maandag 3 juli 2017

Nieuwsbrief 17-02


Voor de hele nieuwsbrief, zie

Beste mensen,

De wereld raakt steeds meer in verwarring. Niet alleen door de vele crises en de milieucrisis die ons voortbestaan bedreigt, maar ook door het feit dat onze onwrikbaar geachte bestaanszekerheden worden aangetast. Wanhopig wordt dan ook de vraag gesteld: ‘Wat is er in hemelsnaam aan de hand? En: ‘Hoe lossen we deze ellende op?’

De antwoorden daarop gaan over veronderstelde oplossingen op deelgebieden die vaak politiek zijn ingegeven en dus, gelet op het wantrouwen jegens de instituties in het algemeen en dus ook jegens de politiek, twijfelachtig zijn dan wel door deskundigen wordt betwist. De reactie die hierop volgt en regelmatig in de media wordt geventileerd is de roep om een nieuw GROOT VERHAAL.
Dat betekent dat er niet om een verhaal wordt gevraagd zoals die traditioneel door de religie, de ideologie of de wetenschap zijn gegeven, maar een verhaal dat deze bronnen overstijgt.

Die traditionele verhalen waren allemaal gebaseerd op het idee dat het leven maakbaar is en dus dogmatisch. Het nieuwe grote verhaal moet dan ook niet op dit idee gebaseerd zijn. Sterker nog, het moet dit idee, dat in wezen bedoeld was om ons diepste ideaal te realiseren, teniet doen.

Dat is niet zo moeilijk. De wetenschap heeft dit idee immers al ondergraven en dus tot illusie verklaard. Bovendien wil vrijwel iedereen vooral in de westerse wereld zichzelf zijn en zich dus niet meer door dogma’s van in eerste instantie de instituties laten leiden.

Dus wat is dan het nieuwe GROTE VERHAAL?

Om dat duidelijk te maken heb ik een essay geschreven met als titel:

Het nieuwe GROTE VERHAALvoor de westerse beschaving

Ik heb dat specifiek voor de westerse beschaving geschreven omdat dit verhaal over de realisatie van de verlichting oftewel het Zijn, het diepste ideaal van de mens, de volmaakte beschaving, gaat en zij daarin dankzij de in de 17e eeuw gestarte Verlichting het verst gevorderd is. En wat mij betreft dus de verantwoordelijkheid heeft de verlichting daadwerkelijk te realiseren om de crises echt op te lossen en daarmee tot voorbeeld te zijn voor de rest van de wereld.

Het probleem is echter dat de ontwikkeling van het Zijn het grootste taboe is en dus ontbreekt in de samenleving. Om dit taboe te doorbreken tref je in dit verhaal de vele verweren tegen deze ontwikkeling aan die in de samenleving aanwezig zijn. Om die te ontkrachten tref je tevens de tegenargumenten tegen deze verweren aan.

Ik ben al bezig en zal bezig blijven dit verhaal naar mensen te sturen die belangrijk zijn voor het doorbreken van dit taboe en hen om onderschrijving ervan vragen ter vergroting van het draagvlak ervoor.

Ik hoop dat dit verhaal jullie aanspreekt. Reacties zijn welkom.

Hartelijke groet,
Cor Bijl