woensdag 12 december 2018

Nieuwsbrief 18-01

Beste mensen,

Het is alweer bijna een jaar geleden dat ik mijn laatste nieuwsbrief over het verloop van de kwantumsprong van ego naar Zijn verstuurde. Intussen heb ik getracht zowel bestuurders, wetenschappers, opiniemakers als ‘gewone’ mensen duidelijk te maken dat die sprong plaatsvindt en dat het voltooien ervan van existentieel belang is nu de opwarming van de aarde ons voortbestaan bedreigt. Maar de tijd is er kennelijk nog niet rijp voor, de crisis is nog een ‘te ver van mijn bed show’. Desondanks blijf ik de kwantumsprong volgen. En wat is het daarbij fascinerend om te zien hoe het leven allerlei crises verzint om ons te dwingen het Zijn, het één zijn met het leven, te realiseren. En tegelijk te zien hoe de gevestigde instituties kerk, staat, wetenschap en nu ook de media zich ertegen verzetten, maar ook wijzelf ons ertegen verzetten.

Dat verzet heeft nu al duizenden jaren geduurd met een fenomeen als de Inquisitie en in het verlengde daarvan de Jihad (het moslimterrorisme, dood de ongelovigen) als kenmerkende uitingen daarvan. Daarom is het nu zo fascinerend om de evolutionaire krachten te zien met aan de ene kant de druk om het Zijn te realiseren, een druk die begint met de afbraak van het houvast, de zekerheden, waarmee het ego overleeft en de toename van existentiële bedreigingen die de gevoelens raken waar het ego uit bestaat en geraakt moeten worden om ons de gelegenheid te bieden er zijnsontwikkeling op toe te passen en zo er vrij van te worden. En aan de andere kant het verzet van het ego daartegen.

De hele situatie waarin we ons bevinden doet me denken aan de volgende Bijbeltekst:
God zei tot Adam en Eva: “In het midden van de tuin staat een boom, de boom van kennis van goed en kwaad. Daarvan mag je niet eten, anders zul je sterven”.

De situatie doet me hieraan denken, omdat we nog steeds ons dualistische ego zijn en derhalve bezig zijn met goed en kwaad. En omdat de huidige opwarming van de aarde het voorspelde sterven kan zijn. Of dat uit zal komen hangt af van onze wil en ons vermogen te doorzien dat er zich daadwerkelijk een kwantumsprong voltrekt die ons helpt ons ego los te laten en bijgevolg ons Zijn te realiseren.

De volgende gebeurtenissen in de kwantumsprong zouden jullie daarbij kunnen helpen.
Zie: Nieuwsbrief 18-01

zondag 5 november 2017

Het GROTE VERHAAL: Overal gewenst

Voorbeeld van wegbereiding zijnsontwikkelingVolgens Nelleke zijn velen op zoek naar Het GROTE VERHAAL.
Dat verhaal is Het nieuwe GROTE VERHAAL voor de Westerse beschaving.

Het GROTE VERHAAL: Onontbeerlijk voor de kerk

Voorbeeld van bevordering zijnsontwikkeling
De kwantumsprong van ego naar Zijn doet zijn werk. Dat houdt onder andere in dat het instituut kerk fundamenteel veranderd moet worden. Het moet zich niet langer opstellen als de plaatsvervanger van God op Aarde en van daaruit mensen vertellen hoe ze moeten zijn, maar mensen helpen één te worden met God zodat de Wil ervan hun zijn kan bepalen. Het nieuwe GROTE VERHAAL voor de Westerse beschaving kan daarbij behulpzaam zijn.

Bron: Trouw

Het GROTE VERHAAL: Noodzaak voor het Westen
De kwantumsprong van ego naar Zijn doet zijn werk. Dat houdt onder andere in dat de Westerse beschaving als zijnde de meest verlichte ten onder dreigt te gaan en zo bewust wordt van de noodzaak van een nieuw GROOT VERHAAL dat de verlichting vervolmaakt. Dat verhaal is Het nieuwe GROTE VERHAAL voor de Westerse beschaving.

Het GROTE VERHAAL: Macron zoekt ernaar

Voorbeeld van wegbereiding zijnsontwikkeling


De kwantumsprong van ego naar Zijn doet zijn werk. Dat houdt onder andere in dat het maakbaarheididee achterhaald is en er dus geen visies meer mogelijk zijn. Maar de samenleving is in crisis en in verwaaring en schreeuwt derhalve om een nieuw verhaal. Macron heeft ook een nieuw verhaal nodig en denkt dat de oude nog volstaan. Hij weet echter niet welk verhaal dat dan moet zijn. Logisch nu het maakbaarheididee is achterhaald. Daarom hierbij 'Het nieuwe GROTE VERHAAL voor de westerse beschaving' van NLbe

Het GROTE VERHAAL: Niets voor Rutte

Voorbeeld van wegbereiding zijnsontwikkeling


De kwantumsprong van ego naar zijn doet zijn werk. Dat houdt onder andere in dat het maakbaarheididee achterhaald is en er dus geen visies meer zijn. Premier Rutte zegt dan ook als je een visie hebt dat je dan naar de oogarts moet. Maar de samenleving verkeert in crisis en is in verwarring. Reden waarom het schreeuwt om een nieuw GROOT VERHAAL. Dat verhaal moet natuurlijk niet op het maakbaarheididee gebaseerd zijn en is er daardoor nog niet. Daarom heeft NLbe het gemaakt. Zie 'Het nieuwe GROTE VERHAAL voor de westerse beschaving'.

Bron van artikel: Trouw

Ingeborg Bosch: Spirituality is easy

Voorbeeld van toepassing zijnsontwikkelingDuidelijk verhaal! Ze past zijnsontwikkeling toe ook al noemt ze het anders.

woensdag 11 oktober 2017

We lijken het lijden verleerd

Voorbeeld van bevordering zijnsontwikkeling


De kwantumsprong van ego naar Zijn doet zijn werk. Dat houdt onder andere in dat er meer acceptatie komt voor het lijden en daarmee voor de essentie van zijnsontwikkeling. Psychiater Dirk de Wachter legt hiernaast goed uit hoe dat in onze tijd werkt. Een goed voorbeeld van bevordering zijnsontwikkeling. Jammer dat hij niet zegt dat het toelaten van het lijden tot het verlicht/volmaakt/echt zijn of kortweg het Zijn leidt.

Vraag het artikel, genaamd 'We lijken het lijden verleerd', op via information@nlbe.nl 

Bron: Trouw 14 april 2017

donderdag 5 oktober 2017

Hans Laurentius past zijnsontwikkeling toe

Voorbeeld van toepassing zijnsontwikkeling
Hans Laurentius begrijpt ook waar het echt om gaat in het leven. Namelijk om het toelaten van gevoelens. Het is goed dat er nog iemand is die daarvoor staat. Hopelijk volgen er meer.

Opent de video zicht niet, ga dan naar https://youtu.be/fzHwWjLKNlU

woensdag 4 oktober 2017

Irme: Het theater van de duivel

Voorbeeld van bevordering zijnsontwikkeling.Ondanks de vele woorden van Irme is er wel de essentie van zijnsontwikkeling te weten het toelaten van de ervaring (de gevoelens) uit op te maken. Het is niet duidelijk of ze deze essentie ook toepast op haar zelf en haar cliënten. Zijnsontwikkeling gaat namelijk niet over zelfonderzoek en via dat het kennen van jezelf. Het gaat om het lijden via het lijden doorlijden.

Opent deze video niet, ga dan naar https://youtu.be/P7zEbxEfCtI