The God WithinMike Adams, the author of this documentary, says he always admired physicists. He says physicists seek answers by asking questions of nature and when they follow with rigorous scientific approach to the quest for knowledge, they refuse to be sidelined by dogma, personal belief or trickery. Science, in its most pure form, is about the search for truth.

Mike is not referring to the bastardization of science by modern corporations, which use the language of science to push a kind of intellectual tyranny involving for profit GMO's, vaccines and pharmaceuticals. He's talking about pure non-corporate driven science and the quest for human understanding.
This search for human understanding has lead him through a number of fascinating areas of study, but he found the most fertile ground for exploration in the fields of quantum physics, the many-worlds interpretation and the study of consciousness. Along that path, he decided to read a book by famed physicist Stephen Hawking and co-author Leonard Mlodinow.
As a fan of Hawking's work over the years, Mike relished the idea of reading his explanations of the theory of everything, The Grand Design, the invisible hand behind it all. What he found in his book, however, rather surprised him. On the very first page of the book, Mike found himself quite disappointed in the apparent lack of understanding of the universe from someone as intellectually capable as Hawking.
His words reflect what can only be called "the great failing" of modern day physics, to address the meaning behind the math. Far too many mainstream physicists seem stuck in what can only be called the Newtonian era of consciousness, that is, they don't yet grasp the idea that consciousness exists at all.
Hawking's book, The Grand Design, did serve another useful purpose in Mike's search for understanding. It nicely summarized the outmoded view of conventional physics. This mainstream view of physics is to reality what conventional medicine is to healing. In other words, it has all the technical jargon but none of the soul, and so it misses the whole point.
According to Mike, conventional physics is the clever conglomeration of high level mathematics desperately seeking to avoid any discussion of what it all means. You're not allowed to talk about consciousness or free will or the spooky connectedness that has been experimentally demonstrated to exist between all things in the universe, because that brings up too many questions that make conventional physicists uncomfortable... questions about God or the intersection of intention with the physical universe or free will.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Prachtig, dit pleidooi van Jeff Lieberman voor spiritualiteit, voor zijnsontwikkeling, voor het opheffen van onze worsteling met het leven, van ons lijden.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prachtig verhaal van Jan Rotmans over transitie in de zorg. Van systeem centraal naar mens centraal. Wat ik erin mis, is dat het verhaal niet gaat over de transitie in de mens, maar over de transitie van de mens (met behulp van waarden) en dus van systemen ter verandering van de mens. Het gaat dus niet over de innerlijke kwantumsprong van ego naar Zijn, van gevangenschap van de materie naar het vrij zijn erin. Een sprong die nu noodzakelijker is dan ooit, omdat de climax wordt bereikt van de intrinsieke zelfdestructie van het ego. En nu gemakkelijker is dan ooit, omdat de mens volledig op zichzelf wordt teruggeworpen en daardoor zichzelf moet en wil zijn en op zoek is naar zijn verlicht/volmaakt/echt Zijn.
Enkele onderdelen van het verhaal van Jan Rotmans die de transitie van systeem naar mens centraal duidelijk maken.
Transitie-zorg-Kernprobleem300x167Transitie-zorg-Verbroken-verbinding300x161

Transitie-zorg-Uitgangspunten300x203Aan de hand van de hiernaast afgebeelde uitgangspunten wordt duidelijk dat de transitie in wezen gaat over de kwantumsprong van ego naar Zijn. Want in het Zijn is de mens volmaakt mensgericht, menslievend, in eigen Kracht, één met de omgeving en samen-redzaam. Belangrijk om daarbij te vermelden is dat iedere geestelijke en lichamalijke kwaal veroorzaakt wordt door de afgescheidenheid van het Zijn c.q. het leven zelf en de ervaring van de confrontatie ermee het middel is om het Zijn te realiseren. Is het gerealiseerd, dan is het niet langer nodig ermee geconfronteerd te worden en zijn derhalve ook de kwalen niet langer nodig. Op grond hiervan kan het Zijn als de volmaakte gezondheid aangeduid worden. De transitie gaat dus ook over de transitie naar volmaakte gezondheid.
Over het algemeen denken organisaties de uitgangspunten van Zorg 3.0 te kunnen realiseren op grond van het inmiddels achterhaalde maakbaarheididee, dus door gedragsverandering. Dat is echter een misvatting. De uitgangspunten zijn geen manieren van doen/gedrag. Het zijn zijnskwaliteiten en zijn derhalve alleen te realiseren door zijnsontwikkeling: de universele Weg naar het Zijn. Bovendien willen mensen nu meer dan ooit zichzelf zijn en zijn ze derhalve alergisch voor dogma's oftewel voor gedragsverandering vanuit religie, ideologie of (organisatie)cultuurconcepten zoals voornoemde uitgangspunten. En dat is maar goed ook, omdat dogma's het zelfdestructieve ego in stand houden.