woensdag 11 oktober 2017

We lijken het lijden verleerd

Voorbeeld van bevordering zijnsontwikkeling


De kwantumsprong van ego naar Zijn doet zijn werk. Dat houdt onder andere in dat er meer acceptatie komt voor het lijden en daarmee voor de essentie van zijnsontwikkeling. Psychiater Dirk de Wachter legt hiernaast goed uit hoe dat in onze tijd werkt. Een goed voorbeeld van bevordering zijnsontwikkeling. Jammer dat hij niet zegt dat het toelaten van het lijden tot het verlicht/volmaakt/echt zijn of kortweg het Zijn leidt.

Vraag het artikel, genaamd 'We lijken het lijden verleerd', op via information@nlbe.nl 

Bron: Trouw 14 april 2017

donderdag 5 oktober 2017

Hans Laurentius past zijnsontwikkeling toe

Voorbeeld van toepassing zijnsontwikkeling
Hans Laurentius begrijpt ook waar het echt om gaat in het leven. Namelijk om het toelaten van gevoelens. Het is goed dat er nog iemand is die daarvoor staat. Hopelijk volgen er meer.

Opent de video zicht niet, ga dan naar https://youtu.be/fzHwWjLKNlU

woensdag 4 oktober 2017

Irme: Het theater van de duivel

Voorbeeld van bevordering zijnsontwikkeling.Ondanks de vele woorden van Irme is er wel de essentie van zijnsontwikkeling te weten het toelaten van de ervaring (de gevoelens) uit op te maken. Het is niet duidelijk of ze deze essentie ook toepast op haar zelf en haar cliënten. Zijnsontwikkeling gaat namelijk niet over zelfonderzoek en via dat het kennen van jezelf. Het gaat om het lijden via het lijden doorlijden.

Opent deze video niet, ga dan naar https://youtu.be/P7zEbxEfCtI

maandag 2 oktober 2017

Henry Stapp: Quantummechanics and human conciousness


Voorbeeld van wegbereiding zijnsontwikkeling.

Henry Stapp maakt vanuit de kwantummechanica duidelijk dat er iets is dat de hersens informatie verschaft. Zie rond 4.35 en 4.50

Dat komt overeen met mijn waarneming van de impuls tot manifestatie in het hier en nu dat kan worden aangeduid als Gods Wil, je Ware Wil, de Wil van het Al/het Universum/de natuur, de Flow. Een Wil waar je in het Zijn mee samenvalt. Zie ook:
Quantum mechanics has gotten a bad rap! It has come to be understood as something remote from everyday life. Actually, it is directly about a core feature of your daily life, namely the structure of your experiences pertaining to a physical world in which you are embedded, and about the dependence of the evolution of that physical world on your own mental choices of what to attend to. The prior physical theory, called classical mechanics, was not directly about your experiences themselves. It was about what your experiences were claimed to be about, namely a physical world that was asserted to be completely determined for all times already at its birth by physical laws that made no mention at all of your conscious thoughts. According to that earlier conception, you are a mechanical automaton whose every physical action was pre-determined at the beginning of time. In contrast, according to quantum mechanics, you are a player in game in which your conscious choices are not completely predetermined by purely physical laws, but stem in part from your own mental nature. Thus your mind is elevated by quantum mechanics from a causally inert by-product of a physically predetermined physical universe to a co-creator of an evolving psycho-physical reality. In this talk, Henry Stapp explains in simple terms how quantum mechanics, by virtue of the way that it brings “us”, as we experience ourselves, into the causal structure of our experiences, provides us with a rationally coherent understanding of ourselves not as a mechanical cogs in a clockwork universe, but as uncoerced agents that actively participate in the unfolding of our collective future experiences.

Rond 20.20 spreekt Henry over een global knower die weet wat er gaande is in het universum en er in handelt (the knower and the actor) die de golf in het kwantumveld doet 'collapsen' oftewel tot materie doet ontstaan. Dit komt overeen met de hierboven genoemde impuls.

Hoewel deze impuls uit het ondoorgrondelijke kwantumveld komt en dus onbeïnvloedbaar lijkt door de eigen wil kan die er wel door beïnvloed worden. Het is alleen niet zeker of dat gebeurt. Voorbeeld: Ik wil naar de markt, maar of de impuls mij ertoe aanzet is onzeker.

Openen deze video's niet, ga dan voor de bovenste naar https://youtu.be/ZYPjXz1MVv0
Voor de onderste naar https://youtu.be/fzHwWjLKNlU