woensdag 8 oktober 2014

Staat de wereld heviger in brand dan ooit?


Voorbeeld wegbereiding zijnsontwikkeling


Juriaal Lahr, hoofd internationale hulpverlening van het Rode Kruis: “De wereld lijkt meer dan ooit in brand te staan.” Lijkt? Ja. Want hoe obsceen het ook mag klinken, we leven in de vredigste tijd van de menselijke geschiedenis. In zijn bestseller ‘Ons betere ik’ laat de psycholoog van Harvard University zien hoe we door scholing en ontwikkeling steeds vredelievender zijn geworden. Het is een verhaal dat in de zomer van 2014 op zijn minst merkwaardig klinkt. Juist de wreedheid lijkt in onze dagelijkse portie conflictnieuws aan een opmars bezig. Vroeger leek oorlog nog overzichtelijk, met twee regeringsleiders, een afgebakend slagveld en soldaten die zichzelf herkenbaar kleedden. Nu schuilt in elke burger een potentiële IS-strijder, kan zelfs een vluchtelingenkamp niet meer op veiligheid rekenen en is het aantal rebellengroepen nauwelijks bij te houden. Er is een soort wreedheidswedloop aan de gang: ‘Wie durft de wreedste dingen te doen?’

De kwantumsprong van ego naar Zijn doet zijn werk. Omdat het ego nog dominant is en de mensen daardoor niet willen/kunnen kiezen voor de ontwikkeling van hun Zijn bestaat de kwantumsprong in eerste instantie uit de toename van confrontatie. Ver van ons bed wreedheden in relatief overzichtelijke en daardoor beheersbare oorlogen zijn passé. De latente wreedheid is nu overal waardoor de beheersdrang van het ego niet werkt. Onze individuele existentiële angst wordt niet alleen geraakt door de existentiële bedreiging als gevolg van de opwarming van de aarde, maar ook door de wreedheden die op uiteenlopende plekken geschiedt en via (sociale) media constant tot ons komen. Dit betekent dat het leven, dat op niets anders uit is dan het realiseren van het Zijn, de druk opvoert om de mens te dwingen zijn ego als zijnde zijn afgescheidenheid van het leven op te heffen oftewel het Zijn te realiseren. Maar die boodschap wordt nog steeds niet verstaan. Niet in de reguliere en zelfs niet in de spirituele wereld. Sterker nog, men wil er niets van weten. Men blijft de oplossing zoeken op grond van het maakbaarheididee terwijl dat idee al lang theoretisch achterhaald is en in de praktijk door de mensen genegeerd wordt in de vorm van het feit dat ze zichzelf willen zijn en op zoek zijn naar hun Zijn (wie ze echt zijn). In een ander artikel las ik dat de mensen nu alleen op zoek zijn naar bevestiging. Het ego heeft het wezen van de mens miskend, dus is het logisch dat de kwantumsprong begint met de wens tot erkenning, tot bevestiging. Want het Zijn is de toestand van volledige zelferkenning of beter gezegd van volmaaktheid. Die wens tot bevestiging verklaart ten dele de onwelwillendheid om zich met de verandering die inherent is aan zijnsontwikkeling bezig te houden. Geduldig afwachten op de mensen die klaar zijn met deze ego-bevestiging is dus aan de orde.

Bron: Volkskrant, bijlage: Sir Edmund 30-08-2014. Auteur: Eline Huisman.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten