zaterdag 4 februari 2017

Nieuwsbrief 17-01

Voor de volledige nieuwsbrief, zie.

Beste mensen,

De eerste fase van de evolutionaire kwantumsprong van ego naar Zijn manifesteert zich steeds sterker in de samenleving. Dat blijkt uit het feit dat het ego bijna volledig ontdaan is van dogma’s en daardoor vrij spel heeft. Een situatie die grote zorgen oproept, maar nodig is om bewust te kunnen zijn van wat het ego is en wat het doet en zodoende in staat te zijn het Zijn te realiseren door niet meer te doen wat het ego wil. Het populisme is een duidelijk voorbeeld van dat vrije ego. Want de populist wordt beheerst door (onderbuik) gevoelens, slachtofferschap en de noodzaak een zondebok aan te kunnen wijzen (de elite, De EU, de Euro, de immigranten) en heeft het gevoel tegen van alles in het geweer te moeten komen. Dat gaat zo ver dat hij bereid is het kind, waaronder de rechtsstaat, de democratie en de grondwet, met het badwater weg te gooien.

En wat doen de leiders? Op grond van het illusoire maakbaarheididee proberen ze de evolutie terug te draaien in plaats van vooruit te helpen. Ze willen de ego-eigen moraliteit herstellen in plaats van de mensen te helpen zich door middel van zijnsontwikkeling te bevrijden van hun ego. ‘Fatsoen moet je doen’ zei Balkenende. En ‘Doe normaal’ zegt Rutte nu in een pagina grote
advertentie. Maar het wordt steeds “erger”. Zelfs de waarheid wordt schaamteloos geweld aangedaan door bijvoorbeeld president
Trump en Poetin. Logisch, want de kwantumsprong gaat van waarheid hebben naar waarheid zijn. Ook de macht, de controle over het leven die het ego per definitie wil, neemt grootse vormen aan. Trump, Poetin, Erdogan en Duterte behoren tot de top van de ijsberg en zijn dus de meest markante voorbeelden daarvan. Hoe is dat mogelijk in een democratie? Dat is mogelijk, omdat ook de democratie door de kwantumsprong wordt aangetast. Het is immers een gebods- oftewel dogma-leverend systeem met een technocratische regelpolitiek. Dat houdt in dat het een systeem is dat dienst doet als bron van zelfsturing in plaats van de onkenbare maar wel ervaarbare Wil van het Al, het leven zelf, God, het Ware Zelf waar de mens in het Zijn één mee is. En dan hebben we ook nog de aantasting van de legitimiteit van onze rechtsstaat. Net als de democratie een systeem waar we ons aan hebben onderworpen en dus door de kwantumsprong wordt aangetast. Want dat gaat van rechtvaardigheid naar rechtschapenheid, van gestuurd worden door het recht dat bepaalt wat goed en kwaad is naar gestuurd worden door voornoemde Wil die de dualiteit tussen goed en kwaad overstijgt en daardoor met includering van het recht het (absoluut) Goede doet.

Alles wat normaal was en ons een relatieve zekerheid en veiligheid bood gaat dus op de schop. Logisch, want we moeten op onszelf of beter gezegd op het leven zelf vertrouwen door er één mee te worden en daardoor in de staat van duurzaam volmaakt zelfvertrouwen te zijn. Maar dat blijkt schier onmogelijk. Want de deuren van alle instituties die de samenleving kunnen informeren over het Zijn en het belang daarvan blijven gesloten. Zo heb ik aan redacteuren en hoofdredacteuren en zelfs aan de ombudsman van Trouw gevraagd of ze er een taboe op hebben. Het antwoord was nee. Maar hoe kan het dan, vroeg ik, waarom jullie als spiritueel georiënteerde krant alleen artikelen plaatsen over de traditionele religieuze spiritualiteit die God buiten de mens plaatst en de kerk als plaatsvervanger van God aanneemt. En geen artikelen plaatst over de (nieuwe) spiritualiteit die God in de mens plaatst en via welke het Zijn, het één zijn met God, kan worden gerealiseerd? Of sterker nog, dat jullie alleen maar artikelen over deze spiritualiteit publiceren die het in een kwaad daglicht zetten. Het antwoord bleef uit en de deur dus gesloten. En dat terwijl er een identiteitscrisis is waardoor vrijwel iedereen in de samenleving op zoek is naar zijn Zijn (wie hij echt is). En bovendien het niet-Zijn, dus het ego, de climax bereikt van de intrinsieke zelfdestructie ervan in de vorm van de opwarming van de aarde. Ook de fractievoorzitters in de Tweede Kamer en de bewindslieden laten het afweten. Ze willen zich alleen bezig houden met de brandjes aan de oppervlakte en niet met de ondergrondse veenbrand die er de oorzaak van is. Toch heb ik er wel begrip voor. Want ik heb toch stellig de indruk gekregen dat het leven zelf of noem het God wel graag wil dat we er één mee worden getuige het feit dat het Zijn ons diepste ideaal is, maar - en dat vind ik eigenlijk te bizar voor woorden - ons niet het vermogen ertoe geeft. Het is me dus duidelijk geworden dat we het op een enkele uitzondering na simpelweg niet kunnen. Met als gevolg dat we als lemmingen
de afgrond (de
Apocalyps) in lijken te moeten storten. Een afgrond die we als we professor Guy McPherson moeten geloven nog mee zullen maken. En die steeds geloofwaardiger wordt nu ook Trump het klimaatprobleem ontkent. Dat klinkt als een doemscenario waar niet aan te ontkomen valt. Maar dat is wat mij betreft niet zo voor de enkelingen die wel het vermogen en de wil hebben het Zijn te realiseren. Hen wil ik zeggen: Stort je op zijnsontwikkeling, de door het leven zelf gedirigeerde en dus de enige weg naar het Zijn, naar jouw hoogst individuele ideale wereld. En wees daardoor in staat anderen naar het Zijn te helpen.

Om de samenleving als geheel daar een handje mee te helpen leek het me goed premier Rutte meer persoonlijk te benaderen met
een brief plus bijlage betreffende de grondslag plus de ontdekkingen/uitgangspunten van NLbe waarin ik hem informeer over het feit dat hij zich tot op heden als manager, als technocratische regelpoliticus, heeft gepresenteerd maar dat dat bij lange na niet meer voldoende is. Hetgeen betekent dat er een nieuwe leider, een Zijnsbegeleider, nodig is die de samenleving helpt de kwantumsprong van ego naar Zijn te voltooien. Wellicht helpt de brief ook jullie om dat te worden.

Verder valt het me op dat er in steeds meer media en praatprogramma's als DWDD, Jinek, e.d. de vraag aan de orde komt:
'Wat is er aan de hand in de wereld? En dat niemand, zelfs politici en wetenschappers niet, daar het universele antwoord op heeft. Zoals gezegd kijken die niet verder dan de brandjes aan de oppervlakte en zien ze de ondergrondse veenbrand niet. Sterker nog, ze willen die niet zien zoals blijkt uit de reacties of het uitblijven daarvan op mijn informatie daarover.

Ik hoop dat ik jullie duidelijk heb gemaakt dat de huidige zorgwekkende gebeurtenissen van belang zijn voor de voltooiing van de kwantumsprong van ego naar Zijn en dus in wezen goede ontwikkelingen zijn. Hetgeen natuurlijk niet betekent dat er niets aan deze ontwikkelingen gedaan zou moeten worden.

Hartelijke groet,
Cor