zondag 5 november 2017

Het GROTE VERHAAL: Overal gewenst

Voorbeeld van wegbereiding zijnsontwikkelingVolgens Nelleke zijn velen op zoek naar Het GROTE VERHAAL.
Dat verhaal is Het nieuwe GROTE VERHAAL voor de Westerse beschaving.

Het GROTE VERHAAL: Onontbeerlijk voor de kerk

Voorbeeld van bevordering zijnsontwikkeling
De kwantumsprong van ego naar Zijn doet zijn werk. Dat houdt onder andere in dat het instituut kerk fundamenteel veranderd moet worden. Het moet zich niet langer opstellen als de plaatsvervanger van God op Aarde en van daaruit mensen vertellen hoe ze moeten zijn, maar mensen helpen één te worden met God zodat de Wil ervan hun zijn kan bepalen. Het nieuwe GROTE VERHAAL voor de Westerse beschaving kan daarbij behulpzaam zijn.

Bron: Trouw

Het GROTE VERHAAL: Noodzaak voor het Westen
De kwantumsprong van ego naar Zijn doet zijn werk. Dat houdt onder andere in dat de Westerse beschaving als zijnde de meest verlichte ten onder dreigt te gaan en zo bewust wordt van de noodzaak van een nieuw GROOT VERHAAL dat de verlichting vervolmaakt. Dat verhaal is Het nieuwe GROTE VERHAAL voor de Westerse beschaving.

Het GROTE VERHAAL: Macron zoekt ernaar

Voorbeeld van wegbereiding zijnsontwikkeling


De kwantumsprong van ego naar Zijn doet zijn werk. Dat houdt onder andere in dat het maakbaarheididee achterhaald is en er dus geen visies meer mogelijk zijn. Maar de samenleving is in crisis en in verwaaring en schreeuwt derhalve om een nieuw verhaal. Macron heeft ook een nieuw verhaal nodig en denkt dat de oude nog volstaan. Hij weet echter niet welk verhaal dat dan moet zijn. Logisch nu het maakbaarheididee is achterhaald. Daarom hierbij 'Het nieuwe GROTE VERHAAL voor de westerse beschaving' van NLbe

Het GROTE VERHAAL: Niets voor Rutte

Voorbeeld van wegbereiding zijnsontwikkeling


De kwantumsprong van ego naar zijn doet zijn werk. Dat houdt onder andere in dat het maakbaarheididee achterhaald is en er dus geen visies meer zijn. Premier Rutte zegt dan ook als je een visie hebt dat je dan naar de oogarts moet. Maar de samenleving verkeert in crisis en is in verwarring. Reden waarom het schreeuwt om een nieuw GROOT VERHAAL. Dat verhaal moet natuurlijk niet op het maakbaarheididee gebaseerd zijn en is er daardoor nog niet. Daarom heeft NLbe het gemaakt. Zie 'Het nieuwe GROTE VERHAAL voor de westerse beschaving'.

Bron van artikel: Trouw

Ingeborg Bosch: Spirituality is easy

Voorbeeld van toepassing zijnsontwikkelingDuidelijk verhaal! Ze past zijnsontwikkeling toe ook al noemt ze het anders.

woensdag 11 oktober 2017

We lijken het lijden verleerd

Voorbeeld van bevordering zijnsontwikkeling


De kwantumsprong van ego naar Zijn doet zijn werk. Dat houdt onder andere in dat er meer acceptatie komt voor het lijden en daarmee voor de essentie van zijnsontwikkeling. Psychiater Dirk de Wachter legt hiernaast goed uit hoe dat in onze tijd werkt. Een goed voorbeeld van bevordering zijnsontwikkeling. Jammer dat hij niet zegt dat het toelaten van het lijden tot het verlicht/volmaakt/echt zijn of kortweg het Zijn leidt.

Vraag het artikel, genaamd 'We lijken het lijden verleerd', op via information@nlbe.nl 

Bron: Trouw 14 april 2017

donderdag 5 oktober 2017

Hans Laurentius past zijnsontwikkeling toe

Voorbeeld van toepassing zijnsontwikkeling
Hans Laurentius begrijpt ook waar het echt om gaat in het leven. Namelijk om het toelaten van gevoelens. Het is goed dat er nog iemand is die daarvoor staat. Hopelijk volgen er meer.

Opent de video zicht niet, ga dan naar https://youtu.be/fzHwWjLKNlU

woensdag 4 oktober 2017

Irme: Het theater van de duivel

Voorbeeld van bevordering zijnsontwikkeling.Ondanks de vele woorden van Irme is er wel de essentie van zijnsontwikkeling te weten het toelaten van de ervaring (de gevoelens) uit op te maken. Het is niet duidelijk of ze deze essentie ook toepast op haar zelf en haar cliënten. Zijnsontwikkeling gaat namelijk niet over zelfonderzoek en via dat het kennen van jezelf. Het gaat om het lijden via het lijden doorlijden.

Opent deze video niet, ga dan naar https://youtu.be/P7zEbxEfCtI

maandag 2 oktober 2017

Henry Stapp: Quantummechanics and human conciousness


Voorbeeld van wegbereiding zijnsontwikkeling.

Henry Stapp maakt vanuit de kwantummechanica duidelijk dat er iets is dat de hersens informatie verschaft. Zie rond 4.35 en 4.50

Dat komt overeen met mijn waarneming van de impuls tot manifestatie in het hier en nu dat kan worden aangeduid als Gods Wil, je Ware Wil, de Wil van het Al/het Universum/de natuur, de Flow. Een Wil waar je in het Zijn mee samenvalt. Zie ook:
Quantum mechanics has gotten a bad rap! It has come to be understood as something remote from everyday life. Actually, it is directly about a core feature of your daily life, namely the structure of your experiences pertaining to a physical world in which you are embedded, and about the dependence of the evolution of that physical world on your own mental choices of what to attend to. The prior physical theory, called classical mechanics, was not directly about your experiences themselves. It was about what your experiences were claimed to be about, namely a physical world that was asserted to be completely determined for all times already at its birth by physical laws that made no mention at all of your conscious thoughts. According to that earlier conception, you are a mechanical automaton whose every physical action was pre-determined at the beginning of time. In contrast, according to quantum mechanics, you are a player in game in which your conscious choices are not completely predetermined by purely physical laws, but stem in part from your own mental nature. Thus your mind is elevated by quantum mechanics from a causally inert by-product of a physically predetermined physical universe to a co-creator of an evolving psycho-physical reality. In this talk, Henry Stapp explains in simple terms how quantum mechanics, by virtue of the way that it brings “us”, as we experience ourselves, into the causal structure of our experiences, provides us with a rationally coherent understanding of ourselves not as a mechanical cogs in a clockwork universe, but as uncoerced agents that actively participate in the unfolding of our collective future experiences.

Rond 20.20 spreekt Henry over een global knower die weet wat er gaande is in het universum en er in handelt (the knower and the actor) die de golf in het kwantumveld doet 'collapsen' oftewel tot materie doet ontstaan. Dit komt overeen met de hierboven genoemde impuls.

Hoewel deze impuls uit het ondoorgrondelijke kwantumveld komt en dus onbeïnvloedbaar lijkt door de eigen wil kan die er wel door beïnvloed worden. Het is alleen niet zeker of dat gebeurt. Voorbeeld: Ik wil naar de markt, maar of de impuls mij ertoe aanzet is onzeker.

Openen deze video's niet, ga dan voor de bovenste naar https://youtu.be/ZYPjXz1MVv0
Voor de onderste naar https://youtu.be/fzHwWjLKNlU

maandag 3 juli 2017

Nieuwsbrief 17-02


Voor de hele nieuwsbrief, zie

Beste mensen,

De wereld raakt steeds meer in verwarring. Niet alleen door de vele crises en de milieucrisis die ons voortbestaan bedreigt, maar ook door het feit dat onze onwrikbaar geachte bestaanszekerheden worden aangetast. Wanhopig wordt dan ook de vraag gesteld: ‘Wat is er in hemelsnaam aan de hand? En: ‘Hoe lossen we deze ellende op?’

De antwoorden daarop gaan over veronderstelde oplossingen op deelgebieden die vaak politiek zijn ingegeven en dus, gelet op het wantrouwen jegens de instituties in het algemeen en dus ook jegens de politiek, twijfelachtig zijn dan wel door deskundigen wordt betwist. De reactie die hierop volgt en regelmatig in de media wordt geventileerd is de roep om een nieuw GROOT VERHAAL.
Dat betekent dat er niet om een verhaal wordt gevraagd zoals die traditioneel door de religie, de ideologie of de wetenschap zijn gegeven, maar een verhaal dat deze bronnen overstijgt.

Die traditionele verhalen waren allemaal gebaseerd op het idee dat het leven maakbaar is en dus dogmatisch. Het nieuwe grote verhaal moet dan ook niet op dit idee gebaseerd zijn. Sterker nog, het moet dit idee, dat in wezen bedoeld was om ons diepste ideaal te realiseren, teniet doen.

Dat is niet zo moeilijk. De wetenschap heeft dit idee immers al ondergraven en dus tot illusie verklaard. Bovendien wil vrijwel iedereen vooral in de westerse wereld zichzelf zijn en zich dus niet meer door dogma’s van in eerste instantie de instituties laten leiden.

Dus wat is dan het nieuwe GROTE VERHAAL?

Om dat duidelijk te maken heb ik een essay geschreven met als titel:

Het nieuwe GROTE VERHAALvoor de westerse beschaving

Ik heb dat specifiek voor de westerse beschaving geschreven omdat dit verhaal over de realisatie van de verlichting oftewel het Zijn, het diepste ideaal van de mens, de volmaakte beschaving, gaat en zij daarin dankzij de in de 17e eeuw gestarte Verlichting het verst gevorderd is. En wat mij betreft dus de verantwoordelijkheid heeft de verlichting daadwerkelijk te realiseren om de crises echt op te lossen en daarmee tot voorbeeld te zijn voor de rest van de wereld.

Het probleem is echter dat de ontwikkeling van het Zijn het grootste taboe is en dus ontbreekt in de samenleving. Om dit taboe te doorbreken tref je in dit verhaal de vele verweren tegen deze ontwikkeling aan die in de samenleving aanwezig zijn. Om die te ontkrachten tref je tevens de tegenargumenten tegen deze verweren aan.

Ik ben al bezig en zal bezig blijven dit verhaal naar mensen te sturen die belangrijk zijn voor het doorbreken van dit taboe en hen om onderschrijving ervan vragen ter vergroting van het draagvlak ervoor.

Ik hoop dat dit verhaal jullie aanspreekt. Reacties zijn welkom.

Hartelijke groet,
Cor Bijl

zaterdag 24 juni 2017

Universiteit van de leegte


Voorbeeld van wegbereiding zijnsontwikkeling

De kwantumsprong van ego naar Zijn doet zijn werk. Dat houdt onder andere in dat de waarheden van de op het maakbaarheididee gebaseerde instituties zoals de wetenschap niet langer als absolute waarheid worden geaccepteerd. Martin Sommer noemt de universiteit daarom de universiteit van de leegte.
Om de ontstane onzekerheid te maskeren worden er vele artikelen en tv-programma's geproduceerd die het nut van de wetenschap accentueren. Martin noemt dat 'stoere wetenschap'. Die stoere wetenschap kan volgens Martin echter niet verbloemen dat onze instituties steeds meer opereren in een onrustbarend luchtledige. Een situatie waar de universiteit eens duchtig over moet nadenken.

Bron: De Volkskrant 24 juni 2017

Vraag het artikel, genaamd 'Universiteit van de leegte', op via information@nlbe.nl
Zie ook het artikel: 'Waarom is wetenschap nu ook maar een mening?'

Of zie: Prof. Ger Groot Wetenschap is heilig
Of zie: Louise Freco: Er is sprake van een vertrouwenscrisis tussen de wetenschap en de samenleving
Of zie: Prof. Te Molder Wetenschap roept achterdochtige reacties van publiek over zichzelf af

zondag 11 juni 2017

Arnout Brouwers: Zien we de oude wereld voor onze ogen instorten? Wat is het Grote Verhaal?

Voorbeeld van wegbereiding zijnsontwikkeling

Arnout Brouwers, historicus.

Wat is eigenlijk het grote verhaal van deze tijd? Daar zijn we elke dag naar op zoek, maar achteraf weet je het pas zeker. De opwarming van de aarde? Mondialisering? Terrorisme? Het einde van het Westen?

Het lijkt soms of je de oude wereld voor je ogen ziet instorten. Niet als het einde van het Romeinse Rijk in Hollywood films, met bulderend geraas en rollende zuilen, maar in een terloopse bijzin van de zoon van de Amerikaanse president. 'To me they are not even human', zei Eric Trump op Fox TV. Over de politieke tegenstanders van zijn familie.
Theresa May, de deftige Britse premier, twittert vlak voor de verkiezingen: 'Als mensenrechtenverdragen in de weg staan bij het bestrijden van extremisme en terrorisme, zullen we die wetten veranderen om Britse burgers te beveiligen.' Woosh, daar gaat het toetsbare fundament onder wat we nog niet zo lang geleden de vrije wereld noemden, zonder ironische aanhalingstekens. Afijn, nu is May zelf alweer een rollende zuil.

Vraag het artikel, genaamd 'Zien we de oude wereld voor onze ogen instorten?', op via
information@nlbe.nl

Bron: De Volkskrant, Sir Edmund 11 juni 2017
---------------------
De kwantumsprong van ego naar Zijn doet zijn werk. Dat houdt onder andere in dat alle zekerheden worden aangetast. En dat daarmee zelfs, zoals Arnout Brouwes stelt, onze westerse beschaving lijkt in te storten. Velen zijn dan ook op zoek naar het nieuwe GOTE VERHAAL voor onze westerse beschaving. Maar de religie, de ideologie en de wetenschap als zijnde de bronnen van zelfsturing waarmee we onze beschaving hebben gecreëerd voldoen niet meer. En inzicht in het Zijn is er niet vanwege het taboe erop. Om die reden heb ik het essay: 'Het nieuwe GROTE VERHAAL voor de westerse beschving' geschreven.

woensdag 10 mei 2017

Doomsday prepping, wachten op de apocalyps

Voorbeeld van wegbereiding zijnsontwikkeling

Zelfs als we nú stoppen met fossiele brandstoffen is het volgens wetenschappers al te laat. De ondergang is aanstaande. Berusten we erin, of bereiden we ons voor?

Hoewel een flink deel van de wereldbevolking nog steeds hardnekkig de kop in het zand steekt, zijn er steeds meer mensen die zich ernstig zorgen maken over de toekomst van de aarde, of beter: van de mensheid op deze aarde. Terwijl president Donald Trump simpelweg de Environmental Protection Agency opheft om van de ongemakkelijke waarheid af te zijn, worden de berichten die klimaatwetenschappers en biologen de wereld in sturen steeds alarmerender. Kort samengevat: het gaat allemaal nog veel erger worden dan we dachten en de veranderingen gaan daarbij ook nog eens veel sneller dan we voorspelden. En nee, dat is geen alternatief feit. Helaas.
Eigenlijk mag je dit soort doemdenken natuurlijk niet hardop uitspreken. Het is sociaal verplicht om hoop te houden en optimistisch te zijn. Zelfs Al Gore begrijpt dat inmiddels en blijft tegenwoordig angstvallig positief. En er zit natuurlijk wel wat in: zonder hoop kan een mens niet leven. Dus geef ik toe dat ik ergens nog wel een petieterig sprankje eco-modernistische hoop heb dat er een geweldige technologische uitvinding komt die alles kan terugdraaien; dat plotseling alle klimaatmodellen toch niet blijken te kloppen; of dat het allemaal een boze droom blijkt te zijn geweest. Of een Amerikaanse B-film. Maar het sprankje is erg klein en wordt steeds kleiner. Bovendien is het niet bepaald realistisch om je vast te houden aan zo’n klein sprankje hoop. De situatie negatief inschatten is volgens mij niets anders dan de waarheid onder ogen zien.

Dus wat te doen?
Bron: De Groene Amsterdammer
Auteur: Sanne Bloemink

De kwantumsprong van ego naar Zijn doet zijn werk. Dat houdt onder andere in dat de apocalyptische climax nadert van de intrinsieke zelfdestructive van het ego in de vorm van de opwarming van de aarde. In dit artikel wordt dat indringend beschreven. Ook wordt beschreven wat er te doen is als de Apocalyps eenmaal een feit is. Dat gaat louter om aanpassingen in de vorm zoals verhuizen, bewapenen tegen plundering, zelfvoorzienendheid, enz. En dus niet over de fundamentele oorzaak en oplossing ervan, te weten de ontwikkeling van het Zijn. Schokkend om te lezen.

Vraag het artikel, genaamd 'Doomsday prepping, wachten op de Apocalyps', op via  information@nlbe.nl

Waarom is wetenschap nu ook maar een mening?

Voorbeeld van wegbereiding zijnsontwikkeling

Onderstaand het artikel dat ik op 24 april 2017 naar De Volkskrant heb gestuurd.

Waarom is wetenschap nu ook maar een mening?
 
Voor het eerst in de geschiedenis wordt ons voortbestaan bedreigd. De fundamentele oorzaak van deze apocalyptische dreiging is niet de CO2 uitstoot maar het feit dat we op aarde zijn en ons daardoor in de bewustzijnsstaat van gevangenschap van de materie bevinden die dualistisch en dus zelfdestructief is. Als gevolg van die bewustzijnsstaat, beter bekend als het ego, veronderstellen we dat het leven als een machine in elkaar zit en dus maakbaar is. Op grond van dit maakbaarheididee hebben we instituties als de wetenschap gecreëerd die ons de middelen in de vorm van waarheden verschaften die we als bron van zelfsturing, als dogma, konden hanteren. Die hebben we gehanteerd in de vaak onbewuste hoop dat we ons daarmee ooit uit onze gevangenschap zouden kunnen bevrijden en daarmee ons diepste ideaal, ons verlicht/volmaakt/echt zijn of kortweg ons Zijn, zouden kunnen realiseren. Een hoop die echter nooit uit zal komen omdat het Zijn geen vorm en dus niet maakbaar is. Het feit dat nu ons voortbestaan wordt bedreigd betekent dat ons ego de climax bereikt van de zelfdestructie ervan. Dat wil zeggen dat we het maakbaarheididee los moeten laten en moeten vervangen voor zijnsontwikkeling als zijnde de niet door ons maar door het leven zelf gedirigeerde Weg naar het Zijn. De evolutie, de tijdgeest, helpt ons daar een handje bij in de vorm van de zich voltrekkende kwantumsprong van ego naar Zijn die tegelijk gestart is met de ontdekking van de wetenschap dat het maakbaarheididee een illusie is. Onder invloed van die sprong betwijfelen we de waarheden van de instituties. Dit geschiedt onder andere door te stellen dat wetenschap ook maar een mening is.
 
Die stelling zou ons in het algemeen en de wetenschap in het bijzonder wakker moeten schudden. Maar de wetenschap heeft zich zo geïdentificeerd met het maakbaarheididee dat het Zijn en de ontwikkeling ervan taboe is en ze bijgevolg in de verdediging is geschoten. Dit geschiedde onder andere in de vorm van een mars door Amsterdam en door de meest bekende wetenschapper in het televisie programma EenVandaag te laten verklaren dat de wetenschap ons veel goeds heeft gebracht en dus niet zo maar een mening is. Daarmee voorbijgaand aan het feit dat de blijkbaar wereldwijd aanwezige mensen met deze mening niet serieus worden genomen en bovendien voorbijgaand aan de existentiële noodzaak te stoppen met het zelfdestructieve maakbaarheididee.
 
Het is te hopen dat de wetenschap nog eens wakker wordt.

dinsdag 9 mei 2017

Lieke Stekelenburg: Coachen met trage vragen


Voorbeeld van (gedeeltelijke) toepassing van zijnsontwikkeling.

De kwantumsprong van ego naar Zijn doet zijn werk. Dat houdt onder andere in dat er meer aandacht komt voor de pijn van mensen en voor het bereiken van het goddelijke in hen door middel van het toelaten van die pijn. Loopbaancoach en theologe Lieke van Stekelenburg helpt mensen daarbij. Een mooi voorbeeld van toepassing zijnsontwikkeling ook al is het niet duidelijk of ze in staat is mensen naar het één zijn met God oftewel naar het Zijn te begeleiden.

Vraag het artikel, genaamd 'Coachen met trage vragen', op via information@nlbe.nl

Bron: Trouw, De Verdieping 9 mei 2017

vrijdag 14 april 2017

Religie is zeker geen aflopende zaak.

Voorbeeld van belemmering zijnsontwikkeling.

De kwantumsprong van ego naar Zijn doet zijn werk. Dat houdt onder andere in dat de dogmaleverende instituties waaronder de kerk (het geloof) aan betekenis inboeten. Dat inboeten blijkt onder andere uit dit artikel. Het is vanzelfsprekend dat de kerk haar positie wil behouden. Hier wordt dat gedaan door te stellen dat de religie zeker geen aflopende zaak is en dat dit blijkt uit het feit dat mensen het moeilijk vinden als de knuffelbeertjes bij een gedenkplek worden weggegooid. Tsja, zo kan je alle gevoelens wel tot religie verklaren.

Vraag het artikel, genaamd 'Religie is zeker geen aflopende zaak', op via information@nlbe.nl

Trouw 14 april 2017

Omhels het lijden

Voorbeeld van bevordering zijnsontwikkeling.

De kwantumsprong van ego naar Zijn doet zijn werk. Dat houdt onder andere in dat er meer begrip komt voor pijn. Ja zelfs, zoals in dit artikel staat, dat je de deur van het leven pas binnengaat als je de pijn van het leven bij je binnenlaat. Dat is een echte bevordering van zijnsontwikkeling.

Vraag het artikel, genaamd 'Omhels het lijden', op via information@nlbe.nl

Bron: Trouw 14 april 2017

We lijken het lijden verleerd

Voorbeeld van bevordering zijnsontwikkeling.

De kwantumsprong van ego naar Zijn doet zijn werk. Dat houdt onder andere in dat er meer acceptatie komt voor het lijden en daarmee voor de essentie van zijnsontwikkeling. Psychiater Dirk de Wachter legt hiernaast goed uit hoe dat in onze tijd werkt. Een goed voorbeeld van bevordering zijnsontwikkeling. Jammer dat hij niet zegt dat het toelaten van het lijden tot het verlicht/volmaakt/echt zijn of kortweg het Zijn leidt.

Vraag het artikel, genaamd 'We lijken het lijden verleerd', op via information@nlbe.nl

Bron: Trouw 14 april 2017

woensdag 5 april 2017

Hoe oordeelt God over de zelfmoordterrorist?

Voorbeeld van belemmering zijnsontwikkeling.

In het katern 'Religie' van de Volkskrant van 5 april 2017 verscheen een artikel met als titel 'Hoe oordeelt God over de zelfmoord-terrorist?'

Een rabbijn, een bisschop en een imam geven antwoord op deze vraag.

Dit antwoord kan vanwege de auteursrechten niet hier gelezen worden, maar je kan het opvragen via information@nlbe.nl 

Ik heb de Volkskrant een reactie daarop gestuurd die je hieronder aantreft.
Dit artikel is voor publicatie geweigerd.

God oordeelt niet over de zelfmoordterrorist.

Een rabbijn, een bisschop en een imam gaven in het katern Religie het antwoord op de vraag: Hoe oordeelt God over de zelfmoord-terrorist?

Wat opviel is dat alle drie op het niveau blijven van de dualiteit tussen goed en kwaad en daarmee op het niveau van het (mogelijke) oordeel. Dat betekent dat ze geen idee hebben van de singulariteit als zijnde dat wat de dualiteit overstijgt. Want als ze dat zouden kennen en vooral ervaren dan zouden ze zeggen dat God niet oordeelt. Wat doet God dan wel?

Om daar inzicht in te krijgen dienen we te beseffen dat het universum bestaat uit het materie- en het geest-aspect. En dat wij als zijnde in ons lichaam en dus in de materie de gevangene zijn van het materie-aspect en daardoor afgescheiden zijn van het geest-aspect. Een aspect dat we over het algemeen aanduiden als God.

Wat God doet is niets anders dan ons te helpen de afgescheidenheid van hem op te heffen. Hij doet dat door ons precies op het goede moment en in de goede volgorde en of we het nu willen of niet te confronteren met onze afgescheidenheid. Dat houdt in dat hij ons confronteert met het materie-aspect in ons dat bestaat uit onze bewuste en onbewuste gevoelens en de in gedachten gevatte en dus kenbare wil daarvan.

Vanuit de gevangenschap van de dualistische materie worstelen we constant met goed en kwaad. Het worstelen met het kwaad houdt in dat we worstelen met onze gevoelens en vooral de onprettige/pijnlijke gevoelens. Die willen we immers niet en trachten we dan ook zo veel mogelijk te vermijden en te bestrijden. Echter daarmee luisteren we naar de in gedachten gevatte wil van deze gevoelens en houden we zo onze afgescheidenheid, beter bekend als ons ego, in stand. Dat betekent dat we voorbij gaan aan de hulp die God ons biedt om onze afgescheidenheid van hem op te heffen. Want zouden we die hulp accepteren dan zouden we onze enige andere keuze ten opzichte van onze gevoelens te weten het toelaten ervan kunnen toepassen. En zodoende gebruik maken van het reeds bij ons bekende feit dat dit toelaten bevrijdt. We zullen dan logischerwijs ervaren dat deze bevrijding leidt tot de volledige bevrijding van onze afgescheidenheid. We hebben dan de bewustzijnsstaat gerealiseerd die kan worden aangeduid als het verlicht/volmaakt/echt zijn of kortweg het Zijn.

Het feit dat God ons via de confrontatie met onze gevoelens helpt één te worden met hem en zijn Wil betekent dat de veroorzaker van onze pijnlijke gevoelens de helper is van God en dus niet door hem als zondig zal worden beoordeeld. Gelet op wat God met ons wil zou zijn enige daad zijn constatering kunnen zijn dat we al dan niet zijn hulp hebben geaccepteerd.

Om die hulp te accepteren dienen we zijnsontwikkeling toe te passen dat in essentie bestaat uit het toelaten van onze gevoelens. Het probleem is echter dat deze ontwikkeling volledig ontbreekt in de samenleving waardoor het dualistische ego ons blijft beheersen. Maar daar moet en kan nu verandering in komen. Het moet veranderen omdat het ego, zoals hiervoor duidelijk gemaakt, het gevecht van ons met onszelf is dat alleen te verliezen oftewel zelfdestructief is en nu de apocalyptische climax daarvan bereikt in de vorm van de opwarming van de aarde. En het kan nu veranderen omdat we dankzij het wegvallen van het dogma producerende maakbaarheididee, dat we als onze grondslag van ontwikkeling en probleemoplossing hebben aangenomen, op onszelf worden teruggeworpen en bijgevolg onszelf moeten en willen zijn en op zoek zijn naar ons Zijn (wie we echt zijn).

zaterdag 11 maart 2017

Is het heelal een hologram en onze wereld dus een illusie?

Voorbeeld van wegbereiding zijnsontwikkeling

Wetenschappers veronderstellen dat het heelal of anders gezegd het materiële universum een holografische projectie is van dat wat daar voorbij ligt. Daarmee komen de wetenschappers dicht bij het inzicht in het ego en het Zijn. Het ego is immers de gevangenschap van de materie c.q. het materiële universum en het Zijn het bevrijd zijn daaruit en dus de staat van één zijn met dat wat voorbij het materiële universum ligt oftewel met de geest, het Al, God, het bewustzijn, het Ware Zelf. Het ego is de staat van afgescheidenheid en dus van onecht zijn, en het Zijn van één zijn oftewel van echt zijn. Het materiële universum is dus inderdaad niet echt.

Ook uit de lezing van Robbert Dijkgraaf valt op te maken dat het materiële universum een projectie is van dat wat daar voorbij ligt of beter gezegd wat voorbij de waarnemingshorizon van het zwarte gat dus in het zwarte gat, in de singulariteit, in de geest, ligt.

Bron: De Volkskrant, Sir Edmund 11 maart 2017

zaterdag 4 maart 2017

Denker des vanderlands 2017: Geen oplossingen in het mensentijdperk

Voorbeeld van belemmering zijnsontwikkeling 

René ten Bos, de nieuwe denker des vaderlands, beweert dat er geen oplossingen zijn in het mensentijdperk. En dat betekent dat er ook geen oplossingen zijn voor de vernietiging van de aarde zoals die zich nu mogelijkerwijs voltrekt door de opwarming van de aarde. Dat is een buitengewoon angstaanjagende bewering. Maar gelukkig is het een bewering van een wetenschapper die niet verder kan kijken dan het materiële universum en het daarop van toepassing lijkende maakbaarheididee. Vanuit dat gezichtspunt is er inderdaad geen oplossing, want het maakbaarheididee is door de wetenschap achterhaald sinds het heeft uitgevonden dat alles met alles samenhangt en niets zeker is.

De oplossing die er wel is, is een spirituele oplossing te weten de ontwikkeling van het Zijn. Het Zijn is namelijk het één zijn met dat wat voorbij het materiële universum ligt, te weten ons bewustzijn, de waarnemer in onszelf, genaamd ons Ware Zelf. Dat is de oplossing, omdat het leven op niets anders uit is dan het Zijn (het één zijn met het leven) en daartoe confrontatie zoals de opwarming van de aarde hanteert, en ophoudt te confronteren zodra het Zijn is gerealiseerd.

Voor meer informatie, lees zijn boek 'Dwalen in het antropoceen'.

Ik heb het boek gelezen. De inhoud ervan is inderdaad een dwalen in het antropoceen, het mensentijdperk. Of beter gezegd een verdwalen erin. Het bestaat uit een veelheid aan (filosofische) concepten over de mens waarvan geen enkele een onwrikbare waarheid bevat. Ik kan me dan ook goed voorstellen dat René Bos stelt dat er geen oplossingen in het antropoceen zijn. En dus ook geen oplossing voor de nu bestaande dreiging betreffende de uitroeiing van de mens door de opwarming van de aarde. Die niet bestaande oplossing is inherent aan het materiële universum. Dat betekent dat als er niet voorbij dit universum gedacht kan worden er geen oplossing is. Maar als er wel voorbij gedacht kan worden er wel een oplossing is. Die oplossing is natuurlijk onze bevrijding van ons ego als zijnde onze gevangenschap van het materie-aspect van het universum. Want dat realiseert het Zijn, het één zijn met het geest-aspect, het geheel, de natuur, het Ware Zelf, God waar de mens ten diepste naar verlangt en waar het leven zelf op uit is door de mens te confronteren met de dualiteit die inherent is aan de materie. De materie is er dus om ons te confronteren en via de acceptatie van de ervaring ervan het Zijn te realiseren. Het Zijn wordt dus niet gerealiseerd via het toepassen van materie, van vorm, van concept. Vandaar dat René, die kennelijk nog gevangen zit in de materie, zegt dat er geen oplossingen zijn.

Bron: De Volkskrant 4 maart 2017

zaterdag 4 februari 2017

Nieuwsbrief 17-01

Voor de volledige nieuwsbrief, zie.

Beste mensen,

De eerste fase van de evolutionaire kwantumsprong van ego naar Zijn manifesteert zich steeds sterker in de samenleving. Dat blijkt uit het feit dat het ego bijna volledig ontdaan is van dogma’s en daardoor vrij spel heeft. Een situatie die grote zorgen oproept, maar nodig is om bewust te kunnen zijn van wat het ego is en wat het doet en zodoende in staat te zijn het Zijn te realiseren door niet meer te doen wat het ego wil. Het populisme is een duidelijk voorbeeld van dat vrije ego. Want de populist wordt beheerst door (onderbuik) gevoelens, slachtofferschap en de noodzaak een zondebok aan te kunnen wijzen (de elite, De EU, de Euro, de immigranten) en heeft het gevoel tegen van alles in het geweer te moeten komen. Dat gaat zo ver dat hij bereid is het kind, waaronder de rechtsstaat, de democratie en de grondwet, met het badwater weg te gooien.

En wat doen de leiders? Op grond van het illusoire maakbaarheididee proberen ze de evolutie terug te draaien in plaats van vooruit te helpen. Ze willen de ego-eigen moraliteit herstellen in plaats van de mensen te helpen zich door middel van zijnsontwikkeling te bevrijden van hun ego. ‘Fatsoen moet je doen’ zei Balkenende. En ‘Doe normaal’ zegt Rutte nu in een pagina grote
advertentie. Maar het wordt steeds “erger”. Zelfs de waarheid wordt schaamteloos geweld aangedaan door bijvoorbeeld president
Trump en Poetin. Logisch, want de kwantumsprong gaat van waarheid hebben naar waarheid zijn. Ook de macht, de controle over het leven die het ego per definitie wil, neemt grootse vormen aan. Trump, Poetin, Erdogan en Duterte behoren tot de top van de ijsberg en zijn dus de meest markante voorbeelden daarvan. Hoe is dat mogelijk in een democratie? Dat is mogelijk, omdat ook de democratie door de kwantumsprong wordt aangetast. Het is immers een gebods- oftewel dogma-leverend systeem met een technocratische regelpolitiek. Dat houdt in dat het een systeem is dat dienst doet als bron van zelfsturing in plaats van de onkenbare maar wel ervaarbare Wil van het Al, het leven zelf, God, het Ware Zelf waar de mens in het Zijn één mee is. En dan hebben we ook nog de aantasting van de legitimiteit van onze rechtsstaat. Net als de democratie een systeem waar we ons aan hebben onderworpen en dus door de kwantumsprong wordt aangetast. Want dat gaat van rechtvaardigheid naar rechtschapenheid, van gestuurd worden door het recht dat bepaalt wat goed en kwaad is naar gestuurd worden door voornoemde Wil die de dualiteit tussen goed en kwaad overstijgt en daardoor met includering van het recht het (absoluut) Goede doet.

Alles wat normaal was en ons een relatieve zekerheid en veiligheid bood gaat dus op de schop. Logisch, want we moeten op onszelf of beter gezegd op het leven zelf vertrouwen door er één mee te worden en daardoor in de staat van duurzaam volmaakt zelfvertrouwen te zijn. Maar dat blijkt schier onmogelijk. Want de deuren van alle instituties die de samenleving kunnen informeren over het Zijn en het belang daarvan blijven gesloten. Zo heb ik aan redacteuren en hoofdredacteuren en zelfs aan de ombudsman van Trouw gevraagd of ze er een taboe op hebben. Het antwoord was nee. Maar hoe kan het dan, vroeg ik, waarom jullie als spiritueel georiënteerde krant alleen artikelen plaatsen over de traditionele religieuze spiritualiteit die God buiten de mens plaatst en de kerk als plaatsvervanger van God aanneemt. En geen artikelen plaatst over de (nieuwe) spiritualiteit die God in de mens plaatst en via welke het Zijn, het één zijn met God, kan worden gerealiseerd? Of sterker nog, dat jullie alleen maar artikelen over deze spiritualiteit publiceren die het in een kwaad daglicht zetten. Het antwoord bleef uit en de deur dus gesloten. En dat terwijl er een identiteitscrisis is waardoor vrijwel iedereen in de samenleving op zoek is naar zijn Zijn (wie hij echt is). En bovendien het niet-Zijn, dus het ego, de climax bereikt van de intrinsieke zelfdestructie ervan in de vorm van de opwarming van de aarde. Ook de fractievoorzitters in de Tweede Kamer en de bewindslieden laten het afweten. Ze willen zich alleen bezig houden met de brandjes aan de oppervlakte en niet met de ondergrondse veenbrand die er de oorzaak van is. Toch heb ik er wel begrip voor. Want ik heb toch stellig de indruk gekregen dat het leven zelf of noem het God wel graag wil dat we er één mee worden getuige het feit dat het Zijn ons diepste ideaal is, maar - en dat vind ik eigenlijk te bizar voor woorden - ons niet het vermogen ertoe geeft. Het is me dus duidelijk geworden dat we het op een enkele uitzondering na simpelweg niet kunnen. Met als gevolg dat we als lemmingen
de afgrond (de
Apocalyps) in lijken te moeten storten. Een afgrond die we als we professor Guy McPherson moeten geloven nog mee zullen maken. En die steeds geloofwaardiger wordt nu ook Trump het klimaatprobleem ontkent. Dat klinkt als een doemscenario waar niet aan te ontkomen valt. Maar dat is wat mij betreft niet zo voor de enkelingen die wel het vermogen en de wil hebben het Zijn te realiseren. Hen wil ik zeggen: Stort je op zijnsontwikkeling, de door het leven zelf gedirigeerde en dus de enige weg naar het Zijn, naar jouw hoogst individuele ideale wereld. En wees daardoor in staat anderen naar het Zijn te helpen.

Om de samenleving als geheel daar een handje mee te helpen leek het me goed premier Rutte meer persoonlijk te benaderen met
een brief plus bijlage betreffende de grondslag plus de ontdekkingen/uitgangspunten van NLbe waarin ik hem informeer over het feit dat hij zich tot op heden als manager, als technocratische regelpoliticus, heeft gepresenteerd maar dat dat bij lange na niet meer voldoende is. Hetgeen betekent dat er een nieuwe leider, een Zijnsbegeleider, nodig is die de samenleving helpt de kwantumsprong van ego naar Zijn te voltooien. Wellicht helpt de brief ook jullie om dat te worden.

Verder valt het me op dat er in steeds meer media en praatprogramma's als DWDD, Jinek, e.d. de vraag aan de orde komt:
'Wat is er aan de hand in de wereld? En dat niemand, zelfs politici en wetenschappers niet, daar het universele antwoord op heeft. Zoals gezegd kijken die niet verder dan de brandjes aan de oppervlakte en zien ze de ondergrondse veenbrand niet. Sterker nog, ze willen die niet zien zoals blijkt uit de reacties of het uitblijven daarvan op mijn informatie daarover.

Ik hoop dat ik jullie duidelijk heb gemaakt dat de huidige zorgwekkende gebeurtenissen van belang zijn voor de voltooiing van de kwantumsprong van ego naar Zijn en dus in wezen goede ontwikkelingen zijn. Hetgeen natuurlijk niet betekent dat er niets aan deze ontwikkelingen gedaan zou moeten worden.

Hartelijke groet,
Cor

zondag 22 januari 2017

Heel het heelal is informatie


Voorbeeld van wegbereiding zijnsontwikkeling.

De kwantumsprong van ego naar Zijn doet zijn werk. Dit keer laat het fysici ontdekken dat heel het heelal informatie is en dat informatie die in een zwart gat (de singulariteit) verdwijnt niet geheel verloren is maar aan de waarnemingshorizon ervan verschijnt. Dankzij dat kan ik ervan getuigen dat dit inderdaad klopt. Op de Weg naar het Zijn kom je namelijk in een zwart gat terecht waar je onthecht van al je informatie zoals je overtuigingen, je kennis, je vaardigheden, je gevoelens, enz. Die onthechting betekent niet dat je de informatie verliest, maar dat het geen directe rol meer speelt in de bepaling van je wil. Dat betekent dat je wil bepaald wordt door de intrinsiek harmonieuze Wil van het Al, het universum, het leven zelf, de natuur, God, het Ware Zelf. De onderstaande afbeeldingen uit mijn boek brengen het feit dat de informatie aan de rand verschijnt en dat de Wil van het Ware Zelf ongehinderd door de informatie werkzaam is in beeld.


Dat dit Ware Zelf intrinsiek harmonieus is blijkt uit de ontdekking dat negatieve deeltjes (blauw) door het zwarte gat worden geabsorbeerd en het positieve deeltjes (rood) uitstoot. Bron: Stephan Hawking's Universe.Bron: Trouw 22 januari 2017