zaterdag 24 juni 2017

Universiteit van de leegte


Voorbeeld van wegbereiding zijnsontwikkeling

De kwantumsprong van ego naar Zijn doet zijn werk. Dat houdt onder andere in dat de waarheden van de op het maakbaarheididee gebaseerde instituties zoals de wetenschap niet langer als absolute waarheid worden geaccepteerd. Martin Sommer noemt de universiteit daarom de universiteit van de leegte.
Om de ontstane onzekerheid te maskeren worden er vele artikelen en tv-programma's geproduceerd die het nut van de wetenschap accentueren. Martin noemt dat 'stoere wetenschap'. Die stoere wetenschap kan volgens Martin echter niet verbloemen dat onze instituties steeds meer opereren in een onrustbarend luchtledige. Een situatie waar de universiteit eens duchtig over moet nadenken.

Bron: De Volkskrant 24 juni 2017

Vraag het artikel, genaamd 'Universiteit van de leegte', op via information@nlbe.nl
Zie ook het artikel: 'Waarom is wetenschap nu ook maar een mening?'

Of zie: Prof. Ger Groot Wetenschap is heilig
Of zie: Louise Freco: Er is sprake van een vertrouwenscrisis tussen de wetenschap en de samenleving
Of zie: Prof. Te Molder Wetenschap roept achterdochtige reacties van publiek over zichzelf af

zondag 11 juni 2017

Arnout Brouwers: Zien we de oude wereld voor onze ogen instorten? Wat is het Grote Verhaal?

Voorbeeld van wegbereiding zijnsontwikkeling

Arnout Brouwers, historicus.

Wat is eigenlijk het grote verhaal van deze tijd? Daar zijn we elke dag naar op zoek, maar achteraf weet je het pas zeker. De opwarming van de aarde? Mondialisering? Terrorisme? Het einde van het Westen?

Het lijkt soms of je de oude wereld voor je ogen ziet instorten. Niet als het einde van het Romeinse Rijk in Hollywood films, met bulderend geraas en rollende zuilen, maar in een terloopse bijzin van de zoon van de Amerikaanse president. 'To me they are not even human', zei Eric Trump op Fox TV. Over de politieke tegenstanders van zijn familie.
Theresa May, de deftige Britse premier, twittert vlak voor de verkiezingen: 'Als mensenrechtenverdragen in de weg staan bij het bestrijden van extremisme en terrorisme, zullen we die wetten veranderen om Britse burgers te beveiligen.' Woosh, daar gaat het toetsbare fundament onder wat we nog niet zo lang geleden de vrije wereld noemden, zonder ironische aanhalingstekens. Afijn, nu is May zelf alweer een rollende zuil.

Vraag het artikel, genaamd 'Zien we de oude wereld voor onze ogen instorten?', op via
information@nlbe.nl

Bron: De Volkskrant, Sir Edmund 11 juni 2017
---------------------
De kwantumsprong van ego naar Zijn doet zijn werk. Dat houdt onder andere in dat alle zekerheden worden aangetast. En dat daarmee zelfs, zoals Arnout Brouwes stelt, onze westerse beschaving lijkt in te storten. Velen zijn dan ook op zoek naar het nieuwe GOTE VERHAAL voor onze westerse beschaving. Maar de religie, de ideologie en de wetenschap als zijnde de bronnen van zelfsturing waarmee we onze beschaving hebben gecreëerd voldoen niet meer. En inzicht in het Zijn is er niet vanwege het taboe erop. Om die reden heb ik het essay: 'Het nieuwe GROTE VERHAAL voor de westerse beschving' geschreven.