelf realiseren van het verlicht/volmaakt/echt zijn of kortweg het Zijn, het diepste ideaal van de mens. En uit het informeren van de samenleving over zijnsontwikkeling als zijnde de wijze waarop het Zijn gerealiseerd moet worden. Ik heb die opdracht begrepen en ervaren als van cruciaal belang voor de mensheid. De reden daarvan is dat zijnsontwikkeling ontbreekt in de samenleving terwijl het dualistische niet-Zijn, beter bekend als het ego, intrinsiek zelfdestructief is en nu de climax daarvan wordt bereikt in de vorm van megacrises met in ultimo de opwarming van de aarde. Iets wat mogelijk is op grond van het feit dat alles met alles samenhangt inclusief de menselijke geest (zo binnen zo buiten). De voltooiing van mijn opdracht bestaat helaas niet uit de algemene acceptatie en toepassing van zijnsontwikkeling, maar uit een brief aan de Tweede Kamer en de ministerraad die gaat over het einde van het ego-eigen intrinsiek zelfdestructieve maakbaarheididee als zijnde de tot op heden gehanteerde grondslag van ontwikkeling en probleemoplossing en de vervanging daarvan door zijnsontwikkeling. Ik heb die brieven geschreven omdat het me duidelijk is geworden dat het taboe op zijnsontwikkeling zo groot is dat een actie van het hoogste bestuursniveau onontbeerlijk is. Vaak is mij gezegd dat een dergelijke ontwikkeling van onderop moet gebeuren. Maar ik vind dat het zowel van onderop als van bovenaf moet gebeuren. Dat laatste ontbrak, vandaar mijn brieven. Ik hoop daarmee tevens aan alles wat van onderop aan het werk is duidelijk te maken hoe het Zijn gerealiseerd moet worden. Want daar wordt voornamelijk als gevolg van oosterse spirituele tradities en psychologische maakbaarheidsmethoden overwegend aan het risicovolle schijn-Zijn, de dissociatie van de ervaring, gewerkt. Ook wordt het toelaten van gevoelens als zijnde het principe van zijnsontwikkeling misbruikt voor (tijdelijke en ego in stand houdende) genezing in plaats van de ontwikkeling van het Zijn die dezelfde genezing kan opleveren. De krachten die hiermee bezig zijn, zijn zo groot dat ik het (vooralsnog) opgegeven heb ze individueel van hun dwaalweg of tekortkoming bewust te maken. Daarbij hopend dat een kracht van bovenaf daar verandering in kan brengen. Dat zal waarschijnlijk een ijdele hoop zijn, want de politiek en haar adviseurs lijken volledig gevangen in de uiterst hectische waan van de dag en houden zich derhalve alleen bezig met het op grond van het maakbaarheididee blussen van steeds grotere branden en niet met de ondergrondse veenbrand, de zelfdestructie van het ego, die de oorzaak van deze branden is.

Vrijwel tegelijk met de voltooiing van mijn opdracht ben ik door Patrick Kicken gedurende 70 minuten geïnterviewd. Dat geeft mij de indruk dat het vervolg van mijn weg wel eens uitsluitend op de ‘bodem’ kan zijn. Temeer daar ik mij net heb opgegeven als consultant en coach in zijnsontwikkeling bij De Poort tegenover mijn huis in Groningen.Intussen voltrekt de kwantumsprong van ego naar Zijn zich en is die te volgen op mijn website en mijn weblog. Of ik daarmee doorga wist ik tot voor kort nog niet, temeer daar er maar zeer weinig interesse voor was. Maar wellicht ga ik er toch mee door nu mij door professor Guy McPherson aannemelijk is gemaakt dat de opwarming van de aarde onomkeerbaar is en het uitsterven van de mens zelfs in onze tijd van leven nog kan geschieden. Want dat betekent dat nu echt niet meer voorbij gegaan kan worden aan zijnsontwikkeling als zijnde de enige directe en echte weg naar het Zijn en daarmee van het vrij zijn van ons zelfdestructieve ego.

Hartelijke groet,
Cor

Geen opmerkingen:

Een reactie posten