zaterdag 4 maart 2017

Denker des vanderlands 2017: Geen oplossingen in het mensentijdperk

Voorbeeld van belemmering zijnsontwikkeling 

René ten Bos, de nieuwe denker des vaderlands, beweert dat er geen oplossingen zijn in het mensentijdperk. En dat betekent dat er ook geen oplossingen zijn voor de vernietiging van de aarde zoals die zich nu mogelijkerwijs voltrekt door de opwarming van de aarde. Dat is een buitengewoon angstaanjagende bewering. Maar gelukkig is het een bewering van een wetenschapper die niet verder kan kijken dan het materiële universum en het daarop van toepassing lijkende maakbaarheididee. Vanuit dat gezichtspunt is er inderdaad geen oplossing, want het maakbaarheididee is door de wetenschap achterhaald sinds het heeft uitgevonden dat alles met alles samenhangt en niets zeker is.

De oplossing die er wel is, is een spirituele oplossing te weten de ontwikkeling van het Zijn. Het Zijn is namelijk het één zijn met dat wat voorbij het materiële universum ligt, te weten ons bewustzijn, de waarnemer in onszelf, genaamd ons Ware Zelf. Dat is de oplossing, omdat het leven op niets anders uit is dan het Zijn (het één zijn met het leven) en daartoe confrontatie zoals de opwarming van de aarde hanteert, en ophoudt te confronteren zodra het Zijn is gerealiseerd.

Voor meer informatie, lees zijn boek 'Dwalen in het antropoceen'.

Ik heb het boek gelezen. De inhoud ervan is inderdaad een dwalen in het antropoceen, het mensentijdperk. Of beter gezegd een verdwalen erin. Het bestaat uit een veelheid aan (filosofische) concepten over de mens waarvan geen enkele een onwrikbare waarheid bevat. Ik kan me dan ook goed voorstellen dat René Bos stelt dat er geen oplossingen in het antropoceen zijn. En dus ook geen oplossing voor de nu bestaande dreiging betreffende de uitroeiing van de mens door de opwarming van de aarde. Die niet bestaande oplossing is inherent aan het materiële universum. Dat betekent dat als er niet voorbij dit universum gedacht kan worden er geen oplossing is. Maar als er wel voorbij gedacht kan worden er wel een oplossing is. Die oplossing is natuurlijk onze bevrijding van ons ego als zijnde onze gevangenschap van het materie-aspect van het universum. Want dat realiseert het Zijn, het één zijn met het geest-aspect, het geheel, de natuur, het Ware Zelf, God waar de mens ten diepste naar verlangt en waar het leven zelf op uit is door de mens te confronteren met de dualiteit die inherent is aan de materie. De materie is er dus om ons te confronteren en via de acceptatie van de ervaring ervan het Zijn te realiseren. Het Zijn wordt dus niet gerealiseerd via het toepassen van materie, van vorm, van concept. Vandaar dat René, die kennelijk nog gevangen zit in de materie, zegt dat er geen oplossingen zijn.

Bron: De Volkskrant 4 maart 2017

Geen opmerkingen:

Een reactie posten