woensdag 12 december 2018

Nieuwsbrief 18-01

Beste mensen,

Het is alweer bijna een jaar geleden dat ik mijn laatste nieuwsbrief over het verloop van de kwantumsprong van ego naar Zijn verstuurde. Intussen heb ik getracht zowel bestuurders, wetenschappers, opiniemakers als ‘gewone’ mensen duidelijk te maken dat die sprong plaatsvindt en dat het voltooien ervan van existentieel belang is nu de opwarming van de aarde ons voortbestaan bedreigt. Maar de tijd is er kennelijk nog niet rijp voor, de crisis is nog een ‘te ver van mijn bed show’. Desondanks blijf ik de kwantumsprong volgen. En wat is het daarbij fascinerend om te zien hoe het leven allerlei crises verzint om ons te dwingen het Zijn, het één zijn met het leven, te realiseren. En tegelijk te zien hoe de gevestigde instituties kerk, staat, wetenschap en nu ook de media zich ertegen verzetten, maar ook wijzelf ons ertegen verzetten.

Dat verzet heeft nu al duizenden jaren geduurd met een fenomeen als de Inquisitie en in het verlengde daarvan de Jihad (het moslimterrorisme, dood de ongelovigen) als kenmerkende uitingen daarvan. Daarom is het nu zo fascinerend om de evolutionaire krachten te zien met aan de ene kant de druk om het Zijn te realiseren, een druk die begint met de afbraak van het houvast, de zekerheden, waarmee het ego overleeft en de toename van existentiële bedreigingen die de gevoelens raken waar het ego uit bestaat en geraakt moeten worden om ons de gelegenheid te bieden er zijnsontwikkeling op toe te passen en zo er vrij van te worden. En aan de andere kant het verzet van het ego daartegen.

De hele situatie waarin we ons bevinden doet me denken aan de volgende Bijbeltekst:
God zei tot Adam en Eva: “In het midden van de tuin staat een boom, de boom van kennis van goed en kwaad. Daarvan mag je niet eten, anders zul je sterven”.

De situatie doet me hieraan denken, omdat we nog steeds ons dualistische ego zijn en derhalve bezig zijn met goed en kwaad. En omdat de huidige opwarming van de aarde het voorspelde sterven kan zijn. Of dat uit zal komen hangt af van onze wil en ons vermogen te doorzien dat er zich daadwerkelijk een kwantumsprong voltrekt die ons helpt ons ego los te laten en bijgevolg ons Zijn te realiseren.

De volgende gebeurtenissen in de kwantumsprong zouden jullie daarbij kunnen helpen.
Zie: Nieuwsbrief 18-01